6. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Michaela Janošťáková
(michaela.janostakova@zsbohdalov.cz)

ROZVRH

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
literatura - Přečti si básně v čítance na s- 120-121
sloh - Popis postavy - přečti si na s. 122 v učebnici, jak má vypadat popis postavy
mluvnice - Přívlastek - podívej se na prezentaci zde a opiš si podle ní zápis do školního sešitu, podívej se do učebnice na s. 71 a pročti si tabulku.

- Domácí úkoly:
Napiš a pošli na můj email, která báseň se ti nejvíc líbí a proč.
Učebnice s. 122-123/1 ke každému řádku vymysli alespoň 3 přídavná jména a pošli na můj email.
Učebnice s. 71/2 doplň vhodné přívlastky a pošli na můj email, nezapomeň, že když je místo vynecháno před podstatným jménem máš doplnit přívlastek shodný a když je jméno vynecháno za podstatným jménem máš doplnit přívlastek neshodný!
Učebnice s. 70/1 doplň vynechaná písmena a pošli na můj email, podměty nepodtrhávej!  

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
přivlastňovací zájmena - dokument  zde , otevřete, napište do sešitů nebo vytiskněte a nalepte
udělejte se cvičení online zde
poslech - zadání a odkaz odeslán mailem

- Domácí úkoly:
odeslán mailem

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Počítání s úhly
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
zadání příkladů je uvedeno na prac. listě
na email žáka v Office365 byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M6, vyplň ho na počítači podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět (nebo nasdílej) do úterý 31. 3. 2020

- Ověření učiva:
Sčítání úhlů si žák procvičí na online cvičení zde
Odčítání úhlů si žák procvičí na online cvičení zde


FYZIKA

- Učivo:
Měření objemu pevného tělesa - pozorně se podívej na video zde a v kuchyňské odměrce si vyzkoušej změřit objem několika různých těles, které máš doma k dispozici (pokud máš doma odměrný válec, vyzkoušej i ten)

- Domácí úkoly:
Vypracovat testík zde

- Ověření učiva:
online cvičení na opakování jednotek objemu zde


PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Kroužkovci - učebnice str. 63 - 65 - přečíst, prohlédnout prezentaci (zde), napsat (nebo vytisknout a nalepit) zápis do sešitu (zde)

- Domácí úkoly:
do mailu žáka v Office 365 byla zaslána zpráva s odkazem na pracovní list "Měkkýši". Vyplňte tento pracovní list do 31. 3. 2020

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Jak žijí lidé na světě - Zemědělství
Učebnice – prohlédnout obrázky na str. 84 – 91

- Domácí úkoly:
zápis (zde) opiš do sešitu

- Ověření učiva:
zadání ověření zde


DĚJEPIS

- Učivo:
Athény za Perikla
Přečti si z eučebnice Nová škola s. 73 (přístupové údaje ti budou zaslány na tvůj email), zápis do sešitu zde, procvič si učivo v pracovním sešitě Nová škola s. 43/ úkoly 17, 18  (přístupové údaje ti budou zaslány na tvůj email) a v pracovním sešitě etaktik s. 33-34  (přístupové údaje ti budou zaslány na tvůj email), podívej se na video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti bude poslán test ze starověkého Řecka


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo:
Škola - opakování

- Domácí úkoly:
vyplňte pracovní list - zadání zasláno mailem

- Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo:
Zdravá výživa - zamysli se, co je zdravé a co nezdravé a napiš do sešitu do jednoho sloupce 10 zdravých jídel, potravin, pochutin, nápojů a vedle do druhého sloupce zase 10 nezdravých.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


INFORMATIKA

- Učivo:
Úprava textu - odesláno mailem, vypracujte a odešlete zpět

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020


ČESKÝ JAZYK

 • Učivo:
  sloh - učebnice s.122/4 - vypracuj  písemně
  mluvnice - zopakujte si podle školního sešitu druhy podmětů a přísudku, PS2  s. 6/ 10, s. 7/12, s. 34/4,5 vypracuj do pracovního sešitu  
  literatura -  referáty jsou odloženy na dobu návratu do školy, ale čtěte a knihy zapisujte do čtenářského deníku, čítanka s. 112 - 116 přečíst

 • Domácí úkoly:
  cv. z učebnice s. 122/4 mi pošli vypracované z tvého školního emailu na můj email hana.kafkova@zsbohdalov.cz
  Převyprávěj, co vlček zažil na základě četby z čítanky a napiš o jeho zážitcích alespoň 5 vět, pošli z tvého školního emailu na můj email viz výše.

 • Ověření učiva:
   


ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo:
  procvičujte slovíčka, sloveso have got

 • Domácí úkoly:
  zapište slovíčka 3A do slovníku podle dokumentu (zde)
  PS - vše v lekci 3A a strany 29-30
  sloveso have got - dokument (zde), opište do sešitu nebo vytiskněte a nalepte

 • Ověření učiva:
  udělejte si testy online: test1test2test3

 

MATEMATIKA

 • Učivo:
  Téma: Úhly – opakování
  Druhy úhlů (online cvičení zde), dvojice úhlů (online cvičení zde)
  do šk. sešitu: Sb. 88/581 (1. sloupec), Sb. 89/586, U 57/13abcd

 • Domácí úkoly:
  do dom. sešitu: narýsuj úhel α = 84°, sestroj úhel 2· α, úhel α:2

 • Ověření učiva:
  ověření znalostí o úhlech v online cvičení zde


FYZIKA

 • Učivo:
  Zopakovat si jednotky délky v online cvičení zde
  V prezentaci OBJEM (zde) vypracovat převody ze slidu "Objem - pracovní list" do ŠS
  V prezentaci MĚŘENÍ OBJEMU KAPALIN (zde) se pokus splnit úkoly zadané na jednotlivých slidech a poslední z nich "chyby při měření" přepiš do ŠS

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:


PŘÍRODOPIS

 • Učivo:
  Plži, mlži, hlavonožci - učebnice str. 59- 61 (přečíst)
  zápis do sešitu zde
  prohlédnout prezentace plži zde, hlavonožci zde

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:


ZEMĚPIS

 • Učivo:
  Obyvatelstvo světa
  Učebnice – prohlédnout obrázky na str. 78 – 83

 • Domácí úkoly:
  Zápis do sešitu zde

 • Ověření učiva:


DĚJEPIS

 • Učivo:
  Řecko - perské války - přečíst v uč. s.98, zápis do sešitu zde
  Podívej se na dvě videa k bitvám video1, video2

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Učivo:
  Umění učit se - stáhněte si dokument (zde) a opište do sešitu jako zápis

 • Domácí úkoly:
  stáhněte si dokument Učební typy (zde) a splňte úkol v něm uvedený, můžete si vytisknout

 • Ověření učiva:


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 • Učivo:
  Zdravá výživa - napiš si do sešitu jako nadpis a z dokumentu (zde) ze str. 116 opiš do sešitu co to jsou poživatiny, potraviny, pochutiny, nápoje a živiny.

 • Domácí úkoly:
  z dokumentu (zde) ze s. 117 vyber z obrázku poživatiny, které jsou zdraví prospěšné. Odpověz si na otázku, jestli je máš rád. Udělej ústně.

 • Ověření učiva:


INFORMATIKA

 • Učivo:
  prezentace Bohdalov a okolí - stáhni se zadání zde, vypracuj a pošli na mail michaela.janostakova@zsbohdalov.cz

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva: