5. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Lenka Pazderová
(lenka.pazderova@zsbohdalov.cz)

ROZVRH

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Učebnice - str. 112 cv. 1 (ústně), žlutou tabulku vypsat do ŠS, cv. 2 (ústně)
Učebnice - str 113 cv. 1 + modrou a oranžovou tabulku do ŠS

- Domácí úkoly:
Vypracovat testík zde

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
PS - str. 69 celá
PS - str. 70 cv. 1 (odpovědi poslat mailem - jan.kuchar@zsbohdalov.cz - např.: 1.TRUE, 2.FALSE, 3.FALSE...)
Pokračovat ve FUNíkách dle vlastního tempa. 

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Početník 2. díl - str. 26, cv. 3, 4
Zaokrouhlování desetinných čísel, video zde
Do školního sešitu: učeb. str. 106, př. 2
Procvičování desetinných čísel
Početník 2. díl - str. 24, cv. 2
Do sešitu: Učebnice str. 108, př. 1,4,5,9,11
Učebnice str. 109, př. 15

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Online cvičení na sčítání a odčítání desetinných čísel zde
Online cvičení na zaokrouhlování desetinných čísel zde

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Magnet, magnetická síla - učebnice 2. díl - Země ve vesmíru, str. 3 - 6
přečíst, vyzkoušet pokusy uvedené v učebnici, napsat zápis zde (nebo vytisknout a nalepit + dokreslit obrázek ze str. 4)

- Domácí úkoly:
ústně zodpovědět otázky ze str. 6 (zeleně podbarvený rámeček)

- Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
Život v Čechách po Bílé hoře - uč. str. 7 až 9 přečíst
PS - klikněte zde (interaktivní učebnice eTaktik), projděte strany 6 - 7 (je třeba se bezplatně zaregistrovat, instrukce k registraci zaslány mailem rodičům),
koukněte na video zde (tento a další 2 díly)

- Domácí úkoly:
udělejte zápis podle přiloženého dokumentu zde

- Ověření učiva:

 

INFORMATIKA

- Učivo:
Internet, psaní textu
prohlédni si video o historii internetu zde,

- Domácí úkoly:
napiš slova podle předlohy zde

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

 • Učivo:
  PS - str. 20 cv. 3,4
  UČ - str. 109 cv. 1 (body a-e ústně, bod g tužkou do textu, bod i do ŠS)
  UČ - str. 109 cv. 2 (do ŠS přepsat a doplnit) (bod b ústně)
  UČ - str. 110 cv. 3 (ústně), cv. 4, 5 (do ŠS)
  procvičování dle individuálních možností na online cvičení (zde)

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo:
  UČ - str. 67 vypsat a naučit slovíčka (šedá tabulka cv. 4), str. 67 cv. 3 (přečíst nahlas a přeložit si, vyhledat slovíčka, která neznáš a vypsat do VOCABULARY)
  UČ - str. 68 cv. 1 (přečíst a prostudovat PICNIC PLAN
  PS - str. 68 CV. 1
  UČ - str. 69 cv. 5 (vypsat slovíčka)

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

 • Učivo:
  St - Sčítání desetinných čísel
  Čt - Odčítání desetinných čísel
  Pá - Odčítání desetinných čísel
  Po - Sčítání a odčítání desetinných čísel
  - zápisy a úkoly do hodin najdeš zde

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

PŘÍRODOVĚDA

 • Učivo:
  Nervová soustava: učebnice I. díl (Život na Zemi) - učebnice str. 50
  Smyslová ústrojí: učebnice I. díl (Život na Zemi) - učebnice str. 51
  přečíst v učebnici, napsat do sešitu zápis (zde) - zápis lze vytisknout a nalepit do sešitu, v případě opisování zápisu není nutné obrázky lepit do sešitu, jsou v učebnici

  Nepovinné (pouze v případě nedostatku jiné činnosti) - Byl jednou jeden život: oko (video), ucho (video)

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

 • Učivo:
  opakování ze 4. ročníku - přečti uč. str. 2 - 5
  Habsburkové v Čechách - uč. str. 6 - 7 přečti

 • Domácí úkoly:
  stáhni si zápis a opiš nebo vytiskni a nalep do sešitu (zde)

 • Ověření učiva:

 

INFORMATIKA

 • Učivo:
  Hardware - opakování znalostí v online cvičení (cvičení1) (cvičení2)

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva: