7. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Hana Kafková
(hana.kafkova@zsbohdalov.cz)

ROZVRH

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
literatura - Přečti si z čítanky na s. 122-123 ukázky od Karla Čapka Anglický park a Hyde Park
sloh - Žádost - přečti si z učebnice s. 127 a opiš si do sešitu slohu z tabulky 3 body, co musí mít žádost
mluvnice - Předmět - přečti si s. 82 v učebnici vše o předmětu a opiš si do školního sešitu zápis zde

- Domácí úkoly:
Napiš mi a pošli na můj email, jaká je zvláštnost Hyde Parku, jak sis přečetl v úryvku od Karla Čapka.
Vypracuj cvičení z učebnice s. 127/2 b a pošli mi ho na můj email.
Vypracuj cvičení z učebnice s. 83/1 k vymyšleným předmětům dopiš, v jakém jsou pádě, a pošli mi ho na můj email.

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Učivo:
opakování - nový PS str. 5 - 7
slovíčka - PS str. 79 - lekce Welcome A, B, C, D (nemusíte zapisovat do slovníku, ale procvičujte)

Domácí úkoly:
poslech - zadání odesláno mailem

Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Měřítko (opakování):
vyřešené vzorové příklady pro zopakování naleznete zde
vypracuj s kalkulačkou do PS str. 38/ 2 (výslednou skutečnou vzdálenost v tabulce převeď na km)
vypracuj s kalkulačkou do PS str. 38/ 3 (nejdříve převeď skutečnou vzdálenost v tabulce na cm)
úměrnosti (nové učivo):
vysvětlení nových pojmů zde, případně učebnice str. 100-101, str. 105-106
procvičování - vypracuj do PS str. 40/ 1, 2 (označuj PÚ nebo NÚ)
on-line cvičení1 zde a cvičení2 zde
přímá úměrnost – trojčlenka (nové učivo):
vysvětlení výpočtu pomocí trojčlenky zde, zapiš do sešitu
vypočítej do školního sešitu učebnice str. 111/ 2, 5

- Domácí úkoly:
učebnice: spočítej do domácího sešitu - str. 95/ 3, 6

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byly zaslány soubory: soubor Ověření znalostí (zadání příkladů) a soubor Výsledky úkolů (tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu tyto soubory žák zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020.


FYZIKA

- Učivo:
Pro zopakování vlastností kapalin bude žákovi zaslána zpráva na e-mail s odkazem na test Kapaliny. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 31. 3. 2020.
Hydraulické zařízení (nové učivo)
Výklad učiva v prezentaci zde (zápis do sešitu je na snímcích 22 - 26), vysvětlení i z obrázky je také v učebnici fyziky str. 68 - 71

- Domácí úkoly:
příklady z prezentace Hydraulické zařízení ze snímku 26

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor Výsledky úkolů (tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu žák tento soubor zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020.

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Plavuně, přesličky, kapradiny - prohlédni si prezentaci zde, napiš do sešitu zápis podle prezentace (text v prezentaci do 12. snímku, další snímky s textem hnědé barvy jsou určené pouze k prohlédnutí)

- Domácí úkoly:
do mailu žáka v Office 365 byla zaslána zpráva s odkazem na pracovní list "Přechod rostlin na souš - kapradiny". Vyplňte tento pracovní list do 31.3. 2020

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Východní Asie
S pomocí sešitu zopakuj oblast a státy Východní Asie

- Domácí úkoly:
S pomocí sešitu a atlasu zopakuj oblast a státy Východní Asie.

- Ověření učiva:
Odpověz na otázky zde a odpovědi odešli na e-mailovou adresu: reditel@zsbohdalov.cz


DĚJEPIS

- Učivo:
Husitská vítězství, přečti si z učebnice s. 88 89, přepiš zápis do sešitu zde, pusť na youtube husitskou píseň zde a další video zde
k procvičení vyučij eučebnici Nová škola s 78-79 a pracovní sešit tamtéž s. 38 -39( odkaz ti bude poslán na tvůj email)
dále si procvič na etaktik pracovní sešit s. 34-35 (odkaz ti bude poslán na tvůj email)

- Domácí úkoly:
Překresli si z učebnice s. 91 tři husitské zbraně do sešitu, napiš si k nim i jejich názvy

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo:
Ochrana přírodních památek - z prezentace zde si udělejte zápis, nezapomeňte na snímku č. 10 napsat pravidla

- Domácí úkoly:
pracovní list - odeslán mailem, vyplněný pošlete zpět
koukněte na nejkrásnější místa v ČR - video zde

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Rizika internetu a bezpečnost počítačových sítí
shlédni video Ochrana dětí na internetu zde a video Rizika sociálních sítí zde

- Domácí úkoly:
do emailu žáka v Office365 byla zaslána zpráva s odkazem na test opakování znalostí rizika a bezpečnost na internetu, vyplň tento test do úterý 31. 3. 2020 včetně 

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Procvičování čtení dle individuálního tempa zde

- Domácí úkoly:
Vyplň testík zde

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020


ČESKÝ JAZYK

 • Učivo:
  sloh - učebnice s. 126/2 vypracuj výtah, z každého odstavce vypiš nejdůležitější informace a dej do věty, jak jsme si zkoušeli ve škole
  mluvnice - Zopakujte si podle školního sešitu druhy podmětů a přísudků,  PS1 s.4/3 - vypracuj do pracovního sešitu, učebnice s 81/2 - opiš do školního sešitu doplň přísudky a podtrhni podmět a přísudek a urči jejich druhy
  literatura - Referáty odloženy na dobu návratu do školy, ale čtěte a knihy si zapisujte do čtenářského deníku, čítanka s. 119 - 121 - přečíst    

 • Domácí úkoly:
  výtah ze cvičení z učebnice mi pošli ze svého školního emailu na můj email hana.kafkova@zsbohdalov.cz
  učebnice s. 80/5 - přepiš a doplň písmena a pošli na můj email - viz výše
  Převyprávěj svými slovy, co cestovatelé zažili. Napiš alespoň 5 vět a pošli na můj email - viz výše. 

 • Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo:
  Text My country - uč. str. 99 - přečtěte, přeložte
  opakujte slovíčka celé učebnice průběžně

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:
  stáhni si pracovní list zde, vyplň a pošli na mail michaela.janostakova@zsbohdalov.cz
  udělej si testy online: test1, test2

 

MATEMATIKA

 • Učivo:
  Poměr - opakování
  krácení, rozšiřování: výklad viz video zdesbírka: spočítat do školního sešitu - str. 60/ 265 první sloupec , str. 65/ 298 první sloupec
  on-line cvičení zde
  rozdělení v poměru: výklad viz video zde, sbírka: spočítat do školního sešitu - str. 66/ 306, 308
  změnit v poměru: výklad viz video zde, sbírka: spočítat do školního sešitu - str. 63/ 282 a, b, c, 283 a, b, c
  počítání s poměrem: výklad viz video zde, on-line cvičení zde
  měřítko plánu: výklad a řešení příkladů viz video1 zde, video2 zde, video3 zde, video4 zde
  sbírka: spočítat do školního sešitu - str. 67/ 315, 318, 323, 321, 322, on-line cvičení zde

 • Domácí úkoly:
  sbírka: spočítat do domácího sešitu - str. 60/ 265 poslední sloupec
  sbírka: spočítat do domácího sešitu - str. 67/ 317

 • Ověření učiva:


FYZIKA

 • Učivo:
  Vlastnosti kapalin – opakování, prezentace zde (zápis již máte v sešitě, případně zápis napsat, je na snímku 13), on-line cvičení zde
  Pascalův zákon – nová látka, prezentace zde (napsat zápis do sešitu snímky 12, 13, 14, 15)

 • Domácí úkoly:
  příklady z prezentace ze snímku 16 (Pascalův zákon)

 • Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

 • Učivo:
  Přechod rostlin na souš - učebnice str. 61
  Mechorosty - učebnice str. 62 - 63
  - obě kapitoly přečíst, prohlédnout prezentace (prezentace1, prezentace2), napsat do sešitu zápis (nebo vytisknout a nalepit) - je na konci prezentace 

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:


ZEMĚPIS

 • Učivo:
  Japonsko, učebnice – přečíst text na str. 116 – 117, zápis do sešitu zde

 • Domácí úkoly:
  S pomocí obrázků v prezentaci (zde) urči, co znamená: bonsaj, šikanzen, origami, sakura.

 • Ověření učiva:


DĚJEPIS

 • Učivo:
  Husitství, přečti si z učebnice s. 86 - 87, opiš si zápis do sešitu podle prezentace zde, zopakuj podle prezentace.
  Podívej se na videa: video1, video2

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Učivo:
  Architektura - opakování

 • Domácí úkoly:
  stáhněte si pracovní list zde a odpovědi napište do sešitu

 • Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

 • Učivo:
  Rizika používání technologií
  z prezentace (zde) si do sešitu udělejte zápis ze snímků 6, 7, 8, 9, následující snímky si přečtěte

 • Domácí úkoly:
  do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán soubor (úkol - stavba Velké čínské zdi), vypracuj podle pokynů
  (pokud žák ztratil nebo nenašel přihlašovací heslo do Office365, může se o pomoc obrátit na M. Chlubnovou např. přes Messenger, WhatsApp, z gmailu mailem na marketa.chlubnova@zsbohdalov.cz)

 • Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

 • Učivo:
  Very Hungry Caterpillar video zdeposlech a shlédnutí příběhu nejlépe několikrát - v první fázi zapnuté AJ titulky, později i bez nich

 • Domácí úkoly:
  do mailu (jan.kuchař@zsbohdalov.cz) poslat seznam všeho, co housenka během příběhu snědla (samozřejmě anglicky)

 • Ověření učiva: