6. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Michaela Janošťáková
(michaela.janostakova@zsbohdalov.cz)

PLÁN VÝUKY od středy 10. 6. do úterý 16. 6. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Opakování větných členů a pravopisu. Procvičuj větné členy zde a pravopis zde 

- Domácí úkoly:
 Na můj email mi pošli výpisky ze dvou přečtených knížek tak, jak bys je zapsal do čtenářského deníku.

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
lekce 5 B - slovíčka zapište podle seznamu zde, výslovnost natrénujte podle nahrávky zde
učeb. str. 62, 63 projděte ústně, nahrávka 2.14 zde
přečtěte si o slovesech like, love, hate zde
pracovní sešit str. 45 - 47 (po cvič. 5), nahrávka 35 zde, zkontrolujte sami, řešení zde

- Domácí úkoly:
odeslán mailem

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Rozdělení trojúhelníků - podle stran
Učivo bylo zadáno a procvičováno na konzultačních hodinách. Pro ostatní žáky bude učivo a úkoly zaslány mailem.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


FYZIKA

- Učivo:
Pozorně si projdi dokument (zde). Narazíš v něm na 8 stránek s názvem "Otázky a úkoly". Odpovědi na ně vypracuj a očíslované podle nadpisu (Otázky a úkoly 1, otázky a úkoly 2, atd.) mi je opět pošli mailem.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Brouci - přečti si text v učebnici na str. 92 - 95, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad (odkaz je v prezentaci)

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (poslední snímek prezentace)

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Afrika – státy
Prohlédni prezentace Východní Afrika zde a Jižní Afrika zde. Jedná se o zbývající 2 oblasti Afriky, probereme státy, které v těchto oblastech leží.

- Domácí úkoly:
Zopakuj si, co jsme se prozatím o Africe učili.
Do sešitu napiš zápis, který je zde.

- Ověření učiva:


DĚJEPIS

- Učivo:
Řím za kolonátu, Pozdní říše římská, přečti si z učebnice s. 136 - 137, přepiš zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti bude zaslán test na Krize římské říše, Občanská válka - Caesar, Rané císařství, Řím za kolonátu, Pozdní říše římská.


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Naše vlast - opakování - pracovní list zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
vyplňte test zde (aktivní od středy 10.6. 7:00 hod do úterý 16.6. 18:00 hod, opraven bude v úterý po 20. hodině)


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo
Alkoholismus, přepiš ze s. 132 zde do sešitu - Co je alkohol. Zamysli se nad obrázky a udělej si test dole na s. 132

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


INFORMATIKA

- Učivo
Mapy.cz

- Domácí úkoly:
zadání zasláno mailem

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 3. 6. do úterý 9. 6. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Věta jednoduchá, přečti si v učebnici tabulky nahoře na s. 79 - 80, přepiš zápis do školního sešitu zde, procvičuj pravopis zde
sloh - Osnova -přečti si tabulku na s. 133
literatura - přečti si na s. 167 - 170 E. Bass - Profesionálové a na s. 170 - 174 E. Haslundová - Sami doma

- Domácí úkoly:
Napiš a pošli na můj email svůj příběh, který se ti opravdu stal na téma Setkání se zvířetem - respektuj části vypravování 1) Úvod (kdo, kdy, kde) 2) Zápletka (něco dramatického se stalo) 3) Vyvrcholení (napětí) 4) Rozuzlení (dobře to dopadlo)
Napiš na můj email, která ze dvou ukázek z čítanky se ti víc líbila a proč.

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 11:00 a 11:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
lekce 5 A
slovíčka zapište podle seznamu zde, natrénujte výslovnost podle nahrávky zde
učeb. str. 58 - 61, nahrávka 2.10 zde, 2.11 zde, 2.12 zde a 2.13 zde, správné odpovědi zde
pracovní sešit str. 42 - 44, nahrávka 33 zde, nahrávka 34 zde, řešení zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Trojúhelník – rozdělení podle úhlů – opakování
Procvičování učiva v online cvičeních: cvičení1 (udělej si 5 příkladů), cvičení2 (udělej si 5. př.), cvičení3 (udělej si 5 př.)

- Domácí úkoly:
Do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán odkaz na testík (úhly v trojúhelníku), vyplň tento test do 9. 6. 2020.

- Ověření učiva:


FYZIKA

- Učivo:
Pečlivě si prostuduj prezentaci Teplotní roztažnost kapalin a plynů zde
V prezentaci najdeš několik otázek. Očíslované odpovědi na ně mi pošli mailem.
Poslední slide je zápis do ŠS.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Motýli denní a noční - učebnice str. 88 - 91- přečti si text, prohlédni si prezentace: denní motýli zde, noční motýli zde, poslechni si výklad (odkaz je v prezentaci)

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (v prezentaci)

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Afrika – státy
Prohlédni prezentaci Severní Afrika zde, Sahel zde, Země Guinejského zálivu zde. Jedná se o 3 oblasti Afriky, probereme státy, které v těchto oblastech leží.

- Domácí úkoly:
Zopakuj si, co jsme se prozatím o Africe učili.
Do sešitu napiš zápis, který je zde.

- Ověření učiva:


DĚJEPIS

- Učivo:
Římská kultura přečti si z učebnice na s. 132 - 136, přepiš zápis do sešitu podle prezentace zde,
Rané císařství přečti si z učebnice na s. 130 - 131, přepiš zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Čeština - náš národní jazyk
prezentace zde - pročtěte si, projděte si všechny odkazy s různými nářečími
zápis do sešitu - poslední snímek prezentace

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo
Tabakismus ze s. 130 zde přepiš nahoře 5 vět do sešitu. Zamysli se nad otázkami pod obrázky. Udělej si test.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


INFORMATIKA

- Učivo
Mapy.cz - zadání práce odesláno mailem

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 27. 5. do úterý 2. 6. 2020


ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
mluvnice - Procvičování pravopisu, zopakuj si pravopis zde a zde 
sloh - Vypravování - opiš si zápis zde do sešitu nebo na papír.
literatura - M. Twain - Piráti - přečti si na s. 157 - 160

- Domácí úkoly:
učebnice s. 106/4a - pošli na můj email
Napiš a pošli na můj email o čem vypráví ukázka Piráti. (minimálně 5 vět)

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 11:00 a 11:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
práce s textem - pracovní sešit str. 40 celá, přečtěte si text vícekrát, potichu i nahlas, přeložte, udělejte cvič. 2 a cvičení 3 na další straně (nahrávka 32 zde), svoje odpovědi si zkontrolujte podle řešení zde, cvičení 4 udělejte ústně
pracovní list JOBS zde, používejte slovník

- Domácí úkoly:
opakování 4. lekce - slovíčka, fráze zde (zkontrolujte podle řešení na konci)

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M6)

- Učivo:
Trojúhelník – pojmy, úhly, rozdělení podle úhlů - nové učivo bude vysvětleno na online hodině
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů
procvičování učiva na online cvičeních: druhy trojúhelníků podle úhlů zde a zde, druhy trojúhelníků zde (cvičení 01, 02)

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M6, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole.

- Ověření učiva:


FYZIKA

- Učivo:
Prostuduj si prezentaci zde - dnešní téma: Teplotní roztažnost těles. Udělej si z prezentace stručné zápisky.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Blechy, síťokřídlí, chrostíci - učebnice str. 86 - 87 - přečti si text, prohlédni si prezentaci zde (podívej se i na ukázky a poslechni si výklad)

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (v prezentaci)

- Ověření učiva:
Na email žáka v Office 365 byl zaslán odkaz na test Hmyz s proměnou nedokonalou.


ZEMĚPIS

- Učivo:
Afrika – obyvatelstvo
Prohlédni prezentaci Afrika zde

- Domácí úkoly:
Do sešitu napiš zápis, který je v úvodu prezentace (pouze stranu 2 a 3!)

- Ověření učiva:


DĚJEPIS

- Učivo:
Občanská válka - Caesar, přečti si z učebnice s. 126-127, přepiš zápis do sešitu zde, eučebnice Nová škola s. 102-103

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Národopisné oblasti
učebnice str. 49 zde - pečlivě prohlédněte
zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo
Kouření (tabakismus) s. 129 zde zamysli se nad otázkami

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


INFORMATIKA

- Učivo
práce s webovým vyhledávačem Seznam.cz

- Domácí úkoly:
zadání zasláno mailem

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 20. 5. do úterý 26. 5. 2020


ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
mluvnice - Větné členy, učebnice s. 77 - opiš si do školního sešitu tabulku Druhy rozvíjejících větných členů, procvičování pravopisu zde a zde
sloh- Vypravování - přečti si v učebnici tabulku na s. 130
literatura - přečti si v čítance s, 155 Z. Svěrák - Psí písnička, pro zlepšení nálady si ji můžeš i zazpívat.

- Domácí úkoly:
učebnice s. 77/8 pošli na můj email.
učebnice s. 131/2a pošli na můj email.

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 11:00 a 11:30 hod. (Office365, aplikace Teams)
slovíčka 1. lekce, zaměstnání

- Učivo:
slovíčka 4C - zapište podle seznamu zde, výslovnost natrénujte podle nahrávky zde
učebnice str. 56 - 57 cvič. 1 - 6 projděte, poznámky k práci s učebnicí máte zde, nahrávku 2.05 zde, nahrávku 2.06 zde a nahrávku 2.07 zde
projděte si prezentaci Jobs zde, instrukce jsou na prvním snímku

- Domácí úkoly:
zaslán mailem

- Ověření učiva:
test přítomný čas zde (přístupný od středy 20.5. 7:00 hod do úterý 26.5. 18:00 hod, opraven bude po 20. hodině)

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M6)

- Učivo:
Objem, povrch krychle, kvádru – opakování
Slovní úlohy – objem a povrch těles - bude vysvětleno na online výuce
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M6, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole.

- Ověření učiva:
do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán odkaz na testík (převody jednotek objemu), vyplň tento test do 26. 5. 2020


FYZIKA

- Učivo:
Tento týden vás čeká jen jedna prezentace: Teplota zde
Do ŠS si z prezentace udělejte zápis.
Na posledním slidu najdete opět kontrolní otázky. Vypracujte je a odpovědi mi pošlete mailem.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Ploštice - učebnice str. 83 - 84 - přečti si text, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad - odkaz je v prezentaci
Rovnokřídlí - učebnice str. 85 - přečti si text, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad - odkaz je v prezentaci

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu (v prezentaci), odpověz na otázky 12 - 15 na straně 38, 1 - 3 na straně 39 v pracovním sešitě eTaktik: zde

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Afrika – podnebí a krajiny
Prohlédni prezentaci Afrika zde

- Domácí úkoly:
Do sešitu napiš zápis, který je v úvodu prezentace (str. 2, 3, 4)

- Ověření učiva:


DĚJEPIS

- Učivo:
Krize římské republiky, přečti si učebnici na s. 124-126, eučebnice Nová škola s. 100-102, zápis do sešitu zde, video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email bude zaslán test na učivo Makedonie, Alexandr Makedonský, Starověký Řím, Římská republika, Punské války


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
podívejte se na videa:
státní vlajka zde
státní znak zde
státní hymna zde
rozdělení státní moci - podle prezentace zde si udělejte zápis do sešitu

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo
Pozitivní životní cíle a hodnoty, přečti si s. 128 zde, zkus si odpovědět na otázky.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


INFORMATIKA

- Učivo
Webový vyhledávač - prostudujte prezentaci zde
zápis do sešitu podle prezentace - snímky 1 a 2

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 13. 5. do úterý 19. 5. 2020


ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
mluvnice - Větné členy, opakuj podle školního sešitu
sloh - Výpisky, přečti si z učebnice s. 129 tabulka
literatura - přečti si z čítanky s. 152-155

- Domácí úkoly:
učebnice s. 77/7 vypracuj a pošli na můj email
učebnice s. 129/1 - vypracuj jedny výpisky a pošli na můj email
Na základě četby ukázky z čítanky napiš a pošli na můj email svůj názor na špatné chování člověka ke zvířatům.

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 11:00 a 11:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
přítomný čas prostý
online cvičení 1 zde 
cvičení 2 zde
cvičení 3 zde 
cvičení 4 zde 
cvičení 5 zde
cvičení 6 zde 
rozhovor - kupujeme vstupenku
uč. str. 105 cv. 1,2,3,4, poslech 2.08 zde a 2.09 zde
PS str. 39, cvičení 1,2, nahrávka 31 zde
fráze z rozhovorů nastudujte zde
podívejte se na video - kupování lístku do kina zde, poznámky k videu zde (čtěte před zhlédnutím videa)

- Domácí úkoly:
procvičujte slovíčka 4A, 4B

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M6)

- Učivo:
Jednotky obsahu
Krychle, kvádr – síť, povrch - nové učivo bude vysvětleno na online výuce
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M6, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole

- Ověření učiva:


FYZIKA

- Učivo:
Prezentaci Čas - (zde) si vypiš do ŠS s nadpisem ČAS.
Přečti si kapitolku z učebnice (zde) - úvod do tématu "teplota".

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Stejnokřídlí - učebnice str. 81 - 83, přečti si text v učebnici, podívej se na prezentaci zde, součástí prezentace je výklad - poslechni si ho
Vši - učebnice str. 83, přečti si text v učebnici, podívej se na prezentaci zde, součástí prezentace je výklad - poslechni si ho (pouze první polovinu)

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (je v prezentacích), odpověz si na otázky 3 - 7  na straně 36 v pracovním sešitě eTaktik zde

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Afrika – povrch, vodstvo
Prohlédni prezentaci Afrika zde

- Domácí úkoly:
Do sešitu napiš zápis zde.

- Ověření učiva:


DĚJEPIS

- Učivo:
Punské války, přečti si z učebnice s. 122-123, přepiš zápis do sešitu zde, eučebnice Nová škola s. 96-98, podívej se na video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Naše vlast - pročtěte si prezentace zde
udělejte zápis do sešitu podle prezentace, pokud si můžete vytisknout obrázky státních symbolů, nalepte je do sešitu, pokud ne, namalujte jen státní vlajku

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo
Opakování Zdravá výživa

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email bude odeslán test na Zdravou výživu.


INFORMATIKA

- Učivo
práce na internetu

- Domácí úkoly:
zaslán mailem

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 6. 5. do úterý 12. 5. 2020


ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
mluvnice - Rozvíjející větné členy - opakuj všechny dle školního sešitu, procvičování pravopisu zde
literatura - přečti si úryvek z čítanky na s. 136 - 138 Kamarádi

- Domácí úkoly:
učebnice s. 76/6 - vypracuj a pošli na můj email, nezapomeň používat zkratky

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 11:00 a 11:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

slovíčka 4A,B, otázky a krátké odpovědi

- Učivo:
slovíčka 4B - zapište do slovníku podle seznamu zde, výslovnost natrénujte podle nahrávky zde
otázky v přítomném čase prostém:
uč. str. 53 - přečtěte si text, vyhledejte otázky, podívejte se, jak se tvoří
uč. str. 52 celou pročtěte, udělejte cvičení ústně
uč. str. 54 cvičení 5, 6 a 7 projděte ústně
PS str. 38 cvičení 3, 4 (řešení zde, zkontrolujte)

- Domácí úkoly:
PS str. 37 celá, všechny nahrávky zde (vybírejte podle čísla nahrávky, ne podle čísla cvičení)
pracovní list - zaslán mailem, vypracujte a pošlete zpět

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 14:00 hod. (vyjímečně změna pro středu 6. 5.) (Office365, aplikace Teams, tým M6)

- Učivo:
Krychle, kvádr – pojmy, jednotky objemu, objem krychle a kvádru - nové učivo bude vysvětleno na online výuce
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M6, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole

- Ověření učiva:


FYZIKA

- Učivo:
Přečti si kapitolku o měření času zde.

- Domácí úkoly:
Mailem mi pošli odpovědi na následující "kontrolní otázky".
a) Jaký je rozdíl mezi kmitem a kyvem kyvadla?
b) Popiš princip fungování přesýpacích hodin.
c) Lze sluneční hodiny využívat i v noci?
d) Ve které zemi se objevily první sluneční hodiny?
e) Co je to gnómon?
f) Pro jaký druh hodin se v Řecku vžilo označení "klepsydra"?
g) Co používáme v hudbě pro měření tempa?

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Vážky - přečti si text v učebnici na straně 80 - 81, prohlédni si prezentaci zde, v úvodu prezentace je výklad učiva - poslechni si ho, odpověz si na otázku 1 a 2 na straně 35 z pracovního sešitu eTaktik zde 

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu - v závěru prezentace

- Ověření učiva:
 Do emailu žáka v Office 365 byl zaslán odkaz na test Korýši, vzdušnicovci (nejdříve si zopakuj i podle pracovního sešitu eTaktik zde, otázky 9 - 12 na str. 32). Žák tento test vyplní a odešle do úterý 12. 5. 2020


ZEMĚPIS

- Učivo:
Antarktida
Prohlédni prezentaci Antarktida zde. Její součástí je odkaz na 2 krátké filmy s komentářem, pusť si je.
Dobytí jižního pólu - video zde
Antarktida - video zde

- Domácí úkoly:
Do sešitu napiš zápis zde.

- Ověření učiva:
Na posledním snímku prezentace jsou 4 otázky k Antarktidě. Stručně odpověz a své odpovědi pošli na mail: reditel@zsbohdalov.cz


DĚJEPIS

- Učivo:
Římská republika, přečíst z učebnice s. 118-121, přepiš zápis do sešitu zde, eučebnice Nová škola s. 92-95, video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Obec - opakování
udělejte test zde (je přístupný od středy 6. května od 7:00 hod do úterý 12. května 18:00 hod, opraven bude v úterý po 20. hodině)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo
Opakování - opakuj si předchozí kapitoly podle sešitu, příští týden bude test.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


INFORMATIKA

- Učivo
Nástrahy internetu 2. část
prostudujte pozorně prezentaci zde
zapište si do sešitů, co to je phishing a hoax (snímek 2 celý, snímek 3 jen 1 věta)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 29. 4. do úterý 5. 5. 2020


ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
mluvnice - Opakování příslovečných určení, opakuj dle školního sešitu, procvičování pravopisu test zde
literatura - Přečíst v čítance s. 133-135 Štěně s dlouhým krkem

- Domácí úkoly:
učebnice s. 76/5 použij zkratky pro PÚ a pošli na můj email
Napiš a pošli na můj email minimálně v pěti větách, o čem ukázka Štěně s dlouhým krkem vypráví. Na závěr zkus odhadnout, co je Amina zač.  

- Ověření učiva:
Na tvůj email bude zaslán test na tvarosloví a skladbu.


ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 11:00 a 11:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

slovíčka 4A lekce, slovesa be a have got
popis osoby
časové údaje

- Učivo:
přítomný čas prostý - záporný tvar - nastudujte zde
procvičujte v kvízu zde  (je opakovaně a neomezeně přístupný)
uč. 54 cvič. 1 - 4 ústně (nahrávka k cvič. 2 přiložena zde)

- Domácí úkoly:
PS str. 38 cvič. 1,2,5, str. 39 cvič. 6
napište do mailu o tom, co obvykle děláte nebo neděláte o víkendu (4 věty kladné a 4 záporné)

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M6)

- Učivo:
Nejmenší společný násobek, slovní úlohy – nové učivo bude vysvětleno na online výuce
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M6, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole

- Ověření učiva:


FYZIKA

- Učivo:
Opouštíme hmotnost a začínáme se věnovat kapitole ČAS. Přečti si pozorně kapitolu z učebnice zde
Vypracuj kontrolní otázky ze strany 66 (růžová tabulka) a odpovědi mi pošli mailem.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Vypracuj testík zde

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Hmyz - učebnice str. 76 - 79 - přečti si, prohlédni si prezentaci zde, odpověz si na otázky č. 1 a 2 na str.34 a na otázky č. 5 a 6 na str. 35 z pracovního sešitu eTaktik zde 

- Domácí úkoly:
napiš zápis, je v prezentaci

- Ověření učiva:
Do e-mailu žáka v Office 365 byl zaslán odkaz na test Členovci, pavoukovci. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 5. 5. 2020.


ZEMĚPIS

- Učivo:
Jak žijí lidé na Zemi - opakování
S pomocí zápisů v sešitě zopakuj celou kapitolu (Obyvatelstvo, Zemědělství, Průmysl, Doprava, Služby, Světové organizace).

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Vypracuj prověrku uvedenou zde. Své odpověď napiš na adresu: reditel@zsbohdalov.cz


DĚJEPIS

- Učivo:
Starověký Řím, přečti si z učebnice s. 111-117, přepiš si zápis do sešitu zde, etaktik s. 40 - 41, eučebnice Nová škola s. 88 - 89, video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
nastudujte, jak vypadají znaky Bohdalova a okolních obcí (podle toho, kde bydlíte) a stručnou historii vaší obce
zdroje: Bohdalov, Chroustov - www.bohdalov.cz, Rudolec - www.obec-rudolec.cz, Pokojov - www.obecpokojov.cz, wikipedie (všechny obce)

- Domácí úkoly:
zjistěte, zda existuje nějaká pověst o vaší obci nebo jejím okolí
pověsti si povyprávíme na online hodině v úterý

- Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo
Přečti si 5 bodů v tabulce na straně 123 zde. Zamysli se nad obrázky dole.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


INFORMATIKA

- Učivo
Nebezpečí internetu
prezentace zde - zapište do sešitu

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 22. 4. do úterý 28. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: 10:00–10:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
mluvnice - Příslovečné určení, zápis podle prezentace zde přepiš do školního sešitu, z učebnice ze s. 74 si přečti tabulku.
literatura - s. 131-133 - přečti úryvek Boříkovy lapálie

- Domácí úkoly:
Učebnice s. 76/3 - doplň příslovečná určení a urči jejich druhy a pošli na můj email
Po přečtení ukázky Boříkovy lapálie odpověz na tyto otázky, pošli na můj email:
1) Jakou knihu kluci tajně četli?
2) Jakou knihu měli číst?
3) Co je podle vás braková literatura?   

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
lekce 4A - slovíčka - podle seznamu (zde) zapište do slovníčků, natrénujte výslovnost (nahrávka přiložena zde)
uč. str. 48 - 49: přečtěte si text na str. 49 (nahlas, vícekrát), přeložte si do češtiny, udělejte cvič. 2 a 3 (obě se vztahují k textu), cvičení 4 je trénink slovní zásoby
PS str. 34 celá, nahrávka ke cvičení 3 přiložena zde
přítomný čas prostý - pročtěte si dokument (zde), pak udělejte str. 35 v pracovním sešitě

- Domácí úkoly:
opakujte pravidelně slovíčka
opakování - časové údaje - PS str. 36, cv. 5 - 7, kvíz zde  (jen na procvičování, funguje opakovaně, bez časového omezení)

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: 10:00–10:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M6)

- Učivo:
Prvočíselný rozklad, dělitelé – opakování
Největší společný dělitel, slovní úlohy – nové učivo
dokument zde  si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
na email žáka v Office365 byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M6, vyplň ho na počítači podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět

- Ověření učiva:


FYZIKA

- Učivo:
Tento týden se zaměříme na slíbené jednotky hmotnosti. Přečtěte si pozorně nafocenou kapitolu zde (nejlépe předtím, než se pustíte do pracovního listu).

- Domácí úkoly:
Vypracujte pracovní list zde (vyplněný list, vyfocené očíslované zpracování nebo očíslované výsledky jakoukoliv jinou formou mi POŠLETE MAILEM)

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Další korýši - učebnice str. 72 - 73, přečti si, podívej se na prezentaci  zde i na video, které je součástí prezentace
Vzdušnicovci - učebnice str. 74 - 75, přečti si, podívej se na prezentaci zde i na dvě videa, která jsou součástí prezentace

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu (jsou na konci prezentací)

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Světové organizace
Učebnice – přečíst text a prohlédnout obrázky na str. 118 - 119

- Domácí úkoly:
Do sešitu napiš zápis o světových organizacích zde.

- Ověření učiva:
Pečlivě si prohlédni přiloženou prezentaci zde o Evropské unii a zjisti, který rok se Česká republika stala členem EU (nápověda zde)
Svou odpověď napiš na adresu: reditel@zsbohdalov.cz


DĚJEPIS

- Učivo:
Alexandr Makedonský, přečti si z učebnice s. 104 - 107, přepiš zápis do sešitu zde, eučebnice Nová škola s. 75-76, pracovní sešit Nová škola s. 44, etaktik s. 35, podívej se na video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
test na Řecko-perské války, Athény za Perikla, Řecké umění, kultura, vzdělanost, Peloponéská válka bude odeslán na tvůj email


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Životní prostředí
koukněte se na 2 krátká videa:
ekologie: video zde
životní prostředí:video zde

- Domácí úkoly:
pracovní list - odeslán mailem, odpovězte na otázky a pošlete zpět

- Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo
Nápoje, přepiš si do sešitu ze s. 122 zde tabulku dole Nápoje

- Domácí úkoly:
Zamysli se nad otázkami u obrázků na s. 122

- Ověření učiva:


INFORMATIKA

- Učivo
bezpečnost na internetu - zásady podle dokumentu napište do sešitu zde, příp, vytiskněte a nalepte
přečtěte si o tom, jak si vytvořit silné heslo zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 15. 4. do úterý 21. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
mluvnice - Opakování předmětu, z učebnice s. 73 - přepiš si do školního sešitu tabulku dole, opakuj pravopis zde
sloh - Popis pracovního postupu - zopakuj si jeho zásady podle zápisu z minula
literatura - Přečti si z čítanky ze s. 127 -131 ukázku Návrat z prázdnin

- Domácí úkoly:
PS2 s. 40/7 opiš prvních 5 vět, za předměty napiš PT a jejich pád, pošli na můj email.
Učebnice s. 126/3, pošli na můj email.   

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
sloveso have got - opakování - udělejte pracovní list zde, zkontrolujte podle řešení sami
učebnice str. 121 pravý sloupec s nadpisem Unit 3

- Domácí úkoly:
procvičujte slovíčka 3. lekce

- Ověření učiva:
udělejte test na sloveso have got zde (přístupný od středy 15.4, 7:00 hod do úterý 21.4. 22:00 hod)
udělejte si poslechové cvičení: zadání zde, nahrávka přiložena zde

 

MATEMATIKA

Online výuka matematiky – středa: 10:00–10:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M6)

- Učivo:
Znaky dělitelnosti šesti, Prvočísla, čísla složená – nové učivo
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů
Prvočísla, čísla složená – zhlédni Video1 zde, prvních 5 min.
Prvočíselný rozklad – zhlédni Video2 zde, od 4–17 min.
Všechny dělitelé čísla – zhlédni Video3 zde

- Domácí úkoly:
na email žáka v Office365 byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M6, vyplň ho na počítači podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět

- Ověření učiva:
Rozklad na součin prvočísel – online cvičení zde 


FYZIKA

- Učivo:
Začínáme nové téma: hmotnost.
Pozorně si přečti kapitolu z učebnice - obrázek1, obrázek2, obrázek3
Zopakuj si převodové vztahy jednotek hmotnosti (zaměříme se na ně příští týden).

- Domácí úkoly:
Důkladně si projdi prezentaci zde, zapiš si informace z prezentace do ŠS jako zápis. U jednotlivých druhů vah si zapiš ne jen jejich název, ale i ve zkratce to, k čemu se podle tvého názoru dané typy vah používají nejčastěji.
Na konci prezentace najdeš zadaný úkol na tento týden. Už se moc těším na vaše výtvory

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Členovci, pavoukovci - zopakuj si učivo, ústně odpověz na otázky z pracovního sešitu eTaktik: str. 29, cv. 1,2, str. 30, cv. 4, str. 31, cv. 6,7 zde
Korýši, rak říční - přečti si v učebnici text na str. 70 - 71, prohlédni si prezentaci zde (součástí prezentace je video - podívej se na něj)

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu - poslední snímek prezentace

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Služby a cestovní ruch
Učebnice str. 102 - 103

- Domácí úkoly:
Opiš zápis do sešitu zde.

- Ověření učiva:
Napiš 5 míst, která jsou v České republice vhodná pro cestovní ruch,
Svou odpověď odešli na adresu: reditel@zsbohdalov.cz


DĚJEPIS

- Učivo:
Makedonie, přečíst učebnici s. 104, přepsat zápis do sešitu zde, opakování eučebnice Nová škola s. 75, etaktik s.39

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Obec, obecní úřad

- Domácí úkoly:
vyplňte pracovní list zde, pomůže vám prezentace v sešitě, pošlete zpět

- Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo
Minerální látky a vitamíny, přepiš si do sešitu ze s. 120-121 zde a zde, jaké jsou minerální látky a jaké jsou vitamíny.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


INFORMATIKA

- Učivo
Internet
prezentace zde

- Domácí úkoly:
udělejte zápis podle prezentace str. 3 až 11

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 8. 4. do úterý 14. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Předmět - přečíst u učebnice s. 72 -73, zápis zde, cvičení na pravopis zde

- Domácí úkoly:
učebnice s. 73/2 - pošli na můj email

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Velikonoce - Easter
slovíčka zde (poslechněte si výslovnost)
písnička s textem zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Dělitel, násobek, znaky dělitelnosti 2, 5, 10 (opakování)
Znaky dělitelnosti přir. čísel 3, 9
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů, vysvětlující video k dělitelnosti třemi (zde)

- Domácí úkoly:
na email žáka v Office365 byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M6, vyplň ho na počítači podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět

- Ověření učiva:
do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán test na ověření znalostí (znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 9, 10), vypracuj tento test


FYZIKA

- Učivo:

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Vypracuj testík zde

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Další pavoukovci - učebnice str. 68 - 69 - přečíst, napsat zápis zde - snímky v prezentaci: 1, 2, 3, 4, 12

- Domácí úkoly:
vypracovat a odeslat kvíz (kroužkovci) zde do 14. 4. 2020

- Ověření učiva:
snímky 16, 17 v prezentaci


ZEMĚPIS

- Učivo:
Doprava světa
učebnice str. 98 - 101

- Domácí úkoly:
Opiš zápis do sešitu zde

- Ověření učiva:


DĚJEPIS

- Učivo:
Peloponéská válka, přečti si v učebnici s. 99, přepiš zápis do sešitu zde, eučebnice Nová škola s. 74, pracovní sešit Nová škola s. 43

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


INFORMATIKA

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 1. 4. do úterý 7. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
mluvnice - Přívlastek - učebnice s. 72 - opiš tabulku nahoře do školního sešitu, PS 2 s. 39/1,
procvičuj přívlastky kvíz zde
procvičuj pravopis kvíz zde
sloh - Popis pracovního postupu - učebnice s. 125 - přečti si tabulku, zápis do sešitu slohu zde
literatura - Přečti si, jakoukoliv ještě nepřečtenou ukázku z čítanky z oddílu Za dobrodružstvím

- Domácí úkoly:
mluvnice - PS2 s. 39/2 - přepiš a pošli na můj email.
literatura - Napiš a pošli na můj email, co teď zrovna čteš - jakou knihu, co tě na ní baví...

- Ověření učiva:
Na tvůj email bude poslán pravopis, doplníš i/y a pošleš mi ho zpět na můj email. 


ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
popis postavy - učebnice str. 46 - 47, PS str. 32 - 33,
poslech ke cvičení 1 str. 32 v pracovním sešitě přiložen  zde 
zapište slovíčka 3C (zde) (v dokumentu je i výslovnost, nemusíte ji ale psát, stačí natrénovat)
procvičte popis postavy online zde  (3 cvičení)

- Domácí úkoly:
vyber si svou oblíbenou filmovou nebo pohádkovou postavu a vytvoř ve Wordu dokument: vlož obrázek postavy a napiš o ní aspoň 8 vět (vzhled, oblečení, co umí), pošli mailem

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Počítání s úhly (opakování)
Dělitel, násobek, znaky dělitelnosti 2, 5, 10 (nové učivo)
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů
online cvičení na procvičení znaků dělitelnosti zde 

- Domácí úkoly:
na email žáka v Office365 byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M6, vyplň ho na počítači podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět do úterý 7. 4. 2020

- Ověření učiva:
na email žáků v Office365 byl zaslán test na ověření znalostí (znaky dělitelnosti 2, 5, 10), vypracuj tento test


FYZIKA

- Učivo:
Z obrázku "ZÁVĚR" (zde) zapsat do sešitu poslední 2 řádky (celý "ZÁVĚR" důkladně pročíst)
Z obrázku "KONTROLNÍ OTÁZKY" (zde) - vypracovat a očíslované odpovědi poslat mailem na jan.kuchar@zsbohdalov.cz 

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Opakování učiva "Kroužkovci" z minulého týdne - ústně odpověz na otázky z pracovního interaktivního sešitu eTaktik zde na str. 28-29 (přístupové údaje budou zaslány na email žáka)
Členovci - učebnice str. 66, přečíst
Pavoukovci, pavouci - učebnice str. 67 - 68, přečíst, prohlédnout prezentaci zde

- Domácí úkoly:
Zápis do sešitu zde - napsat (vytisknout, nalepit)

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Těžba a průmysl
Učebnice – prohlédnout obrázky na str. 92 - 97

- Domácí úkoly:
zápis zde opiš do sešitu

- Ověření učiva:


DĚJEPIS

- Učivo:
Řecká vzdělanost, věda a umění, přečti z učebnice s. 96 -97, 100 - 103, přepiš zápis do sešitu zde, opakuj si pomocí PS etaktik s. 37 - 38, opakuj si pomocí videí: video1, video2, video3

- Domácí úkoly:
Nakresli si do sešitu podle s. 97 z učebnice hlavice sloupů, napiš si k nim 1) dórský 2) iónský 3) korintský

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo:
Obec - prezentace zde, udělejte zápis do sešitu (bez posledních 3 snímků)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo:
Výživová hodnota potravy, opiš do sešitu ze s. 118 zde ,co má vysokou energetickou hodnotu - ke každé položce ( sacharidy, tuky, bílkoviny) podle obrázků napiš, v čem jsou obsaženy. Podle s. 119 zde překresli do sešitu obrázek Denní doporučené rozložení energie.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


INFORMATIKA

- Učivo:
Práce s Wordem, Power Pointem

- Domácí úkoly:
odeslán mailem

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
literatura - Přečti si básně v čítance na s- 120-121
sloh - Popis postavy - přečti si na s. 122 v učebnici, jak má vypadat popis postavy
mluvnice - Přívlastek - podívej se na prezentaci zde a opiš si podle ní zápis do školního sešitu, podívej se do učebnice na s. 71 a pročti si tabulku.

- Domácí úkoly:
Napiš a pošli na můj email, která báseň se ti nejvíc líbí a proč.
Učebnice s. 122-123/1 ke každému řádku vymysli alespoň 3 přídavná jména a pošli na můj email.
Učebnice s. 71/2 doplň vhodné přívlastky a pošli na můj email, nezapomeň, že když je místo vynecháno před podstatným jménem máš doplnit přívlastek shodný a když je jméno vynecháno za podstatným jménem máš doplnit přívlastek neshodný!
Učebnice s. 70/1 doplň vynechaná písmena a pošli na můj email, podměty nepodtrhávej!  

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
přivlastňovací zájmena - dokument  zde , otevřete, napište do sešitů nebo vytiskněte a nalepte
udělejte se cvičení online zde
poslech - zadání a odkaz odeslán mailem

- Domácí úkoly:
odeslán mailem

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Počítání s úhly
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
zadání příkladů je uvedeno na prac. listě
na email žáka v Office365 byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M6, vyplň ho na počítači podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět (nebo nasdílej) do úterý 31. 3. 2020

- Ověření učiva:
Sčítání úhlů si žák procvičí na online cvičení zde
Odčítání úhlů si žák procvičí na online cvičení zde


FYZIKA

- Učivo:
Měření objemu pevného tělesa - pozorně se podívej na video zde a v kuchyňské odměrce si vyzkoušej změřit objem několika různých těles, které máš doma k dispozici (pokud máš doma odměrný válec, vyzkoušej i ten)

- Domácí úkoly:
Vypracovat testík zde

- Ověření učiva:
online cvičení na opakování jednotek objemu zde


PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Kroužkovci - učebnice str. 63 - 65 - přečíst, prohlédnout prezentaci (zde), napsat (nebo vytisknout a nalepit) zápis do sešitu (zde)

- Domácí úkoly:
do mailu žáka v Office 365 byla zaslána zpráva s odkazem na pracovní list "Měkkýši". Vyplňte tento pracovní list do 31. 3. 2020

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Jak žijí lidé na světě - Zemědělství
Učebnice – prohlédnout obrázky na str. 84 – 91

- Domácí úkoly:
zápis (zde) opiš do sešitu

- Ověření učiva:
zadání ověření zde


DĚJEPIS

- Učivo:
Athény za Perikla
Přečti si z eučebnice Nová škola s. 73 (přístupové údaje ti budou zaslány na tvůj email), zápis do sešitu zde, procvič si učivo v pracovním sešitě Nová škola s. 43/ úkoly 17, 18  (přístupové údaje ti budou zaslány na tvůj email) a v pracovním sešitě etaktik s. 33-34  (přístupové údaje ti budou zaslány na tvůj email), podívej se na video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti bude poslán test ze starověkého Řecka


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo:
Škola - opakování

- Domácí úkoly:
vyplňte pracovní list - zadání zasláno mailem

- Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo:
Zdravá výživa - zamysli se, co je zdravé a co nezdravé a napiš do sešitu do jednoho sloupce 10 zdravých jídel, potravin, pochutin, nápojů a vedle do druhého sloupce zase 10 nezdravých.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


INFORMATIKA

- Učivo:
Úprava textu - odesláno mailem, vypracujte a odešlete zpět

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020


ČESKÝ JAZYK

 • Učivo:
  sloh - učebnice s.122/4 - vypracuj  písemně
  mluvnice - zopakujte si podle školního sešitu druhy podmětů a přísudku, PS2  s. 6/ 10, s. 7/12, s. 34/4,5 vypracuj do pracovního sešitu  
  literatura -  referáty jsou odloženy na dobu návratu do školy, ale čtěte a knihy zapisujte do čtenářského deníku, čítanka s. 112 - 116 přečíst

 • Domácí úkoly:
  cv. z učebnice s. 122/4 mi pošli vypracované z tvého školního emailu na můj email hana.kafkova@zsbohdalov.cz
  Převyprávěj, co vlček zažil na základě četby z čítanky a napiš o jeho zážitcích alespoň 5 vět, pošli z tvého školního emailu na můj email viz výše.

 • Ověření učiva:
   


ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo:
  procvičujte slovíčka, sloveso have got

 • Domácí úkoly:
  zapište slovíčka 3A do slovníku podle dokumentu (zde)
  PS - vše v lekci 3A a strany 29-30
  sloveso have got - dokument (zde), opište do sešitu nebo vytiskněte a nalepte

 • Ověření učiva:
  udělejte si testy online: test1test2test3

 

MATEMATIKA

 • Učivo:
  Téma: Úhly – opakování
  Druhy úhlů (online cvičení zde), dvojice úhlů (online cvičení zde)
  do šk. sešitu: Sb. 88/581 (1. sloupec), Sb. 89/586, U 57/13abcd

 • Domácí úkoly:
  do dom. sešitu: narýsuj úhel α = 84°, sestroj úhel 2· α, úhel α:2

 • Ověření učiva:
  ověření znalostí o úhlech v online cvičení zde


FYZIKA

 • Učivo:
  Zopakovat si jednotky délky v online cvičení zde
  V prezentaci OBJEM (zde) vypracovat převody ze slidu "Objem - pracovní list" do ŠS
  V prezentaci MĚŘENÍ OBJEMU KAPALIN (zde) se pokus splnit úkoly zadané na jednotlivých slidech a poslední z nich "chyby při měření" přepiš do ŠS

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:


PŘÍRODOPIS

 • Učivo:
  Plži, mlži, hlavonožci - učebnice str. 59- 61 (přečíst)
  zápis do sešitu zde
  prohlédnout prezentace plži zde, hlavonožci zde

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:


ZEMĚPIS

 • Učivo:
  Obyvatelstvo světa
  Učebnice – prohlédnout obrázky na str. 78 – 83

 • Domácí úkoly:
  Zápis do sešitu zde

 • Ověření učiva:


DĚJEPIS

 • Učivo:
  Řecko - perské války - přečíst v uč. s.98, zápis do sešitu zde
  Podívej se na dvě videa k bitvám video1, video2

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Učivo:
  Umění učit se - stáhněte si dokument (zde) a opište do sešitu jako zápis

 • Domácí úkoly:
  stáhněte si dokument Učební typy (zde) a splňte úkol v něm uvedený, můžete si vytisknout

 • Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 • Učivo:
  Zdravá výživa - napiš si do sešitu jako nadpis a z dokumentu (zde) ze str. 116 opiš do sešitu co to jsou poživatiny, potraviny, pochutiny, nápoje a živiny.

 • Domácí úkoly:
  z dokumentu (zde) ze s. 117 vyber z obrázku poživatiny, které jsou zdraví prospěšné. Odpověz si na otázku, jestli je máš rád. Udělej ústně.

 • Ověření učiva:


INFORMATIKA

 • Učivo:
  prezentace Bohdalov a okolí - stáhni se zadání zde, vypracuj a pošli na mail michaela.janostakova@zsbohdalov.cz

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva: