5. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Lenka Pazderová
(lenka.pazderova@zsbohdalov.cz)

PLÁN VÝUKY od středy 20. 5. do pátku 22. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka - podle rozpisu (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
Tento týden se ve videohodinách podíváme na základní skladební dvojice a zejména na podmět nevyjádřený. Projděte si cvičení zde a zde
Na první straně (s modrou tabulkou) najdete vysvětlení k podmětu nevyjádřenému. Na stránce druhé jsou cvičení k tématu. V těchto cvičeních se pokuste vyhledat základní skladební dvojice ve všech větách, stačí ústně (psát budeme během hodin). Poslední cvičení - diktát si ale nechte od někoho nadiktovat a napište ho do ŠS.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Podívej se na video zde
Přepis textu pro snadnější porozumění pohádce najdeš zde
Vypracuj testík k pohádce zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Výsledky k testu zveřejním v zadání úkolů na příští týden (ti, kteří nastoupí do školy dostanou výsledky od vyučujícího).

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Porovnávání zlomků - příklady zde, podívej se na video zde
Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem - příklady v příloze, podívej se na video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Do emailu rodiče byl zaslán odkaz na kvíz Napiš desetinným číslem.

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Proč se střídají roční období - učebnice str. 22 - 23 - přečti si text v učebnici, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (poslední snímek prezentace), odpověz na otázky 6, 7, 8 na straně 18 v pracovním sešitě eTaktik zde

- Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

- Učivo
Národní obrození
podívejte se na videa: Národní obrození zde, Literatura, divadlo a národní obrození zde
zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

INFORMATIKA

- Učivo:
Vyhledávání na internetu – prohlédni video zde 

- Domácí úkoly:
Vyhledávání na internetu - kvíz - klikni zde a zkus vyhledat odpovědi na zadané otázky (používej vyhledávače Seznam nebo Google)

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 13. 5. do úterý 19. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka - podle rozpisu (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
Téma příslovce stále ještě během videohodin.
Učebnice: str. 124 (celá) + žluté tabulky vypsat jako zápis do ŠS
PS: str. 27 (celá)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Minulý týden jste měli zadání poněkud delší, tak tentokrát mám pro vás něco oddychovějšího.
Vypracuj si PL (zde). Utvoř 10 pravdivých vět tím, že zkombinuješ jednotlivé řádky tabulky. Příklad máš uvedený přímo v zadání na PL.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Aritmetický průměr, písemné dělení

- Domácí úkoly:
 postup práce a zápis do sešitu zde

- Ověření učiva:
Žáci doplní do testu výsledky příkladů zadaných na tento týden a test zde odešlou nejpozději do 19. 5. 2020.

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Sluneční soustava - učebnice str. 17, přečti si text, prohlédni si prezentaci zde, podívej se na videa v prezentaci
Střídání dne a noci - učebnice str. 20 - 21, přečti si text, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu (zápisy jsou v prezentacích), odpověz si na otázky 1, 2, 3, 4 na str. 14 - 15 v pracovním sešitě eTaktik zde

- Ověření učiva:


Vyhodnocení ankety symbolická adopce zvířátka ze ZOO Jihlava zde

 

VLASTIVĚDA

- Učivo
zopakujte si pečlivě kapitoly Osvícenství, Život na venkově a život ve městech, Průmyslová revoluce
na mail rodičů byl poslán odkaz na test na tyto kapitoly
Národní probuzení - učebnice str. 26 -28 pročtěte
online pracovní sešit str. 17 zde 

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

INFORMATIKA

- Učivo:
Internet – základní pojmy
prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
do sešitu si podle prezentace udělej zápis 

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 6. 5. do úterý 12. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka - podle rozpisu (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
Téma "příslovce" společně procvičíme během videohodin dle rozpisu.
Učebnice: str. 123 - Věta a základní větné členy (pročíst)
PS: str. 26 celá

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Vypracuj si dvoustránkový pracovní list zde. Všechna cvičení se týkají aktivit během dne, takže v nich určitě využiješ i předložky. Cvičení je tam celkem 6 a ve většině případů zahrnují dost psaní. Cvičení 4 a 6 můžete považovat za dobrovolná (i když doporučená), strana 1 je ovšem povinná, stejně jako cvičení 5, na které se budu moc těšit.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Obsahy složitějších obrazců - příklady zde
Povrch kvádru - podívej se na video zde
Povrch kvádru (s převodem jednotek) - podívej se na video zde

- Domácí úkoly:
v příloze zde

- Ověření učiva:
Žáci doplní do testu výsledky příkladů zadaných na tento týden v příloze Zápisy do sešitu a test odešlou nejpozději do 12. 5. 2020 zde

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Slunce - přečti si v učebnici strany 14 a 15, prohlédni si prezentaci a videa v prezentaci zde, odpověz si na otázky na straně 14 z pracovního sešitu eTaktik zde

- Domácí úkoly:
napiš do sešitu zápis (poslední snímek prezentace)

- Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

- Učivo
Průmyslová revoluce v Čechách
uč. str. 21 - 24 pročtěte
pracovní sešit online zde str. 15,16
video Věk páry zde
zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

INFORMATIKA

- Učivo:
Píšeme na klávesnici - opakování

- Domácí úkoly:
Online cvičení – opiš text zde

- Ověření učiva:
 

PLÁN VÝUKY od středy 29. 4. do úterý 5. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Opouštíme číslovky a čekají nás příslovce.
Učebnice str. 120 celá (+ žlutou tabulku si vypiš do ŠS)
Učebnice str. 121 celá
Učebnice str. 122 cv. 1 (+ oranžovou tabulku opět do ŠS)
PS - str. 25 celá

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
K tématu příslovcí se dostaneme i na našich videohodinách, znovu si problematiku projdeme, zopakujeme a podíváme se i na případné problémy.

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
PS - str. 73 celá (nápověda v učebnici na str. 73)
Učebnice - str. 73 cv. 5 (vypsat a naučit slovíčka)

- Domácí úkoly:
Vypracuj si PL zde - přečti si text a odpověz na otázky. Odpovědi k otázkám pod textem mi očíslované pošli mailem.

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Krychle a kvádr - učebnice str. 105, podívej se na video zde
Povrch krychle - učebnice str. 110, zápis do sešitu zde, podívej se na video zde
Zaokrouhlování desetinných čísel - zopakuj podle videa zde

- Domácí úkoly:
Pošli mailem výsledky: Početník 2. díl - str. 39, př. 1,2 , do mailu rodiče byl zaslán odkaz na test Zaokrouhlování desetinných čísel

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Podoby Měsíce - učebnice str. 18 - 19, přečti si, prohlédni si prezentaci zde, odpověz si na otázky č. 9, 10, 11 na str. 19 z pracovního sešitu eTaktik zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis (v závěru prezentace)

- Ověření učiva:
do mailu rodiče byl zaslán odkaz na test Planeta Země, kontinenty a oceány, gravitační síla

 

VLASTIVĚDA

- Učivo
Život na venkově a ve městě v 18. století - učeb. 17 -19 pročtěte
pracovní sešit online str. 14 zde
koukněte na 2 videa: zde (tento a další díl)
zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

INFORMATIKA

- Učivo:
Základní pojmy ve výpočetní technice - opakování

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
vypracuj testík  zde  (základní pojmy ve výpočetní technice)
 

PLÁN VÝUKY od středy 22. 4. do úterý 28. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Učebnice - str. 118 celá (ústně, kromě 1 f) !!!)
PS: str. 24 cv. 1, 2, 3 (kapitola Číslovky - opakování)

- Domácí úkoly:
Učebnice - str. 118 cv. 1 f) (Vypracuj textík dle zadání - jen se nemusíš držet těch kytovců, pokud bys raději psal/a o jiném druhu zvířat, můžeš. Svůj text mi pošli mailem. Nemusíš to přepisovat do počítače, stačí fotka rukou psaného, ale prosím, čitelně.)

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Vypracuj pracovní list zde, (vezmi si k ruce učebnici, u druhého cvičení ji budeš určitě potřebovat), hotový PL mi pak POŠLI ZPĚT MAILEM. 
PS - str. 72 celá (POZOR! ve cvičení 2 je u některých vydání pracovního sešitu jedna chyba tisku, zkus ji najít a opravit)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Obsahy složitějších obrazců - dokument zde
Zlomky - dokument zde

- Domácí úkoly:
zadání úkolů v přílohách

- Ověření učiva:
Do mailu rodičů byl zaslán odkaz na test Násobilka, žáci test vyplní a odešlou do úterý 28. 4. 2020.

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Umělé družice - učebnice str. 12 - 13, podívej se na video - Co drží satelity na oběžné dráze (prvních 6 minut) zde
Vyzkoušej si Newtonův kanón zde
Měsíc - učebnice str. 13 a 18(pouze do poloviny strany), podívej se na prezentaci zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu zde
Anketa - symbolická adopce zvířátka ze ZOO Jihlava - hlasuj zde

- Ověření učiva:
učebnice str. 14, otázky v zeleném rámečku

 

VLASTIVĚDA

- Učivo
Doba osvícenská - uč. str. 16 - 17
pracovní sešit - str. 12 - 13 zde
koukněte na krátká videa: zde (tento díl a další 3 - Marie Terezie a její reformy, osvícenství, Josef II.)

- Domácí úkoly:
udělejte zápis do sešitu  zde 

- Ověření učiva:

 

INFORMATIKA

- Učivo:
Základní jednotky ve výpočetní technice
prohlédni si dokument zde a udělej si zápis do sešitu

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Online cvičení – co je hardware, software zde

PLÁN VÝUKY od středy 15. 4. do úterý 21. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
A jdeme na slíbené skloňování číslovek. Jenom těch základních, nebojte. Než se ale pustíte do cvičení, zopakujte si pořádně PÁDY! Bez těch to nepůjde.
Učebnice: str. 116 - 117 (cv. 1 - 4) - Vždy si nejprve důkladně projdi tabulky s přehledy a poté vypracuj úlohy pod nimi. Cvičení stačí vypracovat ústně, ale důkladně si kontroluj všechny tvary, které doplníš, v příslušných tabulkách.
PS: str. 23 cv. 1, 2, 3, 6 (cvičení 6 zkus někomu přečíst nahlas a dané číslovky říkej ve správném tvaru podle skloňování)
(Na trochu jinak zpracované tabulky skloňování číslovek se můžete také podívat v obrázcích zde a zde)

- Domácí úkoly:
Vypracujte cvičení z obrázku zde a pošlete mi řešení mailem. (třeba i ve formě fotky

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Vzhledem k tomu, jak dopadly testíky z předminulého týdne, se opět vrátíme k předložkám on-in-at při určování času. Znovu doporučuji projít v PS a učebnici látku na stranách 70-71 a zaměřit se především na zelenou tabulku z učebnice na straně 71.
Podobné přehledy najdete ještě v obrázcích přehled1, přehled2, přehled3, přehled4, přehled5, přehled6

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Vypracujte testík zde, Je to obdobná práce jako před 14ti dny, tak doufám, že si tentokrát projdete učivo důkladně a testíky budou skvělé. V případě, že budete chtít něco konzultovat osobně, pište a domluvíme videohodinu.

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Sčítání a odčítání desetinných čísel - postup a úkoly naleznete zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
do e-mailu rodiče byl zaslán test na ověření znalostí

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Gravitační pole Země - učebnice str. 10 - 11
Umělé družice - učebnice str. 11 - 12 (str. 12 jen do poloviny - po růžový rámeček)

- Domácí úkoly:
učivo přečíst, napsat (nebo vytisknout a nalepit + dokreslit obrázek) zápis zde

- Ověření učiva:
ústně odpověz na otázky v zeleném rámečku v učebnici na str. 11

 

VLASTIVĚDA

- Učivo
16. až 18. století v Čechách - opakování

- Domácí úkoly:
projděte zápisky v sešitě - 3 kapitoly
uč. str. 14 přečíst
online pracovní sešit str. 10 - 11 - etaktik zde

- Ověření učiva:
vyplňte kvíz zde (odkaz platný od středy 15.4. 7:00 hod do úterý 21.4. 22:00 hod)

 

INFORMATIKA

- Učivo:
Základní pojmy ve výpočetní technice
prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
do sešitu si udělej zápis ze snímků 1 a 2

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 8. 4. do úterý 14. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
PS - str. 22 cv. 1, 2, 3, 5
PS - str. 22 cv. 4 (dobrovolné cvičení - diktát)
PS - str. 23 cv. 4, 5

- Domácí úkoly:
V učebnici (a ŠS) si zopakuj všechno, co už o číslovkách víš (druhy, jejich rozpoznání v textu, co určují atd.) Po Velikonocích nás čeká jejich skloňování. Kdo bude mít chuť, může už nahlédnout do učebnice na str. 116)

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
1) V obrázku zde  najdeš v tabulce tři sloupečky. V prvním jsou aktivity, ve druhém dny v týdnu a ve třetím hodiny s časem.
Poslechni si nahrávku zde  (Page 41, Excercise 6b) a spoj informace ze všech sloupečků podle ní. Tedy AKTIVITA-DEN-ČAS. Z těchto informací utvoř věty (např.: The volleyball match is on Friday at eight o´clock.). Takto utvořené věty mi pošli mailem.

2) Připrav si tabulku na Guess Who podle obrázku zde.
Poslechni si nahrávku zde (Page 50, Excercise 4a) a doplň informace o Kentonovi. Ve cvičení b) v obrázku se pokus doplnit věty podle informací z poslechu (stačí ústně).

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Odčítání desetinných čísel - podívej se na video zde

- Domácí úkoly:
Vypočítej příklady - zde, výsledky příkladů pošli (do 14. 4. 2020) na mail: lenka.pazderova@zsbohdalov.cz

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Měření velikosti gravitační síly - učebnice str. 9 - přečíst

- Domácí úkoly:
napsat (nebo vytisknout a nalepit) zápis zde

- Ověření učiva:
ústně odpověz na otázky 1, 2, 3, 5 v učebnici na str. 9

 

VLASTIVĚDA

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

INFORMATIKA

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 1. 4. do úterý 7. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Číslovky, Podívej se na video zde,
Učebnice - str. 113 cv. 2 (do ŠS)
Učebnice - str. 114 cv. 4 (pozorně přečíst modrou tabulku), cv. 5 (ústně) cv. 6 ( do ŠS), cv. 7 a, b, c (ústně + pozorně prostudovat žlutou tabulku)
PS - str. 21 cv. 1 (a, b, c, d), cv. 2

- Domácí úkoly:
Mailem pošli osm vět, přičemž každá věta má určeno, co musí obsahovat.
1) číslovka základní určitá
2) číslovka základní neurčitá
3) číslovka řadová určitá
4) číslovka řadová neurčitá
5) číslovka druhová určitá
6) číslovka druhová neurčitá
7) číslovka násobná určitá
8) číslovka násobná neurčitá

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
PS - str. 71 cv. 1, 2 (nápovědu najdeš v učebnici na stranách 70-71)
Uč. - str. 71 - vypsat a naučit slovíčka (cv. 4)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Vypracuj testík zde

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Vlastnosti trojúhelníku - podívat se na video zde
Trojúhelníková nerovnost - podívat se na video zde
Násobení, dělení - procvičování, zápisy a úkoly jsou zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Planeta Země - učebnice str. 7
Gravitační síla - učebnice str. 8 

- Domácí úkoly:
učivo přečíst, napsat zápis zde (nebo vytisknout a nalepit)

- Ověření učiva:
Vyplnit kvíz Magnetická síla zde - vyplnit a odeslat do 7. 4. 2020

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
Život v baroku - uč. str. 10 - 13
PS etaktik zde
zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

INFORMATIKA

- Učivo:

- Domácí úkoly:
Píšeme na klávesnici - cvičení zde

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Učebnice - str. 112 cv. 1 (ústně), žlutou tabulku vypsat do ŠS, cv. 2 (ústně)
Učebnice - str 113 cv. 1 + modrou a oranžovou tabulku do ŠS

- Domácí úkoly:
Vypracovat testík zde

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
PS - str. 69 celá
PS - str. 70 cv. 1 (odpovědi poslat mailem - jan.kuchar@zsbohdalov.cz - např.: 1.TRUE, 2.FALSE, 3.FALSE...)
Pokračovat ve FUNíkách dle vlastního tempa. 

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Početník 2. díl - str. 26, cv. 3, 4
Zaokrouhlování desetinných čísel, video zde
Do školního sešitu: učeb. str. 106, př. 2
Procvičování desetinných čísel
Početník 2. díl - str. 24, cv. 2
Do sešitu: Učebnice str. 108, př. 1,4,5,9,11
Učebnice str. 109, př. 15

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Online cvičení na sčítání a odčítání desetinných čísel zde
Online cvičení na zaokrouhlování desetinných čísel zde

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Magnet, magnetická síla - učebnice 2. díl - Země ve vesmíru, str. 3 - 6
přečíst, vyzkoušet pokusy uvedené v učebnici, napsat zápis zde (nebo vytisknout a nalepit + dokreslit obrázek ze str. 4)

- Domácí úkoly:
ústně zodpovědět otázky ze str. 6 (zeleně podbarvený rámeček)

- Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
Život v Čechách po Bílé hoře - uč. str. 7 až 9 přečíst
PS - klikněte zde (interaktivní učebnice eTaktik), projděte strany 6 - 7 (je třeba se bezplatně zaregistrovat, instrukce k registraci zaslány mailem rodičům),
koukněte na video zde (tento a další 2 díly)

- Domácí úkoly:
udělejte zápis podle přiloženého dokumentu zde

- Ověření učiva:

 

INFORMATIKA

- Učivo:
Internet, psaní textu
prohlédni si video o historii internetu zde,

- Domácí úkoly:
napiš slova podle předlohy zde

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

 • Učivo:
  PS - str. 20 cv. 3,4
  UČ - str. 109 cv. 1 (body a-e ústně, bod g tužkou do textu, bod i do ŠS)
  UČ - str. 109 cv. 2 (do ŠS přepsat a doplnit) (bod b ústně)
  UČ - str. 110 cv. 3 (ústně), cv. 4, 5 (do ŠS)
  procvičování dle individuálních možností na online cvičení (zde)

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo:
  UČ - str. 67 vypsat a naučit slovíčka (šedá tabulka cv. 4), str. 67 cv. 3 (přečíst nahlas a přeložit si, vyhledat slovíčka, která neznáš a vypsat do VOCABULARY)
  UČ - str. 68 cv. 1 (přečíst a prostudovat PICNIC PLAN
  PS - str. 68 CV. 1
  UČ - str. 69 cv. 5 (vypsat slovíčka)

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

 • Učivo:
  St - Sčítání desetinných čísel
  Čt - Odčítání desetinných čísel
  Pá - Odčítání desetinných čísel
  Po - Sčítání a odčítání desetinných čísel
  - zápisy a úkoly do hodin najdeš zde

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

PŘÍRODOVĚDA

 • Učivo:
  Nervová soustava: učebnice I. díl (Život na Zemi) - učebnice str. 50
  Smyslová ústrojí: učebnice I. díl (Život na Zemi) - učebnice str. 51
  přečíst v učebnici, napsat do sešitu zápis (zde) - zápis lze vytisknout a nalepit do sešitu, v případě opisování zápisu není nutné obrázky lepit do sešitu, jsou v učebnici

  Nepovinné (pouze v případě nedostatku jiné činnosti) - Byl jednou jeden život: oko (video), ucho (video)

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

 • Učivo:
  opakování ze 4. ročníku - přečti uč. str. 2 - 5
  Habsburkové v Čechách - uč. str. 6 - 7 přečti

 • Domácí úkoly:
  stáhni si zápis a opiš nebo vytiskni a nalep do sešitu (zde)

 • Ověření učiva:

 

INFORMATIKA

 • Učivo:
  Hardware - opakování znalostí v online cvičení (cvičení1) (cvičení2)

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva: