7. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Hana Kafková
(hana.kafkova@zsbohdalov.cz)

PLÁN VÝUKY od středy 10. 6. do úterý 16. 6. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Vedlejší věty, přepiš si zápis do školního sešitu zde, procvičuj vedlejší věty zde a pravopis zde 

- Domácí úkoly:
Na můj email mi pošli výpisky ze dvou přečtených knížek tak, jak bys je zapsal do čtenářského deníku.

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Učivo:
slovíčka 2C - zapište podle seznamu na str. 80 v prac. sešitě, natrénujte výslovnost podle nahrávky zde
text str. 34 v učebnici (zde), nahrávka 1.36 zde, poslechněte vícekrát, přečtěte, přeložte, udělejte cvičení pod textem (pravdivé, nepravdivé věty)

Domácí úkoly:
zadání zasláno mailem

Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Obvod a obsah lichoběžníku
Učivo bylo zadáno a procvičováno na konzultačních hodinách. Pro ostatní žáky bude učivo a úkoly zaslány mailem.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

Učivo:
Přímočaré šíření světla (nové učivo) – vysvětlení pojmů v prezentaci zde, zápis do sešitu snímky 12 – 19
Optická prostředí (nové učivo)  – rozdělení uvedeno zde (bez zápisu)

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Bobovité - přečti si text v učebnici na str. 96 - 97, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad (odkaz je v prezentaci)
Miříkovité - přečti si text v učebnici na str. 98 - 99, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad (odkaz v prezentaci)

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu (poslední snímky prezentace) 

- Ověření učiva:
Do emailu žáka byl zaslán kvíz "Pryskyřníkovité, brukvovité, růžovité"  - žáci kvíz vypracují a odešlou do 16. 6. 2020


ZEMĚPIS

- Učivo:
Východní Evropa
Učebnice str. 63 - 65, přiložené prezentace: východní Evropa zde, Pobaltské státy zde, Rusko zde

- Domácí úkoly:
Na volný list zapiš zápis o státech Východní Evropy, text zde.

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Třicetiletá válka, Albrecht z Valdštejna, Jan Ámos Komenský, přečti si z učebnice s. 136 - 145, přepiš si zápisy do sešitu podle prezentací zde, zde a zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Mezinárodní organizace
přečtěte si text zde
podle prezentace zde udělejte zápis do sešitu

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo
Operační systémy – typy
prohlédni prezentaci zde

- Domácí úkoly:
do sešitu si podle prezentace udělej zápis (opiš si nadpis a k tomu jen modré věty)

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Tento týden se ještě podíváme na slovní zásobu k minulému tématu (první dvě strany souboru) a na posledním listu si procvičíte práci se slovníkem. Doporučuji Vám, vzít si k ruce volný list papíru a nalezená slovíčka si formou "slovníčku" rovnou zapisovat.
Vypracuj pracovní listy (zde - 3 v jednom) a mailem mi pošli tajenku z osmisměrky (třetí stránka souboru).

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Zde najdete řešení k minulému úkolu. (zde)

 

PLÁN VÝUKY od středy 3. 6. do úterý 9. 6. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
mluvnice - druhy vedlejších vět - přečti si tabulku na s. 91, zápis do školního sešitu zde, procvičuj pravopis zde a zde
sloh - Vypravování přečti si s. 131 z učebnice, do sešitu slohu přepiš 4 body Postup při vypravování.
literatura - číst na s. 179 - 181 - A. Branald - Cestující kovář

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 9:30 a 10:00 hod. dle skupiny (Office365, aplikace Teams)
minulý čas pravidelných sloves

Učivo:
minulý čas pravidelných sloves - nastudujte dokument zde
video o výslovnosti tvarů min. času najdete zde 
učeb. str. 30 - 32 zde, nahrávka 1.30 zde, 1.31 zde, 1.32 zde a 1.33 zde
pracovní sešit str. 19 - 21 (po cvič. 3 včetně), řešení zde
slovíčka 2B - zapište podle seznamu v prac. sešitě str. 80, výslovnost natrénujte podle nahrávky zde

Domácí úkoly:

Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Počítání s racionálními čísly – opakování (pracovní list bude zaslán e-mailem)
Obvod a obsah trojúhelníku  - nové učivo, bude probíráno v úterý 9. 6. 2020 na konzultacích ve škole. Žákům, kteří se konzultací nezúčastní, bude tento den učivo zasláno e-mailem.

- Domácí úkoly:
pracovní list

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor M – počítání s racionálními čísly PL. Žák pracovní list vypracuje a pošle nafocený zpět e-mailem vyučujícímu do pátku 5. 6. 2020.

 

FYZIKA

Učivo:
Tlak plynu v uzavřené nádobě (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace zde (zápis do sešitu je na snímcích 17 – 21)
Video - Co dokáže podtlak? zde Přetlak, podtlak zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Brukvovité - učebnice str. 92 - 93 - přečti si text v učebnici, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad (odkaz je v prezentaci)
Růžovité - učebnice str. 94 - 95 - přečti si text v učebnici, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu (poslední snímky prezentací)

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Jihovýchodní Evropa
Učebnice str. 61 - 62, přiložené prezentace: Balkánský poloostrov zde, Bulharsko zde, Rumunsko zde

- Domácí úkoly:
Na volný list zapiš zápis o státech Jihovýchodní Evropy, text zde.

- Ověření učiva:
Naučili jsme se už 3 oblasti Evropy (Jižní, Západní a Severní). Ve středu bude na e-mailové adresy žáků zaslán krátký test s obrázky, aby prokázali své znalosti z probraného učiva o Evropě.


DĚJEPIS

- Učivo:
České stavovské povstání, přečti si z učebnice s. 134 - 135, přepiš zápis do sešitu podle prezentací zde a zde 

- Domácí úkoly:
Na tvůj email bude zaslán test na Reformace v Evropě, Západní Evropa v 16. století, Rusko v 16. století, Nástup Habsburků, Rudolf II.

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Evropská unie - učebnice str. 54 zde přečtěte
zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo
Operační systémy – základní pojmy, rozdělení
prohlédni prezentaci zde

- Domácí úkoly:
do sešitu si podle prezentace udělej zápis (snímky 1, 2, 4)

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Vypracuj PL (zde). Tentokrát proběhne kontrola obráceně. Na PL není dost místa pro všechny věty, které máte tvořit (někteří z vás doplňují přímo v počítači do PL, některé řádky se posouvají a já se v nich pak nevyznám), takže výsledky k samokontrole vám dodám v zadání na příští týden. 

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 27. 5. do úterý 2. 6. 2020


ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 11:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
mluvnice - Věty, přepiš si zápis do školního sešitu zde
sloh - Vypravování, přepiš si zápis do sešitu slohu zde
literatura - přečti si z čítanky s. 174 - 177

- Domácí úkoly:
učebnice s. 90/3a - pošli na můj email

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 9:30 a 10:00 hod. dle skupiny (Office365, aplikace Teams)

Učivo:
minulý čas slovesa být - procvičování - online cvičení zde
otázka a krátká odpověď - učeb. str. 29 zde celou projděte, nahrávka 1.29 zde
pracovní sešit str. 18 cvič. 4,5, zkontrolujte zde
pracovní list Was, were zde, můžete vytisknout a vyplnit nebo si jen poznamenat správné odpovědi, poté zkontrolujte zde

Domácí úkoly:
zaslán mailem

Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Slovní úlohy - rovnoběžníky – výpočty pomocí vzorců obvodu a obsahu rovnoběžníků podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým M7), prezentace také zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor M – slovní úlohy- rovnoběžníky PL (zadání a tabulky pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu tento soubor žák zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 2. 6. 2020 

 

FYZIKA

Online výuka – pátek: v 10:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M 7)

Učivo:
Vztlaková síla působící v atmosféře (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F7), prezentace zde (zápis do sešitu je na snímcích 21 – 25)
Online cvičení - Atmosféra a meteorologie zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Změny atmosférického tlaku. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 2. 6. 2020.
Na e-mail žáka byl zaslán soubor: pracovní list Vztlaková síla ve vzduchu. Žák pracovní list podle pokynů v e-mailu a pošle vyučujícímu zpět do úterý 2. 6. 2020.

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Pryskyřníkovité, mákovité - učebnice str. 90 - 91 - přečti si text, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad (odkaz je v prezentaci)

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (v závěru prezentace)

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Severní Evropa
Učebnice str. 52 - 53, přiložená prezentace zde

- Domácí úkoly:
Do tabulky Severní Evropa se třemi zapsanými státy doplň zbývající dva – Finsko a Dánsko zde

- Ověření učiva:
Zopakuj všechny státy Severní Evropy a vypracuj odpovědi na přiložené otázky. Odkaz zde. Odpovědi odešli na adresu: reditel@zsbohdalov.cz


DĚJEPIS

- Učivo:
Rudolf II. přečti si z učebnice s. 130 - 133, zápis podle prezentace zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
stát - opakování

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
udělejte test zde (bude aktivní od středy 27.5. 7:00 hod do úterý 2.6. 18:00 hod, opraven bude v úterý po 20. hodině)

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo
Operační systémy - funkce
prohlédni si prezentaci zde a udělej si do sešitu zápis

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Vypracuj PL (zde). Přečti si důkladně text a doplň cvičení 6 a 7. Odpovědi z těchto cvičení mi opět pošli mailem.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 20. 5. do úterý 26. 5. 2020


ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 11:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
mluvnice - Opakování pravopisu, pravopis, online cvičení1 a cvičení2
sloh - Vypravování - učebnice s. 131 - přečti si tabulku.
literatura - s. 172-174 - Ota Pavel - Jak jsme zahynuli na rybách

- Domácí úkoly:
učebnice s. 105/1 pošli na můj email.

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 9:30 a 10:00 hod. dle skupiny (Office365, aplikace Teams)

Učivo:
zopakuj si slovní zásobu 1. lekce zde
slovíčka 2A (PS str. 80) - zapište, natrénujte výslovnost podle nahrávky zde, naučte
minulý čas slovesa být - nastudujte dokument zde
učebnice str. 26, 27 - vše podle zadání, text na straně 27 si poslechněte - nahrávka 1.27 zde, přečtěte nahlas, přeložte, pak udělejte ostatní cvičení
učebnice str. 28 celou projděte, nahrávka 1.28 zde
PS strana 16, 17 vše, str. 18 cvičení 3 - procvičujte minulý čas slovesa být, udělejte cvičení a potom zkontrolujte (nahrávka 06 zde)
správné odpovědi ke všem cvičením z tohoto týdne zde

Domácí úkoly:

Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

Online výuka – úterý 26. května: v 10:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M7)

- Učivo:
Výšky rovnoběžníku – vysvětlení základních pojmů podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým M7), prezentace také zde
Obvod a obsah rovnoběžníků  – vysvětlení základních vzorců a vzorové výpočty podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým M7), prezentace také zde
Online cvičení - Čtvercová síť zde, Obvody a obsahy zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byly zaslán soubor M – obvod a obsah rovnoběžníků  PL (zadání a tabulky pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu tento soubor žák zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 26. 5. 2020.

 

FYZIKA

Online výuka – pátek: v 10:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

Učivo:
Změny atmosférického tlaku (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F7), prezentace také zde (zápis do sešitu je na snímcích 21 – 23)
Rozdělení atmosféry na vrstvy (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F7), prezentace také zde. (zápis do sešitu je na snímcích  9 - 11)
Online cvičení - Měření atmosférického tlaku zde, Rozdělení atmosféry na vrstvy zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Měření atmosférického tlaku. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 26. 5. 2020.

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Listnaté stromy a keře - učebnice str. 88 - 89 - přečti si text, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad v prezentaci

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (v prezentaci)

- Ověření učiva:
Do emailu žáka v Office 365 byl zaslán odkaz na test Nahosemenné rostliny


ZEMĚPIS

- Učivo:
Severní Evropa
Učebnice str. 52 - 53, přiložená prezentace zde
Dnes probereme 3 státy severní Evropy, ostatní příští týden.

- Domácí úkoly:
V přiloženém odkazu najdeš zápis do tabulky nebo do sešitu zde. Přikládám tabulku s pěti sloupci pro Severní Evropu. Pokud můžete, tak si ji vytiskněte, bude se vám zápis snadněji psát. zde

- Ověření učiva:
 


DĚJEPIS

- Učivo:
Rusko v 16. století, Nástup Habsburků na český trůn, přečti si učebnici na s. 124-125 a na s. 128-129, zápisy dle prezentací zde a zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Samosprávní celky v ČR
nastudujte dokument zde, zapište do sešitu

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo
Zásady chování na Internetu

- Domácí úkoly:
do sešitu si podle prezentace zde udělej zápis (opiš si jen modré věty)

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Podívejte se na video: Prasátko pepina Anglicky s titulky - zde
Na pracovním listu zde najdete několik otázek k videu, ty vypracujte a opět pošlete mailem. 

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 13. 5. do úterý 19. 5. 2020


ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 11:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
mluvnice - Opakování přístavku
sloh - Vypravování, přečti si tabulku v učebnici na s. 131, opiš do sešitu Postup při vypravování - 4 body.
literatura - přečti si z čítanky s. 164 -167

- Domácí úkoly:
učebnice s. 89/3 vypracuj a pošli na můj email
Napiš dopis kamarádovi (nemusí jít o konkrétní osobu) a popiš svoje zážitky z nedobrovolných "prázdnin" v době nouzového stavu. Délka alespoň 10 řádků a pošli na můj email.

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 9:30 a 10:00 hod. dle skupiny (Office365, aplikace Teams)

slovní zásoba, popis kamaráda, přítomné časy

Učivo:
test - přítomné časy zde (přístupný na 1 pokus, od středy 13.5. 7:00 hod do úterý 19.5. 18:00 hod, svou úspěšnost uvidíte hned po vyplnění)

pracovní sešit 1C - str. 14 - 15, cvič. 1 - 3, nahrávka 05 zde (vypracujte, poté zkontrolujte zde)

Domácí úkoly:
popis kamaráda - zadání zasláno mailem

Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 10:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M7)

- Učivo:
Čtyřúhelníky  – vysvětlení základních pojmů a rozdělení  podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým M7), prezentace také zde
Rovnoběžníky  – vysvětlení základních pojmů a vlastností  podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým M7), prezentace také zde 

- Domácí úkoly:
Učebnice geometrie str. 48/2, 3 – spočítej do školního sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byly zaslán soubor M – čtyřúhelníky a rovnoběžníky - PL (zadání a tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu tento soubor žák zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 19. 5. 2020
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Čtyřúhelníky. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 19. 5. 2020.

 

FYZIKA

Online výuka – pátek: v 10:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

Učivo:
Torricelliho pokus (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F7), prezentace také zde (zápis do sešitu na snímcích 21 – 24)
Měření atmosférického tlaku (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F7), prezentace také zde (zápis do sešitu na snímcích 14 – 19)
pokus se rtutí zde, pokus s vodou zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor: pracovní list F - atmosférický tlak. Žák pracovní list podle pokynů v e-mailu a pošle vyučujícímu zpět do úterý 19. 5. 2020.

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Jehličnany - učebnice str. 84 - 86, přečti si text, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad - odkaz máš v prezentaci
Krytosemenné rostliny - učebnice str. 87, prohlédni si prezentaci zde a poslechni si výklad 

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu (v prezentaci)

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Benelux
Učebnice str. 56, prezentace zde.

- Domácí úkoly:
V přiloženém odkazu zde najdeš zápis do tabulky. Pokračuj na zadní stranu tabulky, do které jsi už zapsal Francii, Velkou Británii a Irsko.

- Ověření učiva:
Zopakuj si všechny informace o státech Západní Evropy. Poté s pomocí atlasu vypracuj přiloženou prověrku zde.


DĚJEPIS

- Učivo:
Západní Evropa v 16. století, přečti si z učebnice s. 122-123, opiš si zápis podle prezentace zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Začlenění do veřejného života
vypracujte pracovní list zde, prezentace zde vám pomůže
list pošlete mailem

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo
Internet – překladové slovníky

- Domácí úkoly:
na e-mail žáka v Office365 byl zaslán soubor s názvem Překladové slovníky na internetu, pracuj podle pokynů uvedených v dokumentu a pak mi ho pošli mailem ke kontrole zpět

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Vypracuj PL (zde). Očíslované odpovědi mi pošli zpět mailem.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 6. 5. do úterý 12. 5. 2020


ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 11:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
Mluvnice - přístavek, přečti si v učebnici s. 88 tabulku dole, přepiš zápis do školního sešitu zde, procvičování pravopisu zde
literatura - přečti si úryvek z čítanky s. 160 - 164 - Únos domů

- Domácí úkoly:
učebnice s.89/4 - pošli na můj email
Po přečtení úryvku Únos domů odpověz na následující otázky a pošli je na můj email: 1) Proč není Libor u tety a strýce šťastný? 2) Proč Libora přitahuje rodina Filipa a Jitky?  3) Proč myslíš, že se kniha jmenuje Únos domů?

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 9:30 a 10:00 hod. dle skupiny (Office365, aplikace Teams)

slovíčka 1. lekce

Učivo:
přítomné časy - procvičování online:
cvič. 1 zde
cvič. 2 zde
cvič. 3 zde
slovíčka 1C (PS str. 80) - zapište, natrénujte výslovnost podle nahrávky zde, naučte
učebnice str. 24 celá ústně (přiložena zde) - popis kamaráda - nahrávky 1.22 zde a 1.23 zde, k cvičení 3 a 4 zaslán mailem pracovní list, vyplňte a pošlete zpět

Domácí úkoly:

Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 10:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M7)

- Učivo:
Procenta – slovní úlohy – vysvětlení postupu při výpočtu slovních úloh pomocí trojčlenky podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým M7), prezentace také zde

- Domácí úkoly:
učebnice aritmetiky str. 119/7, str. 121/7, str. 123/6, str. 124/4 (vypočítat do školního sešitu a výsledky zapsat do tabulky zaslané e-mailem)

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byly zaslán soubor M – Procenta – slovní úlohy - PL (zadání a tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu tento soubor žák zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 12. 5. 2020.
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Procenta zpaměti. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 12. 5. 2020.


FYZIKA

Online výuka – pátek: v 10:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

Učivo:
Vlastnosti plynů (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F7), prezentace také zde (zápis do sešitu je na snímcích 14 – 15)
Atmosféra, atmosférický tlak (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F7), prezentace také zde (zápis do sešitu je na snímcích 26 – 30)
Atmosférický tlak - video zde
Voda ve sklenici a atmosférický tlak - video zde
Pokus - tlak vzduchu - video zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Plyny. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 12. 5. 2020.

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Nahosemenné rostliny - přečti si v učebnici str. 82 - 83, prohlédni si prezentaci zde (v prezentaci je výklad učiva, poslechni si ho)

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (v prezentaci)

- Ověření učiva:
Do emailu žáka v Office 365 byl zaslán odkaz na test Květ, květenství, opylení, oplození, žák tento test vyplní a odešle do úterý 12. 5. 2020.


ZEMĚPIS

- Učivo:
Velká Británie a Irsko
Učebnice str. 54 – 55, přiložená prezentace zde

- Domácí úkoly:
V přiloženém dokumentu zde najdeš zápis do tabulky. Pokračuj do dalších 2 sloupců za zápis o Francii, tím vyplníš přední stranu tabulky.

- Ověření učiva:


DĚJEPIS

- Učivo:
Reformace v Evropě, přečti si z učebnice s. 120-121, přepiš zápis do sešitu podle prezentace zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
 Na tvůj email ti bude poslán test na kapitoly Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Renesance, Renesance v českých zemích, Zámořské objevy


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Volby - nastudujte obrázek zde (volební systém ČR), vyplňte podle něj tabulku Volby v ČR zde (vytiskněte a nalepte nebo narýsujte do sešitů)
volební právo - zapište podle dokumentu zde
koukněte na video (zde) o tom, jak to chodí před volbami a během nich, jak volit

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo: Svátek práce

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Minulý týden jste si od psaní trochu odpočinuli, takže na PL (zde) máš spoustu místa na psaní a obrázek jisté osobnosti. Tvým úkolem pro tento týden je napsat 10-15 vět o tomto člověku. Záleží na tobě, jestli budeš popisovat herce nebo postavu, kterou představuje. Rovněž nechávám na tobě, co konkrétně si k popisu této osoby vybereš. Můžeš popisovat jeho vzhled, věk, bydliště, co má nebo nemá rád, charakter, vlastnosti...zkrátka, co tě jen v souvislosti s touto osobou napadne. Podotýkám, že se opět bude jednat o CELÉ VĚTY!

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 29. 4. do úterý 5. 5. 2020


ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 11:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
mluvnice - Opakování větných členů, opakuj si dle školního sešitu rozvíjející větné členy, procvičování pravopisu zde
literatura - Přečti si s. 152 - 157 Z deníku Adriana Molea.

- Domácí úkoly:
učebnice s. 87/4 - použij zkratky pro větné členy a pošli na můj email

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti bude poslán test na skladbu.


ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 9:30 a 10:00 hod. dle skupiny (Office365, aplikace Teams)

slovíčka 1A a 1B

přítomný čas prostý a průběhový

Učivo:
Přítomný čas prostý vs. průběhový
rozdíl v použití - koukněte na video zde
PS str.12 cvič.2,3
kvíz - přítomné časy zde (přístupný neomezeně, opakovaně, zobrazí vám správné odpovědi)

Domácí úkoly:
cvičení o Alici - napište do mailu o Alici věty o tom, co dělá obvykle a co je tento týden, kdy je na táboře, jinak (cvičení zde)
PS str. 12 a 13 dokončit vše, nahrávka k poslednímu cvičení zde

Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 10:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M7)

- Učivo:
Výpočet základu (nové učivo) – vysvětlení výpočtu základu pomocí trojčlenky podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým M7), prezentace také zde
Výpočet počtu procent (nové učivo) – vysvětlení výpočtu počtu procent pomocí trojčlenky podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým M7), prezentace také zde

- Domácí úkoly:
pracovní list zaslaný e-mailem

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byly zaslán soubor M – Základ a počet procent - PL (tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu tento soubor žák zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 5. 5. 2020
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Procenta zpaměti. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 5. 5. 2020.


FYZIKA

Online výuka – pátek: v 10:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

Učivo:
Plování nestejnorodých těles (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F7), prezentace také zde (zápis do sešitu je na snímcích 30 – 34),
Video Porovnání hustoty zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor F - zadání a výsledky úkolů č. 6 (zadání příkladů a tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu žák tento soubor zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 5. 5. 2020.
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Potápění a plování. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 5. 5. 2020.

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Semena a plody - učebnice str. 78 - 79, přečti si, podívej se na prezentaci zde, odpověz si na otázky č. 11 a 12 na str. 39 a na otázky č. 13, 14, 15 na str. 40 z pracovního sešitu eTaktik zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis - je v závěru prezentace

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Západní Evropa
Francie
Učebnice str. 56 – 57, přiložená prezentace zde

- Domácí úkoly:
V přiloženém odkazu zde najdeš zápis Francie. Použij novou tabulku (tentokrát se 3 sloupci!) a zápis napiš do 1. sloupce.

- Ověření učiva:
Zopakuj všechny státy Jižní Evropy a vypracuj přiloženou prověrku zde, používej atlas. Své odpovědi odešli na e-mail reditel@zsbohdalov.cz


DĚJEPIS

- Učivo:
Renesance v českých zemích prezentace zde, Zámořské objevy prezentace zde, podle prezentací si zapiš zápisy do sešitu.
Video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Demokracie
na obrázku Cesta k demokracii (zde) najděte cestu k demokracii (je jich více!)
do sešitů napište zápis Demokracie (zde)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo: Svátek práce

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Tentokrát bez poslechu, ale opět článek. Pozorně si přečti text o Novém Zélandu zde a vypracuj otázky pod textem. Své odpovědi mi ve správném pořadí pošli mailem. (Protentokrát jste osvobozeni od odpovědí celou větou.)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 22. 4. do úterý 28. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: 11:00–11:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
Doplněk, přepiš zápis do školního sešitu zde

- Domácí úkoly:
PS s. 37/15 - prvních 5 vět přepiš do sešitu, za doplněk napiš D. Pošli na můj email.
Napiš, jakou knihu čteš a co se ti na ní líbí. Pošli na můj email.

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Učivo:
lekce 1B - slovíčka PS str. 80 zapsat do slovníků, výslovnost zde
uč. str. 21 - přečtěte text, nahlas, vícekrát, přeložte, pak udělejte cvičení na straně 20
přítomný čas průběhový - uč. str. 22 cv. 1, PS str. 11 celá, str. 12 cv. 1
přítomný čas průběhový - prezentace - zde (projděte, udělejte cvičení ústně)

Domácí úkoly:
opakujte průběžně slovíčka
pracovní list - odeslán mailem

Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: 11:00–11:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým Matematika 7. třída)

- Učivo:
Procenta (nové učivo) – vysvětlení pojmu procento, určení jednoho procenta a procenta zpaměti podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým M7), prezentace také zde

Online cvičení - určení 1 % zde , procenta zpaměti zde

Výpočet procentové části (nové učivo) – vysvětlení výpočtu procentové části pomocí trojčlenky podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým M7), prezentace také zde

- Domácí úkoly:
pracovní sešit str. 45/ cv. 1, 2

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byly zaslán soubor M – Procenta - PL (tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu tento soubor žák zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 28. 4. 2020


FYZIKA

Učivo:
Potápění, plování a vznášení se těles (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F7), prezentace také zde (zápis do sešitu je na snímcích 20 – 25)
online cvičení na potápění a plování zde
video - vajíčko zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu, tabulka na snímku 25

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor F - zadání a výsledky úkolů č. 6 (zadání příkladů a tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu žák tento soubor zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 28. 4. 2020.

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Květenství - učebnice str. 76 - přečti, prohlédni si  prezentaci zde (2. snímek - poslechni si výklad učiva)
Opylení, oplození - učebnice str. 77 - přečti, prohlédni si prezentaci zde (8. snímek - poslechni si výklad)

- Domácí úkoly:
napiš do sešitu zápis (viz prezentace)

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Řecko a malá území na jihu Evropy
Učebnice str. 60
Přiložené prezentace: Řecko zde, Malá území Jižní Evropy zde

- Domácí úkoly:
V přiloženém odkazu zde najdeš informace o zbývajících územích Jižní Evropy. Přečti text a do tabulky o 4 sloupcích vyplň poslední sloupec údaji o Řecku. Informace o ostatních státech napiš z druhé strany tabulky.

- Ověření učiva:


DĚJEPIS

- Učivo:
Renesance, přečíst z učebnice s.98-101, přepsat zápis do sešitu zde, eučebnice Nová škola s. 94, pracovní sešit Nová škola s.50-51, podívej se na video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Stát
prezentace zde, přečtěte a napište do sešitů

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo
Prohlížeče internetu, portály
prohlédni si prezentaci zde
zhlédni video zde (prohlížeče a internetové technologie) a video zde (funkce webového prohlížeče)

- Domácí úkoly:
do sešitu si udělej stručný zápis 

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Přečti a přelož si text zde a vypracujte odpovědi na otázky k textu. POZOR! Opět platí, že celou větou.
Odpovědi na otázky mi pošlete mailem.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 15. 4. do úterý 21. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, přepiš si zápis do školního sešitu zde, opakuj pravopis zde
sloh - Životopis , přečti si v učebnici cv. na s. 130/6a
literatura - Přečti si z čítanky s. 135-136 báseň Kocourek a ze s. 138-140 báseň Pes v lomu

- Domácí úkoly:
PS1 - s.35/12 - opiš prvních 5 vět, doplň čárky a za větu napiš, zda je v ní přívlastek několikanásobný nebo postupně rozvíjející a pošli na můj email
Z učebnice udělej cv. na s. 130/6b a pošli na můj email
Na můj email mi napiš, která báseň (Kocourek nebo Pes v lomu) se ti více líbila a proč.  

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Učivo:
přítomný čas prostý - procvičování zde
počitatelná a nepočitatelná podst. jména - učebnice str. 19 zde - projděte ústně, PS str. 10 celá,
online: cvičení1 zde a cvičení2 zde

Domácí úkoly:
procvičujte pravidelně slovíčka 1A

Ověření učiva:
udělejte testík na přítomný čas prostý zde (přístupný od středy 15.4. 7:00 hod do úterý 21.4. 22:00 hod)

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: 11:00–11:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým Matematika 7. třída)

- Učivo:
Slovní úlohy řešené trojčlenkou
Vypočítat do školního sešitu příklady z pracovního listu Slovní úlohy řešené trojčlenkou zde

- Domácí úkoly:
pracovní sešit str. 42/ cv. 7,8 a str. 43/ cv. 14, 15

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byly zaslán soubor M - výsledky úkolů (tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu tento soubor žák zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 21. 4. 2020.
Pro ověření znalostí bude žákovi zaslána zpráva na e-mail s odkazem na test: Slovní úlohy řešené trojčlenkou. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 21. 4. 2020. Test je nutné vyplňovat až po splnění všech úkolů v tomto týdnu.


FYZIKA

Učivo:
Vztlaková síla v kapalině (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F7), prezentace také zde
(zápis do sešitu je na snímcích 23 – 26, příklad do sešitu na snímku 27, odpovědi na otázky ze snímků 28, 29, 30), vysvětlení učiva v učebnici fyziky str.77 – 79
Odkazy na ukázky z prezentace: Vztlaková síla zde, Závislost síly na hustotě zde
Archimédův zákon (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F7), prezentace také  zde  
(zápis do sešitu je na snímku 12, příklady do sešitu na snímcích 13, 14, 15)
Další odkazy: Rande s fyzikou – Archimedův zákon zde, Badatelna zde, Píseň Archimedův zákon zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu, příklady a odpovědi na otázky z prezentací Vztlaková síla v kapalinách a Archimédův zákon

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Spojené nádoby. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 21. 4. 2020.

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Květ - učebnice str. 75, přečíst, prohlédnout prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napsat (nebo vytisknout a nalepit) zápis do sešitu - poslední snímek prezentace

- Ověření učiva:
na email žáka v Office 365 byla zaslána zpráva s odkazem na test "Kořen, stonek, list". Žák tento test vyplní a odešle do úterý 21.4. 2020


ZEMĚPIS

- Učivo:
Jižní Evropa
Použij novou učebnici s označením Fraus 8!
Učebnice str. 58 – 60
Prohlédni obrázky z přiložené prezentace zde

- Domácí úkoly:
Do tabulky, která má 4 sloupce a máš ji vloženou v učebnici, přijde zapsat zápis z jednotlivých států Jižní Evropy. Na každou oblast bude nový papír.
Text k jednotlivým státům zde a tabulka zde, kde jsou vyplněné státy Španělsko a Portugalsko. Podle vzoru vyplň 3. sloupec Itálie.

- Ověření učiva:


DĚJEPIS

- Učivo:
Jiří z Poděbrad a Jagellonci, přečti si z učebnice s. 92-95, přepiš zápis do sešitu zde, opakuj pomocí eučebnice Nová škola s. 82 -86,
podívej se na video1, video2

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Potřeby, majetek - opakování
Konzum - 2 krátká videa: video1 a video2

- Domácí úkoly:
po zhlédnutí videí vyplňte pracovní list zde a pošlete zpět

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo
Internet – pojmy
prohlédni si prezentaci zde (snímky 1–5)
zhlédni video zde (doména, IP adresa) a video zde (historie internetu)

- Domácí úkoly:
do sešitu si udělej zápis ze snímků 1–3

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Přečti si a poslechni si text z obrázku zde (poslech opět nahoře jako QR kód) a vypracuj "otázky a úkoly" pod textem. Své očíslované odpovědi mi opět pošli mailem. U úloh 4-6 platí, že správné zpracování je pouze CELOU VĚTOU.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 8. 4. do úterý 14. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Opakování přívlastku - učebnice s. 84 přečíst tabulku, podle prezentace zde opsat zápis do školního sešitu, online cvičení na pravopis zde

- Domácí úkoly:
učebnice s. 84,85/1 - pošli na můj email

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Učivo:
Velikonoce - Easter
slovíčka zde (poslechněte si výslovnost)
písnička s textem zde

Domácí úkoly:

Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Nepřímá úměrnost (nové učivo) - použití trojčlenky při řešení slovních úloh zde ,
slovní vysvětlení příkladu 1 zde , slovní vysvětlení příkladu 2 zde, slovní vysvětlení příkladu 3 zde
Vypočítat do školního sešitu příklady z pracovního listu Nepřímá úměrnost – trojčlenka zde

- Domácí úkoly:
pracovní sešit str. 11/ cv. 2 a-f (sčítání zlomků)

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byly zaslán soubor M - výsledky úkolů (tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu tento soubor žák zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 14. 4. 2020.


FYZIKA

Učivo:

Opakování - Hydrostatický tlak a paradox (video), Hydrostatický tlak v láhvi (video), 
Spojené nádoby (nové učivo) - výklad učiva podle prezentace s komentářem ve videu zde, prezentace zde (zápis do sešitu je na snímku 28), vysvětlení učiva i v učebnici fyziky str.75, Historie záchodů (video), Přelévání vody pomocí násosky (video)

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu Spojené nádoby

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Hydrostatický tlak a tlaková síla. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 14. 4. 2020.

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
List - učebnice str. 72 - 74 - přečíst, prohlédnout prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napsat do sešitu zápis (snímky z prezentace:1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 17)

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Oblasti Evropy
Použij novou učebnici s označením Fraus 8! Učebnice str. 47

- Domácí úkoly:
Přečti text v učebnici a pozorně prohlédni zobrazenou mapu oblastí Evropy. Použij politickou mapu Evropy (zobrazuje státy) v atlase světa a zopakuj si názvy evropských států. Učil ses o nich už ve vlastivědě, určitě si na ně ještě vzpomeneš.

- Ověření učiva:
Zjisti, které 4 velké státy tvoří oblast Jižní Evropa. Odpověď pošli do úterý na adresu: reditel@zsbohdalov.cz


DĚJEPIS

- Učivo:
Opakování Doba předhusitská, Jan Hus, Husitství, Husitská vítězství, Konec husitské revoluce

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email bude zaslán opakovací test.


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Přečti si text v obrázku zde (je to známá bajka) a pusť si k němu nahrávku zde, (Page 87, Excercise 1a). Nahrávka je to pomalá, takže si ve druhém, třetím poslechu můžeš číst nahlas zároveň s ní.
Pokuste se s tím textem trochu pracovat, takže když narazíte na slovíčko, které neznáte, nebo vám dělá problém, vypište si ho, poslechněte si jej znovu, přeložte si problematické části podrobně, atd.

- Domácí úkoly:
Mailem mi pošli pořadí vět ze druhého cvičení na obrázku (stačí seřadit písmena, kterými jsou věty označeny, nemusíte to opisovat celé)

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 1. 4. do úterý 7. 4. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
mluvnice - Příslovečné určení - učebnice s. 83 - přečti si tabulku, přepiš zápis do školního sešitu zde, procvičuj druhy příslovečných určení zde
procvičuj pravopis zde
sloh - Životopis - učebnice s. 128 - přečíst tabulku a vypsat do sešitu slohu body, co vše se v životopise uvádí.
literatura - číst v čítance s. 129 - 130 Karel Čapek: Minda, s. 131 M. Horníček: Hero

- Domácí úkoly:
mluvnice- PS1 s. 33/4 opiš prvních 5 vět, urči podmět a přísudek (za podmět napiš Po, za přísudek napiš Pří) a urči PU a jejich druh ( napiš za ně PUM, PUZ atd.) a pošli na můj email.
literatura - Napiš mi nějakou příhodu/historku s tvým zvířetem (přečtené články z čítanky slouží jako inspirace) a pošli na můj email.

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti bude poslán pravopis, doplň i/y a pošli zpět na můj email.


ANGLICKÝ JAZYK

Učivo:
lekce 1A - uč. str. 16 - 17 pročíst dokument zde
opakování - přítomný čas prostý - udělejte si cvičení online: cvičení1, cvičení2, cvičení3

Domácí úkoly:
PS str. 8 - 9
zapište a naučte slovíčka 1A - PS str. 79
napište 15 vět o svém denním programu (My daily programme) a pošlete mailem

Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Pro zopakování úměrností bude žákovi zaslána zpráva na e-mail s 2 odkazy na testy: Přímá úměrnost a Nepřímá úměrnost. Žák tyto testy vyplní a odešle do úterý 7. 4. 2020.

Přímá úměrnost (nové učivo) - použití trojčlenky při řešení slovních úloh zde, slovní vysvětlení příkladu 1 (video1), slovní vysvětlení příkladu 2 (video2), slovní vysvětlení příkladu 3 (video3)

Vypočítat do školního sešitu příklady z pracovního listu Přímá úměrnost – trojčlenka zde

- Domácí úkoly:
pracovní sešit str. 7/ cv. 3 (převádět zlomky na stejného jmenovatele)

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byly zaslán soubor M - výsledky úkolů (tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu tento soubor žák zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 7. 4. 2020.


FYZIKA

Učivo:

Účinky gravitační síly Země na kapalinu (nové učivo) - výklad učiva v prezentaci zde (zápis do sešitu je na snímcích 15 - 19), do sešitu vypočítat příklady z této prezentace ze snímků 20, 21, 22, vysvětlení učiva je také v učebnici fyziky str.72 - 73

Hydrostatický tlak (nové učivo) - výklad učiva v prezentaci zde (zápis do sešitu je na snímcích 10 - 12), do sešitu vypočítat příklady z této prezentace ze snímků 13, 14, 15, vysvětlení učiva je také v učebnici fyziky str.74

- Domácí úkoly:
příklady z prezentací Účinky gravitační síly Země na kapalinu a Hydrostatický tlak

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor Zadání a výsledky úkolů 3 (zadání příkladů a tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu žák tento soubor zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 7. 4. 2020.

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Kořen - učebnice str. 68 - 69, přečíst, prohlédnout prezentaci zde, napsat zápis podle prezentace
Stonek - učebnice str. 70 - 71, přečíst, prohlédnout prezentaci zde, napsat zápis podle prezentace - snímky 1 - 8, 10 (do sešitu nakreslit příčný řez stonkem bylin i dřevin)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Asie
S pomocí sešitu, prezentace a atlasu zopakuj vše, co jsme se učili o Asii.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Vyplň tabulku (zde) a odešli ji na adresu reditel@zsbohdalov.cz


DĚJEPIS

- Učivo:
Konec husitské revoluce, přečti si z učebnice s. 89 -92, zapiš zápis do sešitu zde, opakuj si pomocí eučebnice Nová škola s. 80 -81 a PS Nová škola s. 40 - 41, opakuj si pomocí videa zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo:
Potřeby, majetek - prezentace zde, udělejte si zápis do sešitu

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Práce s textovým editorem

- Domácí úkoly:
do mailu žáka v O365 byl zaslán odkaz na online cvičení

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Pročíst, přeložit si a poslechnout si článek zde a zde (poslech najdete nahoře u QR kódu)
Vypracovat otázky k článku (pokud nemáš možnost tisku, alespoň ústně)

- Domácí úkoly:
Vyber si libovolnou slavnou osobnost a pošli mi o ní mailem alespoň 10 vět. (Popis vzhledu, charakteristika nebo jen základní informace, to nechám na tobě, ale rozhodně by to měl být smysluplný souvislý textík. Pokud v tom budeš hodně plavat, napiš mi zprávu a něco vymyslíme).

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020


ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
literatura - Přečti si z čítanky na s. 122-123 ukázky od Karla Čapka Anglický park a Hyde Park
sloh - Žádost - přečti si z učebnice s. 127 a opiš si do sešitu slohu z tabulky 3 body, co musí mít žádost
mluvnice - Předmět - přečti si s. 82 v učebnici vše o předmětu a opiš si do školního sešitu zápis zde

- Domácí úkoly:
Napiš mi a pošli na můj email, jaká je zvláštnost Hyde Parku, jak sis přečetl v úryvku od Karla Čapka.
Vypracuj cvičení z učebnice s. 127/2 b a pošli mi ho na můj email.
Vypracuj cvičení z učebnice s. 83/1 k vymyšleným předmětům dopiš, v jakém jsou pádě, a pošli mi ho na můj email.

- Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

Učivo:
opakování - nový PS str. 5 - 7
slovíčka - PS str. 79 - lekce Welcome A, B, C, D (nemusíte zapisovat do slovníku, ale procvičujte)

Domácí úkoly:
poslech - zadání odesláno mailem

Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Měřítko (opakování):
vyřešené vzorové příklady pro zopakování naleznete zde
vypracuj s kalkulačkou do PS str. 38/ 2 (výslednou skutečnou vzdálenost v tabulce převeď na km)
vypracuj s kalkulačkou do PS str. 38/ 3 (nejdříve převeď skutečnou vzdálenost v tabulce na cm)
úměrnosti (nové učivo):
vysvětlení nových pojmů zde, případně učebnice str. 100-101, str. 105-106
procvičování - vypracuj do PS str. 40/ 1, 2 (označuj PÚ nebo NÚ)
on-line cvičení1 zde a cvičení2 zde
přímá úměrnost – trojčlenka (nové učivo):
vysvětlení výpočtu pomocí trojčlenky zde, zapiš do sešitu
vypočítej do školního sešitu učebnice str. 111/ 2, 5

- Domácí úkoly:
učebnice: spočítej do domácího sešitu - str. 95/ 3, 6

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byly zaslány soubory: soubor Ověření znalostí (zadání příkladů) a soubor Výsledky úkolů (tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu tyto soubory žák zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020.


FYZIKA

- Učivo:
Pro zopakování vlastností kapalin bude žákovi zaslána zpráva na e-mail s odkazem na test Kapaliny. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 31. 3. 2020.
Hydraulické zařízení (nové učivo)
Výklad učiva v prezentaci zde (zápis do sešitu je na snímcích 22 - 26), vysvětlení i z obrázky je také v učebnici fyziky str. 68 - 71

- Domácí úkoly:
příklady z prezentace Hydraulické zařízení ze snímku 26

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor Výsledky úkolů (tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu žák tento soubor zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020.

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Plavuně, přesličky, kapradiny - prohlédni si prezentaci zde, napiš do sešitu zápis podle prezentace (text v prezentaci do 12. snímku, další snímky s textem hnědé barvy jsou určené pouze k prohlédnutí)

- Domácí úkoly:
do mailu žáka v Office 365 byla zaslána zpráva s odkazem na pracovní list "Přechod rostlin na souš - kapradiny". Vyplňte tento pracovní list do 31.3. 2020

- Ověření učiva:


ZEMĚPIS

- Učivo:
Východní Asie
S pomocí sešitu zopakuj oblast a státy Východní Asie

- Domácí úkoly:
S pomocí sešitu a atlasu zopakuj oblast a státy Východní Asie.

- Ověření učiva:
Odpověz na otázky zde a odpovědi odešli na e-mailovou adresu: reditel@zsbohdalov.cz


DĚJEPIS

- Učivo:
Husitská vítězství, přečti si z učebnice s. 88 89, přepiš zápis do sešitu zde, pusť na youtube husitskou píseň zde a další video zde
k procvičení vyučij eučebnici Nová škola s 78-79 a pracovní sešit tamtéž s. 38 -39( odkaz ti bude poslán na tvůj email)
dále si procvič na etaktik pracovní sešit s. 34-35 (odkaz ti bude poslán na tvůj email)

- Domácí úkoly:
Překresli si z učebnice s. 91 tři husitské zbraně do sešitu, napiš si k nim i jejich názvy

- Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo:
Ochrana přírodních památek - z prezentace zde si udělejte zápis, nezapomeňte na snímku č. 10 napsat pravidla

- Domácí úkoly:
pracovní list - odeslán mailem, vyplněný pošlete zpět
koukněte na nejkrásnější místa v ČR - video zde

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Rizika internetu a bezpečnost počítačových sítí
shlédni video Ochrana dětí na internetu zde a video Rizika sociálních sítí zde

- Domácí úkoly:
do emailu žáka v Office365 byla zaslána zpráva s odkazem na test opakování znalostí rizika a bezpečnost na internetu, vyplň tento test do úterý 31. 3. 2020 včetně 

- Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

- Učivo:
Procvičování čtení dle individuálního tempa zde

- Domácí úkoly:
Vyplň testík zde

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020


ČESKÝ JAZYK

 • Učivo:
  sloh - učebnice s. 126/2 vypracuj výtah, z každého odstavce vypiš nejdůležitější informace a dej do věty, jak jsme si zkoušeli ve škole
  mluvnice - Zopakujte si podle školního sešitu druhy podmětů a přísudků,  PS1 s.4/3 - vypracuj do pracovního sešitu, učebnice s 81/2 - opiš do školního sešitu doplň přísudky a podtrhni podmět a přísudek a urči jejich druhy
  literatura - Referáty odloženy na dobu návratu do školy, ale čtěte a knihy si zapisujte do čtenářského deníku, čítanka s. 119 - 121 - přečíst    

 • Domácí úkoly:
  výtah ze cvičení z učebnice mi pošli ze svého školního emailu na můj email hana.kafkova@zsbohdalov.cz
  učebnice s. 80/5 - přepiš a doplň písmena a pošli na můj email - viz výše
  Převyprávěj svými slovy, co cestovatelé zažili. Napiš alespoň 5 vět a pošli na můj email - viz výše. 

 • Ověření učiva:


ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo:
  Text My country - uč. str. 99 - přečtěte, přeložte
  opakujte slovíčka celé učebnice průběžně

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:
  stáhni si pracovní list zde, vyplň a pošli na mail michaela.janostakova@zsbohdalov.cz
  udělej si testy online: test1, test2

 

MATEMATIKA

 • Učivo:
  Poměr - opakování
  krácení, rozšiřování: výklad viz video zdesbírka: spočítat do školního sešitu - str. 60/ 265 první sloupec , str. 65/ 298 první sloupec
  on-line cvičení zde
  rozdělení v poměru: výklad viz video zde, sbírka: spočítat do školního sešitu - str. 66/ 306, 308
  změnit v poměru: výklad viz video zde, sbírka: spočítat do školního sešitu - str. 63/ 282 a, b, c, 283 a, b, c
  počítání s poměrem: výklad viz video zde, on-line cvičení zde
  měřítko plánu: výklad a řešení příkladů viz video1 zde, video2 zde, video3 zde, video4 zde
  sbírka: spočítat do školního sešitu - str. 67/ 315, 318, 323, 321, 322, on-line cvičení zde

 • Domácí úkoly:
  sbírka: spočítat do domácího sešitu - str. 60/ 265 poslední sloupec
  sbírka: spočítat do domácího sešitu - str. 67/ 317

 • Ověření učiva:


FYZIKA

 • Učivo:
  Vlastnosti kapalin – opakování, prezentace zde (zápis již máte v sešitě, případně zápis napsat, je na snímku 13), on-line cvičení zde
  Pascalův zákon – nová látka, prezentace zde (napsat zápis do sešitu snímky 12, 13, 14, 15)

 • Domácí úkoly:
  příklady z prezentace ze snímku 16 (Pascalův zákon)

 • Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

 • Učivo:
  Přechod rostlin na souš - učebnice str. 61
  Mechorosty - učebnice str. 62 - 63
  - obě kapitoly přečíst, prohlédnout prezentace (prezentace1, prezentace2), napsat do sešitu zápis (nebo vytisknout a nalepit) - je na konci prezentace 

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:


ZEMĚPIS

 • Učivo:
  Japonsko, učebnice – přečíst text na str. 116 – 117, zápis do sešitu zde

 • Domácí úkoly:
  S pomocí obrázků v prezentaci (zde) urči, co znamená: bonsaj, šikanzen, origami, sakura.

 • Ověření učiva:


DĚJEPIS

 • Učivo:
  Husitství, přečti si z učebnice s. 86 - 87, opiš si zápis do sešitu podle prezentace zde, zopakuj podle prezentace.
  Podívej se na videa: video1, video2

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:


OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Učivo:
  Architektura - opakování

 • Domácí úkoly:
  stáhněte si pracovní list zde a odpovědi napište do sešitu

 • Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

 • Učivo:
  Rizika používání technologií
  z prezentace (zde) si do sešitu udělejte zápis ze snímků 6, 7, 8, 9, následující snímky si přečtěte

 • Domácí úkoly:
  do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán soubor (úkol - stavba Velké čínské zdi), vypracuj podle pokynů
  (pokud žák ztratil nebo nenašel přihlašovací heslo do Office365, může se o pomoc obrátit na M. Chlubnovou např. přes Messenger, WhatsApp, z gmailu mailem na marketa.chlubnova@zsbohdalov.cz)

 • Ověření učiva:


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

 • Učivo:
  Very Hungry Caterpillar video zdeposlech a shlédnutí příběhu nejlépe několikrát - v první fázi zapnuté AJ titulky, později i bez nich

 • Domácí úkoly:
  do mailu (jan.kuchař@zsbohdalov.cz) poslat seznam všeho, co housenka během příběhu snědla (samozřejmě anglicky)

 • Ověření učiva: