8. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Jana Chmelíková
(jana.chmelikova@zsbohdalov.cz)

ROZVRH

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Mluvnice – procvičování vedlejších vět – PS Opakujeme češtinu v 8. ročníku 1. díl modrý 26/12, 30/21,22 (vše přímo do PS),  doufám, že sedí stránky a cvičení. Zda učivo umíš, ověř v kvízu zde
Sloh- vypracuj do slohového sešitu 1.cvičení pracovního listu zde – dokonči věty o přátelství
Literatura – Božena Němcová – zápis do sešitu zde, vytiskni a vlep,  prohlédni prezentaci zde, připomínám povinnou četbu, doporučuji přečíst Divou Báru (zde), Babičku zhlédněte ve filmové verzi (1971- dvoudílný barevný film   nebo   1940 – jednodílný černobílý film), obojí je průběžný dlouhodobý úkol, není třeba vše stihnout tento týden.

- Domácí úkoly:
PS)  28/16+určete druh VV- napsat na počítači ve Wordu a poslat na můj mail jana.chmelikova@zsbohdalov.cz

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
minulý čas - procvičujte:
online cvičení1 zde a cvičení2 zde
projděte strany 52 - 53 v učebnici
poslech - odkaz a instrukce poslány mailem

- Domácí úkoly:
poslán mailem, vypracujte a pošlete zpět

- Ověření učiva:

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
učivo – PS Kleine Pause – s.29, 30, 31 – něco z těchto cvičení už máte hotové, takže dokončit , nafotit nebo naskenovat a poslat mi na mail jana.chmelikova@zsbohdalov.cz

- Domácí úkoly:
nová slovíčka 4. lekce – zde, je tu slovník s výslovností, zapsat a naučit Seite 33, 34, 35,
budeme se učit hodiny, takže zhlédnout video zde  a snažit se pochopit a zapamatovat
příští týden budeme dál procvičovat

- Ověření učiva:


MATEMATIKA

- Učivo:
Rozklad mnohočlenu na součin, Válec
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
na email žáka v Office365 byl zaslán soubor Výsledky úkolů z M8. Vyplň dokument podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020 včetně.

- Ověření učiva:
do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán Test na ověření znalostí (rozklad mnohočlenu na součin), vypracuj tento test. 
pro zájemce: mat. hra zde (8. ročník, Magický čtverec)

 

FYZIKA

- Učivo:
Opakování – on-line cvičení na schématické značky zde a cvičení na vodiče, nevodiče zde
Měříme elektrický proud (nové učivo)
Výklad v prezentaci zde (zápis do sešitu snímky 21 - 27)

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor: pracovní list Elektrické jevy. Žák vyplní dokument podle pokynů v e-mailu a pošle vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020.
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Elektrický obvod. Žák tento test vyplní a odešle  do úterý 31. 3. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Fosilní paliva - učebnice str. 52 - 53 - přečíst, napsat (nalepit) zápis do sešitu zde
Polokovy, křemík - učebnice str. 64 - 65 - přečíst, prohlédnout prezentaci zde, napsat zápis (poslední snímek prezentace)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Pohlavní soustava mužská a ženská - učebnice str. 106 - 107 - přečíst, prohlédnout prezentaci1 zde a prezentaci2 zde, napsat zápis do sešitu (nebo vytisknout a nalepit), zápis je na konci obou prezentací

- Domácí úkoly:
do mailu žáka v Office 365 byla zaslána zpráva s odkazem na pracovní list "Dýchací soustava". Vyplňte tento pracovní list do 31.3. 2020

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Živočišná výroba světa

- Domácí úkoly:
Napiš zápis do sešitu zde

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Revoluce 1848 v českých zemích, přečti si z učebnice s. 72 - 77 ( případně i z interaktivní učebnice Nová škola s. 61 - 62 - přístupové údaje budou zaslány na tvůj email).
Zápis do sešitu zde.
Podívej se na video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Procvič si už probrané učivo v pracovním sešitě Nová škola s. 36 ( stejný odkaz jako interaktivní učebnice)
a také v pracovní sešitě etaktik s. 32 -33  zde, ( přístupové údaje také budou zaslány na tvůj email)

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo:
City - opakování - e-učebnice zde  - str. 14 - 18 přečíst
Stres - stejný odkaz - str. 19

- Domácí úkoly:
udělejte zápis podle prezentace zde

- Ověření učiva:

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo:
Drogy - prevence
Přečíst dokument zde
Podívej se na toto video zde

- Domácí úkoly:
Dobrovolný domácí úkol: Vymysli reklamu na prevenci či léčbu drogových závislostí (můžeš použít i větší formát papíru).

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Počítačové infiltrace
v prezentaci zde si na snímku 20 prohlédni video, ze snímků 21 a 22 si udělej zápis do sešitu
shlédni video Bezpečnost počítače na internetu zde

- Domácí úkoly:
do emailu žáka v Office365 byla zaslána zpráva s odkazem na test opakování znalostí z poč. infiltrací, vyplň tento test do úterý 31. 3. 2020 včetně 

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

 • Učivo:
  Opakování vedlejších vět v online cvičení zde (celkem 10 cvičení s možností kontroly a opravy po vypracování)
  Literatura - Karel Hynek Mácha - Máj - čítanka 140-143 - celé přečíst, naučit se zpaměti úvodní úryvek, do sešitu zápis z prezentace1prezentace2

 • Domácí úkoly:
  uč. 45/2, 46/5a,b - obě cvičení do školního sešitu, dále procvičování pravopisu 42/6, 37/2 - také písemně do seš.

 • Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo:
  Minulý čas

 • Domácí úkoly:
  text uč. str. 51 - přečtěte, přeložte, do sešitu vypište do sloupečku slovesa v minulém čase a jejich český význam, PS str. 36 - 37 vše
  seznam nepravidelných sloves - PS str. 86 - 87 postupně naučte, může vám pomoci stránka zde

 • Ověření učiva:

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Učivo:
  Reálie Německo (prezentace Deutschland2, Deutschland osobnosti, dokument Die Bundesrepublik Deutschland, videa zde), projdi, pročti, prohlédni  obrázky, hledej na mapě Německa, zapamatuj co nejvíc, přelož klíčová slova, abys rozuměl

 • Domácí úkoly:
  pracovní list zde vytiskni na tiskárně a vyplň vlastní rukou, pokud nemáš  k dispozici tiskárnu, piš do sešitu, po návratu do školy se k tématu vrátíme
  opakování slovíček průběžně a stále

 • Ověření učiva:


MATEMATIKA

 • Učivo:
  Téma: Mnohočleny – opakování
  Sčítání a odčítání mnohočlenů (online cvičení zde) – z nabídky vyber Sčítání a odčítání (A)
  Násobení mnohočlenů (online cvičení zde) – z nabídky vyber Násobení (A)
  do šk. sešitu: U 76/1, U 82/1

 • Domácí úkoly:
  do dom. sešitu: U 82/2

 • Ověření učiva:
  násobení mnohočlenů (ověř si znalosti v online cvičení zde – vyber z nabídky Násobení (C)

 

FYZIKA

 • Učivo:
  Elektrický proud – dokončení z minulé hodiny, prezentace zde (část zápisu již máte v sešitě, celý zápis napište, je na snímcích 33 - 41)
  Směr elektrického proudu – nová látka, prezentace zde (zápis napište do sešitu - snímky 11 - 15)

 • Domácí úkoly:
  zápisy do sešitu, nakreslit obrázek
  on-line cvičení zde

 • Ověření učiva:

 

CHEMIE

 • Učivo:
  Kyselost a zásaditost roztoků - učeb. str. 48 - 49 - přečíst, napsat zápis zde
  Uhlovodíky, uhlík - učeb. str. 50 - 51 - přečíst - napsat zápis (uveden ve stejném dokumentu jako Kyselost a zásaditost roztoků)

 • Domácí úkoly:
  doplnit pracovní list - Kyseliny, zásady, neutralizace (rozdán před jarními prázdninami)

 • Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

 • Učivo:
  Dýchací soustava - učeb. str. 74 - 77 - přečíst
  napsat zápis zde (zápis lze vytisknout a nalepit do sešitu)
  pokud to jde, vytisknout postup umělého dýchání a masáže srdce (zde) a nalepit do sešitu, popř. aspoň prostudovat
  podívat se na prezentaci zde

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

 • Učivo:
  Rostlinná výroba světa

 • Domácí úkoly:
  Dokonči zápis do sešitu zde

 • Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

 • Učivo:
  Revoluce 1848 v Německu a v Itálii, přečti si z uč. s. 71, zapiš do sešitu zde,
  Zopakujte si podle videa zde

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Učivo:
  City - stáhni prezentaci zde, napiš do sešitu jako zápis

 • Domácí úkoly:
  podívej se na film V hlavě

 • Ověření učiva:

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 • Učivo:
  Drogy -  přečíst si zde, zápis do sešitu (3. strana listu)

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

 • Učivo:
  Typy počítačové infiltrace, z prezentace (zde) si do sešitu zapiš obsah snímků 16, 18, 19

 • Domácí úkoly:
  do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán soubor (úkol – formát odstavce), vypracuj podle pokynů
  (pokud žák ztratil nebo nenašel přihlašovací heslo do Office365, může se o pomoc obrátit na M. Chlubnovou např. přes Messenger, WhatsApp, z gmailu mailem na marketa.chlubnova@zsbohdalov.cz)

 • Ověření učiva: