8. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Jana Chmelíková
(jana.chmelikova@zsbohdalov.cz)

PLÁN VÝUKY od středy 10. 6. do úterý 16. 6. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Učivo bude zadáno a procvičováno na konzultačních hodinách. Pro ostatní žáky bude učivo a úkoly zaslány mailem.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
3. stupeň přídavných jmen - nastudujte dokument zde, podívejte se na video zde
učeb. str. 70 - 72 projděte, nahrávka 2.20 zde, nahrávka 2.21 zde
pracovní sešit str. 51 - 53 (po cvičení 6), nahrávka 24 zde, nahrávka 25 zde - po vypracování pečlivě zkontrolujte zde
slovíčka 6B - zapište podle seznamu v PS str. 83, natrénujte výslovnost podle nahrávky zde

- Domácí úkoly:
zadání zasláno mailem

- Ověření učiva:

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
opakování slovní zásoby 1.- 4.lekce

- Domácí úkoly:
stáhni si následující prezentaci (zde) do svého počítače a soutěž v AZ kvízu, klidně sám se sebou nebo můžeš soutěžit se spolužákem, když se domluvíte a spojíte se online.

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Opakování učiva
Učivo bylo zadáno a procvičováno na konzultačních hodinách. Pro ostatní žáky bude učivo a úkoly zaslány mailem.

- Domácí úkoly:

 

FYZIKA

- Učivo:
Rozdělení zvuků  (nové učivo) – vysvětlení pojmů v prezentaci zde, zápis do sešitu snímky 40 – 45
Ucho jako přijímač zvuku  (nové učivo) – vysvětlení pojmů v prezentaci  zde , zápis do sešitu snímky 22 – 26

- Domácí úkoly:
zápisy do sešitu

- Ověření učiva:

 

CHEMIE

- Učivo:
Areny - přečti si text v učebnici na str. 58 - 59, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad (odkaz je v prezentaci)
Benzin, motorová nafta - přečti si text v učebnici na str. 60 - 63, prohlédni si prezentaci  zde 

- Domácí úkoly:
 napiš zápisy do sešitu (poslední snímky prezentací)

- Ověření učiva:
Co jsou uhlovodíky - pracovní list zde (vyplň a pošli mi do 16. 6. 2020)

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
1. pomoc při poranění mozku, míchy a při šoku - učivo zde, tabulky vytiskni a nalep do sešitu
Smysly - učebnice str. 98 - 99 - přečti si, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo
Služby a cestovní ruch
Učebnice str. 98 - 105, prohlédni obrázky v učebnici a přiloženou prezentaci zde

- Domácí úkoly:
Opiš zápis do sešitu, odkaz zde.

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou, První světová válka, Ruské revoluce, přečti si z učebnice s. 132 - 141, přepiš zápisy do sešitu dle prezentaci zde, zde a zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Moc výkonná - pročtěte si prezentaci zde
Moc soudní - pročtěte si prezentaci zde
zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Opakování

- Domácí úkoly:
do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán odkaz na testík (vyhledávání na internetu), vyplň tento test do 16. 6. 2020.

- Ověření učiva:
 

 

PLÁN VÝUKY od středy 3. 6. do úterý 9. 6. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams) 

- Učivo:
diktát se Zdeňkem Svěrákem zde, uč. str. 79 přečti poučku nahoře, pak do sešitu přepiš 79/9 - pozor na čárky, 81/14 vypracuj třeba přes fólii (řešení učebnice zde).

- Domácí úkoly:
Opakuj si postupně a průběžně učivo mluvnice podle pracovních sešitů-modrý str.45-46 (řešení zde), zelený 60-62 (řešení zde)

- Ověření učiva:
pošli ke kontrole úvahu na téma Jaký jsem syn/dcera zadanou minulý týden

 

ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 12:30 hod. (Office365, aplikace Teams) (Office365, aplikace Teams)
2. stupeň přídavných jmen

- Učivo:
stupňování příd. jmen - 2. stupeň - uč. str. 68 cvič. 1 prostudujte, podívejte se na video zde (poznámky k videu zde - stupňování příd. jmen)
učebnice str. 66 - 69 projděte, nahrávka 2.17 zde, 2.18 zde a 2.19 zde
pracovní sešit 48 - 50, nahrávka 22 zde, nahrávka 23 zde, řešení zde
slovíčka 6A - zapište podle PS str. 82, výslovnost nastudujte podle nahrávky zde

- Domácí úkoly:
zadání bylo odesláno mailem

- Ověření učiva:

 

NĚMECKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
reálie Rakouska – projdi si prezentace a videa o Rakousku (zde a zde) a Vídni (zde a zde), video1video2
pročti si dokument Republik Ősterreich (zde)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
po prostudování výše uvedených materiálů vypracuj test, který zašlu na Office

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Opakování učiva
Dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů
Procvičování učiva v online cvičeních: cvičení1 (udělej si 5 příkladů), cvičení2 (udělej si 5. př.)

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M8, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole

- Ověření učiva:
 

FYZIKA

- Učivo:
Způsoby rozkmitání těles – příklady uvedeny v prezentaci zde (bez zápisu)
Tón, výška tónu  (nové učivo) – vysvětlení pojmů v prezentaci  zde, zápis do sešitu snímky 11 – 15
Online cvičení - Zdroje zvuku zde, Zvuky zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:

 

CHEMIE

- Učivo:
Alkyny - přečti si v učebnici stranu 57, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad (odkaz je v prezentaci)
Cykloalkany - prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu (poslední snímky prezentací)

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Onemocnění nervové soustavy - učebnice str. 94 - přečti si, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad (odkaz je v prezentaci)
Obvodová nervová soustava - učebnice str. 95 - 96 - přečti si, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
zápisy do sešitu (poslední snímky prezentací)

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo
Doprava světa II.
Učebnice str. 90 – 95.

- Domácí úkoly:
Opiš zápis do sešitu, odkaz zde.

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Vědecký pokrok v 19. století, přečti si z učebnice s. 122 - 125, přepiš zápis do sešitu podle prezentace zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti bude poslán test na Imperialismus a kolonialismus, Habsburská monarchie a české země v 2. polovině 19. století, Kultura 19. století, České země před 1. světovou válkou

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Moc zákonodárná
prostudujte str. 59 učebnice zde - jak volíme poslance a senátory
podívejte se na video zde - Jak funguje Poslanecká sněmovna, jak se schvalují zákony
zápis zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Textový editor – opakování základních nástrojů programu

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán odkaz na testík (základní nástroje Wordu), vyplň tento test do 9. 6. 2020.

 

PLÁN VÝUKY od středy 27. 5. do úterý 2. 6. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
opakování – pracovní list na větné členy (zde). Podle dokumentu (zde) si zopakuj učivo o souvětí. Vypracuj opakovací pracovní listy na vedlejší věty (zde) a jednodušší souvětí podřadné a souřadné (zde), řešení posledního PL (zde). Ústně si udělej v učebnici 77/5, 78/6, 7, řešení uč. (zde). 
Literatura – přečti si v čítance komiks Maus str. 168.

- Domácí úkoly:
uč. 78/8 – přepiš bez chyb, pozor také na značení přímé řeči uvozovkami. Přečti si ukázku v uč. 123/11, zamysli se ústně na otázkami  a,b,c,d.  Poté začni pracovat na dalším slohovém úkolu – Jaká jsem dcera, jaký jsem syn? Na tento úkol máš dva týdny, bude k odeslání až příště.

- Ověření učiva:
pošli ke kontrole na můj mail 78/8, PL na větné členy a PL na vedlejší věty.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 12:30 hod. (Office365, aplikace Teams) (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
vyprávění příběhu - uč. str. 106 celá, podle zadání, nahrávka 2.15 zde, nahrávka 2.16 zde, překlad vět z Phrasebook zde, PS str. 45 dole, nahrávka 20 zde
pracovní sešit str. 46 - text přečtěte, přeložte, udělejte cvičení 1 a 2, podívejte se na upoutávku k filmu Apollo 13 zde, pracovní list k videu zde

- Domácí úkoly:
podívejte se na celý film Apollo 13, nejlépe v originálním znění s českými titulky

- Ověření učiva:

 

NĚMECKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
Opakování lekce, shrnutí. Zhlédni videa: video1 zde, video2 zde, video3 zde

- Domácí úkoly:
vypracuj pracovní list Mein Tag zde, meine Woche. Otázky tě mohou postupně navádět, o čem můžeš psát. Popiš svůj běžný školní týden (můžeš psát o době před karanténou, nebo popsat svůj den v době karantény), na konci nezapomeň také na svůj víkend. Využij gramatiku 4. lekce – časové údaje, střídej přímý i nepřímý slovosled, správně časuj slovesa,…) Žáci s kratším zadáním prověrek a úkolů nejméně 10 vět, ostatní nejméně 15 vět. 

- Ověření učiva:
vypracované vyprávění pošli ke kontrole na mail jana.chmelikova@zsbohdalov.cz

 

MATEMATIKA

Online výuka matematiky – středa: v 11:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M8)

- Učivo:
Statistika: modus, medián - nové učivo bude vysvětleno na online výuce
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M8, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole

- Ověření učiva:
 

FYZIKA

Online výuka – pondělí: 13:00–13:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým F 8)

- Učivo:
Zvukové jevy  (nové učivo) – vysvětlení pojmů zvukový rozruch a jeho šíření podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F8), prezentace také zde, zápis do sešitu snímky 37 – 47

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Zvukový rozruch. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 2. 6. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Alkany - v učebnici si přečti stranu 54 - 55, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad v prezentaci
Alkeny - v učebnici si přečti stranu 56 a polovinu strany 57, poslechni si výklad v prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu (poslední snímky prezentací)

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Centrální nervová soustava - učebnice str. 92 - 93 - přečti si text, prohlédni si prezentaci zde (v prezentaci je odkaz na výklad učiva)

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (v závěru prezentace)

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo
Doprava světa
Učebnice str. 90 – 95, přiložená prezentace o rychlovlacích v Evropě, odkaz zde.

- Domácí úkoly:
Opiš zápis do sešitu, odkaz zde.

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Kultura 19. století, České země před 1. světovou válkou, přečti si z učebnice s. 110 - 119, přepiš zápis do sešitu zde, eučebnice Nová škola s.88 - 97

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Ústava ČR
učebnice str. 58 zde - prostudujte, zkuste si odpovědět na všechny otázky
rámeček v horní polovině strany (Ústava ČR) zapište do sešitu, názvy jednotlivých hlav doplňte podle textu Ústavy zde
pročtěte si podrobněji Preambuli a Hlavu první Ústavy

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Textový editor – opakování základních nástrojů programu

- Domácí úkoly:
Na mail žáka byl zaslán dokument, který upravte podle pokynů a pošlete mi zpět ke kontrole

- Ověření učiva:

 

 

PLÁN VÝUKY od středy 20. 5. do úterý 26. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami – procvičování. Vypracuj přesně podle pokynů pracovní listy na významové poměry (zde a zde). Na online hodině 22.5. si uděláme u  každého PL dvě věty jako vzor, zbytek vypracujete sami. Prostuduj dokument Souvětí souřadné a podřadné (zde), vytiskni a vlep do sešitu nebo opiš jako zápis.

- Domácí úkoly:
uč.s. 76/2 (pokračuje na straně 77!) Pracuj podle těchto pokynů: piš ve Wordu, doplň vhodné spojovací výrazy, aby věty dávaly smysl, za každé souvětí napiš do závorky, zda je souřadné- S, nebo podřadné-P. Pošli ke kontrole na mail jana.chmelikova@zsbohdalov.cz, stejně tak pošli ke kontrole oba pracovní listy na významové poměry – tento týden jsou tři dokumenty k odeslání

- Ověření učiva:
čítanka s. 164 - přečti si do pátku 22.5. na liště text o Osvětimi a pak hlavně Příběh o kukačce. Rozebereme si společně na online hodině a ještě se vrátíme k ukázce z knihy Romeo, Julie a tma.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 12:30 hod. (Office365, aplikace Teams) (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
slovíčka 5C - zapište, natrénujte výslovnost zde, naučte se
učebnice str. 64 - 65:
text Three British Heroes - poslechněte - nahrávka 2.13 zde, přečtěte nahlas, přeložte, udělejte cvič. 2 na str. 65
cvičení 3 - poslech - nahrávka 2.14 zde

- Domácí úkoly:
zaslán mailem

- Ověření učiva:
test minulý čas zde (přístupný od středy 20.5. 7:00 hod do úterý 26.5. 18:00 hod, opravený bude v úterý po 20. hodině)

 

NĚMECKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
uč. s. 39 celá s poslechy (CD40 zde, CD41 zde, CD42 zde, CD43 zde), opakovací a shrnující s. 40 – celé projít

- Domácí úkoly:
Pracovní list Wochenende zde - zpracuj do pátku 22.5. – přečti text, najdi si neznámá slova a vypracuj úkoly, zkontrolujeme 22.5. na online hodině. Pokračuj v seriálu Deutsch mit Nico.

- Ověření učiva:
PS s. 38 – vypracuj opakovací stranu, nafoť v PS s. 36, 37 a 38 a pošli foto ke kontrole na mail p. Poláškové

 

MATEMATIKA

Online výuka matematiky – středa: v 11:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M8)

- Učivo:
Základy statistiky: základní pojmy, aritmetický průměr - nové učivo bude vysvětleno na online výuce
poslechněte si píseň Statistika zde (pohádka Princové jsou na draka) 
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M8, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole

- Ověření učiva:
 

FYZIKA

Online výuka – středa: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým F8)

- Učivo:
Výpočet práce z příkonu a času  (nové učivo) – vysvětlení podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F8), prezentace také zde , zápis do sešitu snímky 13 – 19
Účinnost  (nové učivo) – vysvětlení podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F8), prezentace také zde, zápis do sešitu snímky 12 - 14

- Domácí úkoly:
zápisy do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor  F – Účinnost a elektrická energie PL (zadání a tabulky pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu žák tento soubor zpracuje do sešitu, výsledky zapíše do tabulek a pošle vyučujícímu zpět do úterý 26. 5. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Voda - pročti si prezentaci zde
Uhlovodíky - učebnice str. 54 (podívej se na typy vzorců), pročti si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu (v závěru prezentací)

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Řízení organismu - opakování: Nezkreslená věda - Kdo řídí lidské tělo - video zde
Nervová soustava - učebnice str. 90 - 91 - přečti si text, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad v prezentaci

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (v prezentaci)

- Ověření učiva:
Do emailu žáka v Office 365 byl zaslán odkaz na kvíz Močová soustava, kůže

 

ZEMĚPIS

- Učivo
Spotřební průmysl
Učebnice str. 86 – 87, přiložená prezentace, odkaz zde.

- Domácí úkoly:
Opiš zápis do sešitu, odkaz zde

- Ověření učiva:
Zopakuj kapitoly: Těžba surovin, Energetika, Těžký průmysl, Spotřební průmysl.
Poté vypracuj prověrku, odkaz zde.
Své odpovědi odešli na adresu reditel@zsbohdalov.cz

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Habsburská monarchie a české země v 2. polovině 19. století, přečti si učebnici na s. 98-103, eučebnice Nová škola s. 82-85, zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Právo - úvod do učiva
projděte si prezentace zde, udělejte podle ní zápis do sešitů

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Typy tiskáren - opakování

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán odkaz na testík (typy tiskáren), vyplň tento test do 26. 5. 2020

 

PLÁN VÝUKY od středy 13. 5. do úterý 19. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
souřadně spojené věty vedlejší – vysvětlíme na online hodině. Výklad k učivu (zde prezentace a Pdf zde), poučku v učebnici na straně 64 přečti, ústně 64/7, 65/8, řešení je individuální, ale jak by věty mohly vypadat, máte (zde-řešení uč.).
Literatura – pracovní list (zde), řešení si povíme ústně na online hodině. Obsah celé knihy Romeo, Julie a tma (zde)

- Domácí úkoly:
uč. 66/10a – doplň pravopis, u prvních pěti vět urči slovní druhy (piš za každé slovo číslo). Zabarvi souvětí, ve kterém najdeš souřadně spojené vedlejší věty (je jich tam víc, stačí alespoň jedno). Úkol pošli na mail zdenka.polaskova@zsbohdalov.cz.

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 12:30 hod. (Office365, aplikace Teams) (Office365, aplikace Teams)

minulý čas, nepravidelná slovesa, slovní zásoba

- Učivo:
text učebnice str. 61 - nahrávka 2.09 zde, přečtěte nahlas, přeložte, udělejte cvič. 3 na str. 60
učeb. str. 60, 61 - projděte zbytek cvičen ústně, poslech k cvič. 1 (nahrávka 2.08) zde
PS str. 43 vše, nahrávka 18 zde, nahrávka 19 zde
nepravidelná slovesa online cvičení 1 zde, cvičení 2 zde, cvičení 3 zde
minulý čas - online cvičení zde 

- Domácí úkoly:
projděte si dokument Minulý čas prostý zde - shrnutí tvoření minulého času, obsahuje pracovní list, který si můžete vytisknout nebo jen psát svoje odpovědi na papír, na konci dokumentu je řešení - pečlivě zkontrolujte

- Ověření učiva:

 

NĚMECKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
nauč se zbytek slovíček 4.l. (slovník zde) a opakuj si vše za uplynulé týdny, opakuj i slovíčka 1.-3.lekce - v pátek zkouším 

- Domácí úkoly:
Prac. sešit s.36/11 (PS CD 45 zde),  37/Leseecke (přečti, přelož text, zpracuj věty rxf pod textem) .

- Ověření učiva:
v pracovním  listu na nepřímý slovosled (zde) vypracuj věty 8-14 a odešli na můj mail zdenka.polaskova@zsbohdalov.cz.

 

MATEMATIKA

Online výuka matematiky – středa: v 11:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M8)

- Učivo:
Řešení rovnic – opakování
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M8, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole

- Ověření učiva:
 

FYZIKA

Online výuka – středa: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým F8)

- Učivo:
Elektrická práce  (nové učivo) – vysvětlení podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F8), prezentace také zde, zápis do sešitu snímky 11 – 14
Elektrická výkon a příkon  (nové učivo) – vysvětlení podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F8), prezentace také zde, zápis do sešitu snímky 23 – 32

- Domácí úkoly:
zápisy do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor  F - Elektrická práce a příkon - PL (zadání a tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu žák tento soubor zpracuje do sešitu, výsledky zapíše do tabulek a pošle vyučujícímu zpět do úterý 19. 5. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Fosilní paliva - uhlí, zemní plyn (opakování)
Ropa - prohlédni si prezentaci zde, podívej se na videa (odkazy jsou v prezentaci)

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (v závěru prezentace)

- Ověření učiva:
Do emailu žáka v Office 365 byl zaslán odkaz na test Oxidy, žák test vyplní a odešle do 19. 5. 2020

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Kůže - učebnice str. 88 - 89, přečti si text, poslechni si výklad zde
Řízení organismu - učivo zde (přečti si pouze 1. sloupeček)

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu: kůže zde, řízení organizmu zde, tabulku funkce kůže zde a poranění kůže zde vytiskni a nalep do sešitu

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo
Těžký průmysl
Učebnice str. 85 – 87, přiložené prezentace zde.

- Domácí úkoly:
Opiš zápis do sešitu zde.

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Imperialismus a kolonialismus, přečti si učebnici s. 92 - 97, přepiš zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti bude odeslán test na Pařížskou komunu, Sjednocení Itálie a Německa, Válka Severu proti Jihu, Rusko za posledních Romanovců, Japonsko v 19. století.

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Osobní finance
koukněte na video Finanční gramotnost zde 
udělejte zápis do sešitu podle dokumentu zde, chybějící příklady doplňte, pomůže vám zhlédnuté video

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo:
Odlišnosti v lásce
přečti si text z učebnice - zde - zamysli se nad danou problematikou

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Typy tiskáren, 3D tiskárna
zhlédni video – jak pracuje 3D tiskárna zde
prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
do sešitu si podle prezentace udělej zápis 

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 6. 5. do úterý 12. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
diktát se Zdeňkem Svěrákem zde,
Poměry mezi několikanásobnými větnými členy – funguje to stejně jako mezi větami, jen jsou spojky mezi slovy. Uč. s. 62 poučku přečíst a opsat do sešitu nebo přehled (zde), prezentace pro upevnění učiva (zde). Uč. 63/3,4,5 ústně, řešení (zde). PS 1.díl 38/1,2 přímo do PS, řešení (zde)

- Domácí úkoly:
uč. 62/2 (zde), podtrhni několikanásobné větné členy a spojku, urči je (Pks, Pt, Pum, atd.) a urči poměr mezi nimi. Vzor: Psal sice celkem krasopisně, ale velmi pomalu. Jak psal? – Puz v poměru odporovacím

- Ověření učiva:
čítanka s.162-164 přečti ukázku Brutus a napiš mi v několika větách, jak na tebe ukázka zapůsobila

 

ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 12:30 hod. (Office365, aplikace Teams) (Office365, aplikace Teams)

minulý čas prostý, slovíčka 5A,B

- Učivo:
minulý čas kladná a záporná věta:
cvičení 1 zde
cvičení 2 zde
minulý čas - otázka:
uč. str. 62 projděte ústně celou, nahrávka 2.10 zde
uč. str. 63 cvič. 7 - doplňte, zkontrolujte podle nahrávky 2.11 zde
PS str. 44, 45 cvičení 1 - 7 (vypracujte, poté zkontrolujte zde  (PS 44-45 řešení)

- Domácí úkoly:
slovíčka 5B - PS str. 82, zapište, natrénujte výslovnost podle nahrávky zde, naučte
PS str. 44 cvič. 5 - odpovědi pošlete mailem

- Ověření učiva:

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
Procvičování gramatiky. Učebnice s.38 celá i s poslechy (zdezde, zde). Vytiskni si a vypracuj prac. list na tázací slůvka (zde), pak si ho zkontroluj podle řešení (zde). Stundenplan (zde) projdi, procvičuj, odpovídej ústně na otázky na 3.straně podle vzorové 2. strany.

- Domácí úkoly:
Zopakuj si zminula nepřímý slovosled a vypracuj v PS s.36 cv. 9., přelož věty 1-7 v pracovním listu (zde) a pošli na mail zdenka.polaskova@zsbohdalov.cz

- Ověření učiva:
test na časové údaje s předložkami (pošlu na Office)

 

MATEMATIKA

Online výuka matematiky – středa: v 15:00 hod. (vyjímečně změna pro středu 6. 5.) (Office365, aplikace Teams, tým M8)

- Učivo:
 Řešení rovnic – nové učivo bude vysvětleno na online výuce
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M8, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole

- Ověření učiva:
 

FYZIKA

Online výuka – středa: v 11:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým F8)

- Učivo:
Reostat  (nové učivo) – vysvětlení podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F8), prezentace také  zde, zápis do sešitu snímky 22 – 26

- Domácí úkoly:
zápisy do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor F – sériové a paralelní zapojení (zadání a tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu žák tento soubor zpracuje do sešitu, výsledky zapíše do tabulky a pošle vyučujícímu zpět do úterý 12. 5. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Názvosloví oxidů - přečti si v učebnici str. 80 - 82, v prezentaci zde máš odkazy na postup tvoření vzorců oxidů

- Domácí úkoly:
Napiš zápis do sešitu (snímky 4 a 5 v prezentaci), napiš názvy oxidů (dvanáctý snímek v prezentaci) a pošli mi je mailem do 12. 5. 2020

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Močová soustava - přečti si v učebnici str. 86 - 87, poslechni si výklad zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu zde

- Ověření učiva:
Do emailu žáka byl zaslán odkaz na test Trávicí soustava. Žák test vyplní a odešle do úterý 12. 5. 2020. 

 

ZEMĚPIS

- Učivo
Energetika
Učebnice str. 88 – 89, přiložené prezentace: zde (elektrárny) a zde (jaderné elektrárny)

- Domácí úkoly:
Opiš zápis do sešitu zde.

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Japonsko v 19. století, přečti si učebnici na s. 92, přepiš zápis do sešitu zde, eučebnice Nová škola s. 70

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
hospodaření - opakování
udělejte kvíz zde (přístupný od středy 6. května 8:00 hod do úterý 12. května 18:00 hod, opraven bude v úterý po 20. hodině)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo:
Muž a žena - pohlavní orgány
- zopakuj si učivo z přírodopisu - prezentace (muž, žena) z týdne 25.3. - 31.3.2020
(najdeš stále na webových stránkách školy)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Typy tiskáren, plotter
prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
do sešitu si udělej zápis

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 29. 4. do úterý 5. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
procvič. poměry mezi větami hlavními – uč. 55/9, 59/23, 60/24,25 vše ústně, řešení (zde). Literatura – čti v čítance str. 155-156 lišta na okraji stránek (pojem Šoa),str. 160 – Petr Ginz  oba texty + Jiří Orten Zákazy

- Domácí úkoly:
PS 35/5, 36/7 (nejdřív si přečti modrý rámeček nad cvičením), 37/9 , řešení PS (zde).

- Ověření učiva:
Pročti si dokument o úvaze (zde). Napiš vlastní úvahu na téma, které je teď pro nás všechny velmi aktuální , tedy jak vnímáš současnou situaci kolem nás, různá omezení, jak vnímáš to, že se musíš vzdělávat doma, jaké to má kladné a záporné stránky, jak tě to ovlivní do budoucna, zkrátka zauvažuj, napiš, je to slohová práce. Pozor na pravopis, odstavce, délka asi půl strany při standardní velikosti písma. Dokument ve Wordu mi pošli na mail.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – čtvrtek: v 12:30 hod. (Office365, aplikace Teams) (Office365, aplikace Teams)

slovíčka 4. lekce a 5A

minulý čas prostý - kladný a záporný tvar

- Učivo:
minulý čas - procvičování
Tim´s holiday:
1. podívejte se na obrázek Tim´s holiday (zde), přečtěte si příběh (zde) a poskládejte obrázky do správného pořadí
2. poslechněte si nahrávku příběhu (zde), porovnejte s textem z učebnice a řekněte, co je v textu jinak
procvičujte minulý čas v kvízu zde  (je přístupný neomezeně, opakovaně, zobrazí se vám správné odpovědi)

- Domácí úkoly:
opakujte nepravidelná slovesa
pracovní list - zaslán mailem, po vyplnění pošlete zpět

- Ověření učiva:

 

NĚMECKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
slovíčka 4.lekce opak., nově Seite 37 (slovník zde).  Znovu si projdi obrázky zminula (zde). Vytiskni  nebo opiš a prostuduj časové údaje (zde) a slovosled (zde), vše okomentujeme v pátek. Procvičuj zde, poslechni si písničku zde

- Domácí úkoly:
PS 34/5a,b (poslech 41 zde,poslech 42 zde), 35/6a (celými větami ), 35/7a , dále si projdi si zpětně poslechy zaslané na Office. Pokračuj  Deutsch mit Nico

- Ověření učiva:
na základě textu Leas Schultag v uč. s.36 odpověz na otázky (zde) a pošli na mail, PS nafoť str. 34 a 35, pošli na mail

 

MATEMATIKA

Online výuka matematiky – středa: v 11:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M8)

- Učivo:
Řešení rovnic s desetinnými čísly – nové učivo bude vysvětleno na online výuce
Řešení rovnic se zlomky – nové učivo bude vysvětleno na online výuce
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M8, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

Online výuka – středa: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým F8)

- Učivo:
Paralelní zapojení  (nové učivo) – vysvětlení podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F8), prezentace také zde , zápis do sešitu snímky 23 – 31 (příklady na snímcích 28 - 31 spočítat do sešitu), výsledky příkladů ze snímků 30 a 31 zapsat do tabulky v pracovním listě, který bude zaslán e-mailem.

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu z prezentace Paralelní zapojení
výpočty do sešitu z prezentace Paralelní zapojení ze snímků 30 a 31

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Ohmův zákon. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 5. 5. 2020.
Na e-mail žáka byl zaslán soubor F - výsledky úkolů (tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu žák tento soubor zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 5. 5. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Další důležité oxidy - učebnice str. 84 - 87, přečti si, podívej se na prezentaci i na videa v nich zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu - poslední snímek prezentace

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Složky potravy - učebnice str. 81-83, přečti si, prohlédni si prezentaci zde
Metabolismus - učebnice str. 84-85, přečti si, prohlédni si prezentaci zde, podívej se na videa - odkazy jsou v prezentaci

- Domácí úkoly:
napiš do sešitu zápisy, jsou na konci prezentací
Procvičení učiva - otázky na str. 20 - 23 v pracovním sešitě eTaktik zde

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo
Těžba surovin
Učebnice str. 81 – 84

- Domácí úkoly:
Opiš zápis do sešitu   zde  .

- Ověření učiva:
 

 

DĚJEPIS

- Učivo:
 Rusko za posledních Romanovců, přečti si z učebnice s. 90, přepiš si do sešitu zápis zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Obchod, trh
podívejte se videa:
poptávka a nabídka zde
vývoj nakupování zde,
vývoj peněz zde
nekalé obchodní praktiky 1 zde
nekalé obchodní praktiky 2 zde
udělejte zápis podle prezentace Obchod, trh (zde) - snímky Shrnutí udělejte jen ústně, nepište

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo:
Partnerské konflikty
přečti si text z učebnice - zde 

- Domácí úkoly:
dobrovolný domácí úkol - uč. str. 82 - Pokuste se vyhledat píseň, která řeší konflikty mezi lidmi.

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Typy tiskáren, laserová tiskárna
prohlédni si prezentaci zde
zhlédni video zde (jak funguje laserová tiskárna, od 1. min.)

- Domácí úkoly:
do sešitu si udělej zápis

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 22. 4. do úterý 28. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: 13:00–13:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
procvičuj pravopis cvičení1, cvičení2, cvičení3, procvičuj poměry uč. 56/14,15 a  58/17,18,19 ústně (řešení zde) , PS 34-35 přečti modrý rámeček, 35/4a,b, zkontroluj si pak podle řešení (zde). 
Literatura – čítanka str.151 Jana Eyrová - přečti ukázku a seznam se s celou knihou (zde), upoutávka na film zde

- Domácí úkoly:
PS 34/3 – určování poměrů mezi VH bez spojek. Napiš ve Wordu, doplň do závorky mezi věty vhodnou spojku, pak už můžeš určit poměr. Pošli na mail.

- Ověření učiva:
test na poměry mezi VH (pošlu na třídní mail)

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
slovíčka 5A - PS str. 82 zapište do slovníku, natrénujte výslovnost podle nahrávky (zde) a naučte se
minulý čas - záporné tvary - nastudujte v uč. str. 58 cv. 1 a v přiloženém dokumentu zde
text uč. str. 57 přečtěte, přeložte, udělejte k němu cvičení 3 a 5 na str. 56
minulý čas záporné tvary - uč. str. 58 - 59 cv. 1 - 6 ústně, PS str. 40 - 41 celé
prezentace - projděte ústně (přiložena zde)

- Domácí úkoly:
opakujte průběžně slovíčka
minulý čas - procvičování - zasláno mailem

- Ověření učiva:
 

 

NĚMECKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: 13:00–13:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
slovíčka 4.l. opak., uč. str. 36 Leas Schultag znovu přečti, PS 34/4b doplň. Zopakuj si předměty ve škole zde a zde
Procvičuj (otevři si Aufgabe 2) zde 

- Domácí úkoly:
 projdi si obrázky, můžeš si je vytisknout zde, přečti si text o školství v Německu zde, koukej na Nika

- Ověření učiva:
test na hodiny (bude zaslán na třídní e-mail)


MATEMATIKA

Online výuka matematiky – středa: 11:00–11:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M8)

- Učivo:
Řešení rovnic se závorkami – nové učivo
dokument zde si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
na email žáka v Office365 byl zaslán soubor Výsledky úkolů z M8. Vyplň dokument podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět

- Ověření učiva:
pro zájemce navíc: řešení rovnic si můžete procvičit na online cvičení1 zde a cvičení2 zde
 

FYZIKA

Online výuka – středa: 13:00–13:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým F8)

- Učivo:
Sériové zapojení  (nové učivo) – vysvětlení podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v aplikaci Teams (tým F8), prezentace také  zde , zápis do sešitu snímky 19 – 22, příklady na snímcích 24 - 27 spočítat do sešitu, výsledky příkladů ze snímků 26 a 27 zapsat do tabulky v pracovním listě, který bude zaslán
e-mailem.
Nebezpečí úrazu (nové učivo) - výklad v prezentaci (bez zápisu) zde
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nové učivo) - výklad v prezentaci (bez zápisu) zde
Video První pomoc při zasažení elektrickým proudem zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu z prezentace Sériové zapojení
výpočty do sešitu z prezentace Sériové zapojení ze snímků 26 a 27

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor: pracovní list Elektrický odpor. Žák pracovní list podle pokynů v e-mailu a pošle vyučujícímu zpět do úterý 28. 4. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Kovy budoucnosti - učebnice str. 74 - 75 - přečti si, podívej se na prezentaci zde, napiš zápis (v prezentaci)
Důležité oxidy - učebnice str. 83 - 84 - přečti si, podívej se na prezentaci zde, napiš zápis (v prezentaci)

- Domácí úkoly:
vypracuj odpovědi na otázky zde, odpovědi mi pošli mailem

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Trávicí soustava - učebnice str. 78 - 80 - přečti si, podívej se na animaci zde

- Domácí úkoly:
napiš do sešitu zápis zde

- Ověření učiva:
Do e-mailu žáka v Office 365 byl zaslán odkaz na test Rozmnožování. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 28. 4. 2020

 

ZEMĚPIS

- Učivo
Zemědělství světa - opakování

- Domácí úkoly:
Podle zápisů v sešitě zopakuj všechny 4 obory zemědělství (rostlinná výroba, živočišná výroba, lesní hospodářství, vodní hospodářství).

- Ověření učiva:
Odpověz na otázky v testu zde a odpovědi odešli na adresu reditel@zsbohdalov.cz

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Válka Severu proti Jihu, přečti si z učebnice s. 88-89, přepiš zápis do sešitu zde, eučebnice Nová škola s. 68-69, etaktik s. 43, podívej se na video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Dělba práce - koukněte na 2 krátká videa: zde (dělba práce 1. a 2. část, druhá část se spustí automaticky po první části)

- Domácí úkoly:
vypracujte pracovní list (zaslán mailem) a pošlete zpět

- Ověření učiva:

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo:
Jak najít toho pravého, tu pravou?
Sňatek ano, či ne...?
- přečti si text z učebnice zde a zamysli se nad daným tématem

- Domácí úkoly:
 

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Typy tiskáren, inkoustová tiskárna
prohlédni si prezentaci zde
zhlédni video zde (jak funguje inkoustová tiskárna)

- Domácí úkoly:
podle prezentace si udělej do sešitu zápis

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 15. 4. do úterý 21. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
procvičování významových poměrů – uč. 55/10,11 ústně, PS 1.díl modrý 33/1, 34/2 abc – piš přímo do PS (snad sedí stránky, také jde o poměry. Po vypracování cvičení proveď kontrolu podle řešení, které je zde a zde). Napiš si diktát se Zdeňkem Svěrákem zde
Sloh – z pracovního listu úvaha přátelství zde vypracuj ve Wordu 2. cvičení (vyber tři citáty, odůvodni, proč ti jsou nejbližší, proč sis je vybral/a - procvičujeme tím už úvahu, tak ať mají věty hlavu a patu) – pošli mi na mail

- Domácí úkoly:
uč. 57/16 – vymysli ke každému obrázku 1 souvětí a pošli mi na mail, slohový úkol viz výše pošli na mail – nejlépe obě cvičení najednou v jednom dokumentu

- Ověření učiva:
literatura-vypracuj opakovací  test (odkaz pošlu na skupinový mail)

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
cestování - rozhovory
PS str. 37 dole, nahrávka zde
učebnice str. 105 celá, řešení cvič. 2 zde
fráze k rozhovorům s českým překladem - tabulka zde, nahrávka s výslovností zde - dělejte si pauzy, opakujte věty

- Domácí úkoly:
cestování rozhovory - procvičování zde - můžete si vytisknout nebo jen napsat na papír, natrénujte

- Ověření učiva:
 

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
nejprve si zopakuj v PS slovíčka 4.l. 39/Seite 33,34,35. Zopakuj hodiny zde, poté vypracuj PS 33/3b (kromě celých hodin je většinou víc možností, jak čas vyjádřit, vždy vybírej tu nejjednodušší, tobě nejbližší). Pak se nauč další slovíčka v PS 39/Seite 36, slovíčka s výslovností jsou zde.

- Domácí úkoly:
uč. 36/4 –text Leas Schultag trénovat čtení (poslech zde) a přeložit si ho do češtiny (Internationale Gesamtschule Heidelberg je jméno školy), příště s textem budeme znovu pracovat. Ještě si oprav  PS podle řešení zde a nezapomeň na Nika.

- Ověření učiva:
 nafoť PS str.32 a 33 a pošli mi na mail


MATEMATIKA

Online výuka matematiky – středa: 11:00–11:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým M8)

- Učivo:
Lineární rovnice s jednou neznámou
dokument zde si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
na email žáka v Office365 byl zaslán soubor Výsledky úkolů z M8. Vyplň dokument podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět

- Ověření učiva:
 

FYZIKA

- Učivo:
Ohmův zákon (nové učivo) - výklad v prezentaci zde (zápis do sešitu snímky 21 – 26, na snímku 27 jsou příklady – vypočítat do sešitu a výsledky poslat v tabulce, která bude zaslána e-mailem)
Ohmův zákon – výpočet – ukázka zde
Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče (nové učivo) - výklad v prezentaci zde (zápis do sešitu snímky 19, 20)

- Domácí úkoly:
zápisy do sešitu z prezentací Ohmův zákon a Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče
výpočty do sešitu z prezentace Ohmův zákon ze snímku 27, výsledky v tabulce poslat e-mailem

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Zdroje napětí. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 21. 4. 2020.
Na e-mail žáka byl zaslán soubor F - výsledky úkolů (tabulka pro zapsání výsledků). Podle pokynů v e-mailu žák tento soubor zpracuje a pošle vyučujícímu zpět do úterý 21. 4. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Nejpoužívanější kovy - učebnice str.70 - 72, přečíst, prohlédnout prezentaci zde - součástí prezentace jsou 2 videa, podívej se na ně

- Domácí úkoly:
napsat zápis zde
Ústně odpověz na otázky z pracovního sešitu eTaktik zde na str. 22, otázky č. 18, 19, 20 a na str. 23, otázka č. 22 

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Pohlavní choroby - přečíst zápis, podívat se na video: Nezkreslená věda zde

- Domácí úkoly:
napsat zápis zde (nebo vytisknout a nalepit)

- Ověření učiva:
Ústně odpověz na otázky z pracovního sešitu eTaktik zde - str. 35, ot. 1,2,3, str. 36, ot. 4,5,6,7: 

 

ZEMĚPIS

- Učivo
Vodní hospodářství

- Domácí úkoly:
Do sešitu proveď zápis zde.

- Ověření učiva:
Zjisti, na které řece a ve kterém státě leží tyto přehrady: Tři soutěsky, Železná vrata, Asuánská přehrada, Gabčíkovo, Vír. Svoji odpověď odešli na adresu: reditel@zsbohdalov.cz

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Sjednocení Německa a Itálie, přečíst v učebnici s. 86 -87, přepsat zápis do sešitu zde, opakovat eučebnice Nová škola s. 65-66

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Práce, výroba - prezentace zde

- Domácí úkoly:
udělejte zápis podle prezentace

- Ověření učiva:

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo:
Láska
- přečti si text v učebnici - zde

- Domácí úkoly:
dobrovolný úkol - str. 126 - dole 

- Ověření učiva:
 

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Typy tiskáren, jehličková tiskárna
prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
podle prezentace si udělej do sešitu zápis

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 8. 4. do úterý 14. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
poměry mezi větami hlavními – procvičování podle učebnice 53/4, 5 ústně
literatura – opakujte si podle malého literárního sešitu a pracovních listů F.L.Čelakovského, K.H.Máchu, K.J.Erbena, B.Němcovou, listy i jejich řešení vám pošlu na mail. Po Velikonocích si napíšeme test z literatury.

- Domácí úkoly:
učebnice 54/8 a,b – spojte věty do souvětí, doplňte čárky, určete poměry – napište ve Wordu, pošlete mi na mail ke kontrole

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Velikonoční zvyky ve Velké Británii - vyberte 1 video: video1 (s anglickými titulky), video2 (bez titulků)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
test o velikonocích zde, v případě potřeby použijte slovník

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
Ostern (Velikonoce) – zhlédni  videa: video1, video2
Práce navíc pro zájemce a budoucí studenty němčiny: posílám tři velikonoční časopisy (časopis1, časopis2, časopis3) s různými úkoly, hádankami,kvízy,poslední stránka vždy obsahuje řešení. Dále můžete zhlédnout kreslený film zde.

- Domácí úkoly:
pro všechny  – na základě obou videí vyplň pracovní list na velikonoční slovíčka zde a pošli mi na mail. Po Velikonocích se vrátíme k práci s učebnicí a prac. sešitem.

- Ověření učiva:
Ich wünsche euch frohe Ostern! - napište mi německy odpověď 


MATEMATIKA

- Učivo:
Opakování učiva (početní operace se racionálními čísly, mocniny, odmocniny, hodnota výrazu)
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
na email žáka v Office365 byl zaslán soubor Výsledky úkolů z M8. Vyplň dokument podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět

- Ověření učiva:
 

FYZIKA

- Učivo:
Opakování - elektrický proud video zde,
Opakování - elektrické obvody: video1, video2
Zdroje napětí (nové učivo) - výklad v prezentaci Zdroje napětí zde (zápis do sešitu snímky 34 - 40)

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Převody – proud a napětí. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 14. 4. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Kovy- opakování - podívat se na video zde (nic nepsat)
Kovy alkalických zemin - učebnice str. 69 - 70 - přečíst

- Domácí úkoly:
napsat (vytisknout a nalepit) zápis zde

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Opakování Revoluce 1848 v Německu, v Itálii, v českých zemích, v habsburské monarchii, Viktoriánská Anglie

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na email bude žákům poslán opakovací test

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo:
Dětství, puberta, dospělost, zhlédni prezentaci zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
 

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Počítačové infiltrace
Video - Phishing, viry (O2 Chytrá škola) zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 1. 4. do úterý 7. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Významové poměry mezi hlavními větami – jde o nové učivo, budete se muset naučit spojky, pak to bude jednoduché. Prostudujte v učebnici strany 49-51, do sešitu buď vypište poměry, k nim spojky a pár příkladů, nebo máte-li možnost ofoťte z učebnice a vlepte do sešitu, také v prac. sešitě je na straně 33 přehled. Procvičujte poměry na cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4, cvičení5

- Domácí úkoly:
ČJ uč. 53/3 a,b – napiš ve Wordu (nezapomeň na čárky v souvětí) a  pošli mi na mail, oprav si minulý  úkol v PS podle výsledků zde, literatura - čítanka 145-149 O Viktorce – přečíst, na mail mi pošli asi 10 vět, kterými příběh stručně převyprávíš

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
lekce 4C - učebnice str. 54 - 55 projděte ústně
PS str. 38 - 39 (bez Your project), poslech k cvič. 3 a 4 přiložen zde

- Domácí úkoly:
zapište slovíčka 4C, procvičujte slovíčka 4. lekce a nepravidelná slovesa

- Ověření učiva:

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
opakování  barev:  cvičení1, cvičení2
opakování číslovek: cvičení1 (s každým cvičením si musíte pohrát a vyzkoušet, jak na to, v některých odkazech je cvičení více)
L.4 – uč. s. 34 - text Lea aufstehen – přečíst, přeložit, udělat také  cv. 1b dole, přečíst zelený rámeček  hodiny – znovu zhlédni video z minulého týdne zde, shrnutí nalezeš zde
procvičuj hodiny: cvičení1, cvičení2, cvičení3
zopakuj dny: cvičení1

- Domácí úkoly:
PS – 32/1a – doplň, 1b přepiš ve správném pořadí (obojí jde i bez poslechu), 33/3a, oprav si minulý úkol zde, Deutsch mit Nico (instrukce zaslány mailem 27.3.)

- Ověření učiva:


MATEMATIKA

- Učivo:
Válec, objem, povrch – opakování
Převody jednotek obsahu a objemu – opakování
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů
online cvičení na převody jednotek obsahu zde
online cvičení na převody jednotek objemu zde

- Domácí úkoly:
na email žáka v Office365 byl zaslán soubor Výsledky úkolů z M8. Vyplň dokument podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět do úterý 7. 4. 2020 včetně.

- Ověření učiva:
 

FYZIKA

- Učivo:
Měříme elektrické napětí (nové učivo) - výklad v prezentaci Měříme elektrické napětí zde (zápis do sešitu - snímky 21 - 24)
Měříme proud a napětí (shrnutí) - prezentace k prostudování bez zápisu zde
ukázka měření elektrického proudu - video
ukázka měření elektrického napětí - video
ukázka měření multimetrem - video
pro zájemce: on-line cvičení měření – obvody zde (až po nastudování učiva, sledovat také připojení plus k plusu a mínus k mínusu)
procvičování: on-line cvičení Elektrický proud zde (POZOR v posledních otázkách je rozšiřující učivo z minulého týdne - pro výpočet proudu pomocí náboje a času použij vzorec I = Q : t , I – proud v ampérech A, Q - náboj v coulombech C, t – čas v sekundách)

- Domácí úkoly:

zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor: pracovní list Převody. Žák vyplní dokument a pošle vyučujícímu zpět do úterý 7. 4. 2020.
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Elektrický proud a elektrické napětí. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 7. 4. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Polokovy - učebnice str. 66 - 67, přečíst, prohlédnout prezentaci zde, napsat zápis podle prezentace - snímky: 1,4,5,16,17
Kovy, alkalické kovy - učebnice str. 68, prohlédnout prezentaci zde, napsat zápis do sešitu (viz text v prezentaci)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Nitroděložní vývin člověka, období lidského života - učebnice str. 108-111, přečíst, prohlédnout prezentaci zde 

- Domácí úkoly:
napsat (vytisknout, nalepit) zápis zde

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Lesní hospodářství

- Domácí úkoly:
Napiš zápis do sešitu zde

- Ověření učiva:
Vypracuj odpovědi na otázky uvedené zde.

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Viktoriánská Anglie, Pařížská komuna, přečti si z učebnice s. 84 - 85,
eučebnice Nová škola s. 64,
přepiš zápis do sešitu zde, procvičuj učivo v PS etaktik s. 37 -38

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo:
City, stres - opakování

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
udělejte test, odkaz a instrukce zaslány mailem

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo:
Doping a gamblerství
zhlédnout prezentaci Doping (zde), prezentaci Gamblertství (zde)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Po zhlédnutí prezentací vyplňte opakovací testík (zde)

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Práce se textovým editorem

- Domácí úkoly:
do mailu žáka v O365 byl zaslán odkaz na online cvičení

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Mluvnice – procvičování vedlejších vět – PS Opakujeme češtinu v 8. ročníku 1. díl modrý 26/12, 30/21,22 (vše přímo do PS),  doufám, že sedí stránky a cvičení. Zda učivo umíš, ověř v kvízu zde
Sloh- vypracuj do slohového sešitu 1.cvičení pracovního listu zde – dokonči věty o přátelství
Literatura – Božena Němcová – zápis do sešitu zde, vytiskni a vlep,  prohlédni prezentaci zde, připomínám povinnou četbu, doporučuji přečíst Divou Báru (zde), Babičku zhlédněte ve filmové verzi (1971- dvoudílný barevný film   nebo   1940 – jednodílný černobílý film), obojí je průběžný dlouhodobý úkol, není třeba vše stihnout tento týden.

- Domácí úkoly:
PS)  28/16+určete druh VV- napsat na počítači ve Wordu a poslat na můj mail jana.chmelikova@zsbohdalov.cz

- Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
minulý čas - procvičujte:
online cvičení1 zde a cvičení2 zde
projděte strany 52 - 53 v učebnici
poslech - odkaz a instrukce poslány mailem

- Domácí úkoly:
poslán mailem, vypracujte a pošlete zpět

- Ověření učiva:

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
učivo – PS Kleine Pause – s.29, 30, 31 – něco z těchto cvičení už máte hotové, takže dokončit , nafotit nebo naskenovat a poslat mi na mail jana.chmelikova@zsbohdalov.cz

- Domácí úkoly:
nová slovíčka 4. lekce – zde, je tu slovník s výslovností, zapsat a naučit Seite 33, 34, 35,
budeme se učit hodiny, takže zhlédnout video zde  a snažit se pochopit a zapamatovat
příští týden budeme dál procvičovat

- Ověření učiva:


MATEMATIKA

- Učivo:
Rozklad mnohočlenu na součin, Válec
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
na email žáka v Office365 byl zaslán soubor Výsledky úkolů z M8. Vyplň dokument podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020 včetně.

- Ověření učiva:
do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán Test na ověření znalostí (rozklad mnohočlenu na součin), vypracuj tento test. 
pro zájemce: mat. hra zde (8. ročník, Magický čtverec)

 

FYZIKA

- Učivo:
Opakování – on-line cvičení na schématické značky zde a cvičení na vodiče, nevodiče zde
Měříme elektrický proud (nové učivo)
Výklad v prezentaci zde (zápis do sešitu snímky 21 - 27)

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor: pracovní list Elektrické jevy. Žák vyplní dokument podle pokynů v e-mailu a pošle vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020.
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Elektrický obvod. Žák tento test vyplní a odešle  do úterý 31. 3. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Fosilní paliva - učebnice str. 52 - 53 - přečíst, napsat (nalepit) zápis do sešitu zde
Polokovy, křemík - učebnice str. 64 - 65 - přečíst, prohlédnout prezentaci zde, napsat zápis (poslední snímek prezentace)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Pohlavní soustava mužská a ženská - učebnice str. 106 - 107 - přečíst, prohlédnout prezentaci1 zde a prezentaci2 zde, napsat zápis do sešitu (nebo vytisknout a nalepit), zápis je na konci obou prezentací

- Domácí úkoly:
do mailu žáka v Office 365 byla zaslána zpráva s odkazem na pracovní list "Dýchací soustava". Vyplňte tento pracovní list do 31.3. 2020

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Živočišná výroba světa

- Domácí úkoly:
Napiš zápis do sešitu zde

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Revoluce 1848 v českých zemích, přečti si z učebnice s. 72 - 77 ( případně i z interaktivní učebnice Nová škola s. 61 - 62 - přístupové údaje budou zaslány na tvůj email).
Zápis do sešitu zde.
Podívej se na video zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Procvič si už probrané učivo v pracovním sešitě Nová škola s. 36 ( stejný odkaz jako interaktivní učebnice)
a také v pracovní sešitě etaktik s. 32 -33  zde, ( přístupové údaje také budou zaslány na tvůj email)

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo:
City - opakování - e-učebnice zde  - str. 14 - 18 přečíst
Stres - stejný odkaz - str. 19

- Domácí úkoly:
udělejte zápis podle prezentace zde

- Ověření učiva:

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- Učivo:
Drogy - prevence
Přečíst dokument zde
Podívej se na toto video zde

- Domácí úkoly:
Dobrovolný domácí úkol: Vymysli reklamu na prevenci či léčbu drogových závislostí (můžeš použít i větší formát papíru).

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Počítačové infiltrace
v prezentaci zde si na snímku 20 prohlédni video, ze snímků 21 a 22 si udělej zápis do sešitu
shlédni video Bezpečnost počítače na internetu zde

- Domácí úkoly:
do emailu žáka v Office365 byla zaslána zpráva s odkazem na test opakování znalostí z poč. infiltrací, vyplň tento test do úterý 31. 3. 2020 včetně 

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

 • Učivo:
  Opakování vedlejších vět v online cvičení zde (celkem 10 cvičení s možností kontroly a opravy po vypracování)
  Literatura - Karel Hynek Mácha - Máj - čítanka 140-143 - celé přečíst, naučit se zpaměti úvodní úryvek, do sešitu zápis z prezentace1prezentace2

 • Domácí úkoly:
  uč. 45/2, 46/5a,b - obě cvičení do školního sešitu, dále procvičování pravopisu 42/6, 37/2 - také písemně do seš.

 • Ověření učiva:

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo:
  Minulý čas

 • Domácí úkoly:
  text uč. str. 51 - přečtěte, přeložte, do sešitu vypište do sloupečku slovesa v minulém čase a jejich český význam, PS str. 36 - 37 vše
  seznam nepravidelných sloves - PS str. 86 - 87 postupně naučte, může vám pomoci stránka zde

 • Ověření učiva:

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Učivo:
  Reálie Německo (prezentace Deutschland2, Deutschland osobnosti, dokument Die Bundesrepublik Deutschland, videa zde), projdi, pročti, prohlédni  obrázky, hledej na mapě Německa, zapamatuj co nejvíc, přelož klíčová slova, abys rozuměl

 • Domácí úkoly:
  pracovní list zde vytiskni na tiskárně a vyplň vlastní rukou, pokud nemáš  k dispozici tiskárnu, piš do sešitu, po návratu do školy se k tématu vrátíme
  opakování slovíček průběžně a stále

 • Ověření učiva:


MATEMATIKA

 • Učivo:
  Téma: Mnohočleny – opakování
  Sčítání a odčítání mnohočlenů (online cvičení zde) – z nabídky vyber Sčítání a odčítání (A)
  Násobení mnohočlenů (online cvičení zde) – z nabídky vyber Násobení (A)
  do šk. sešitu: U 76/1, U 82/1

 • Domácí úkoly:
  do dom. sešitu: U 82/2

 • Ověření učiva:
  násobení mnohočlenů (ověř si znalosti v online cvičení zde – vyber z nabídky Násobení (C)

 

FYZIKA

 • Učivo:
  Elektrický proud – dokončení z minulé hodiny, prezentace zde (část zápisu již máte v sešitě, celý zápis napište, je na snímcích 33 - 41)
  Směr elektrického proudu – nová látka, prezentace zde (zápis napište do sešitu - snímky 11 - 15)

 • Domácí úkoly:
  zápisy do sešitu, nakreslit obrázek
  on-line cvičení zde

 • Ověření učiva:

 

CHEMIE

 • Učivo:
  Kyselost a zásaditost roztoků - učeb. str. 48 - 49 - přečíst, napsat zápis zde
  Uhlovodíky, uhlík - učeb. str. 50 - 51 - přečíst - napsat zápis (uveden ve stejném dokumentu jako Kyselost a zásaditost roztoků)

 • Domácí úkoly:
  doplnit pracovní list - Kyseliny, zásady, neutralizace (rozdán před jarními prázdninami)

 • Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

 • Učivo:
  Dýchací soustava - učeb. str. 74 - 77 - přečíst
  napsat zápis zde (zápis lze vytisknout a nalepit do sešitu)
  pokud to jde, vytisknout postup umělého dýchání a masáže srdce (zde) a nalepit do sešitu, popř. aspoň prostudovat
  podívat se na prezentaci zde

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

 • Učivo:
  Rostlinná výroba světa

 • Domácí úkoly:
  Dokonči zápis do sešitu zde

 • Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

 • Učivo:
  Revoluce 1848 v Německu a v Itálii, přečti si z uč. s. 71, zapiš do sešitu zde,
  Zopakujte si podle videa zde

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Učivo:
  City - stáhni prezentaci zde, napiš do sešitu jako zápis

 • Domácí úkoly:
  podívej se na film V hlavě

 • Ověření učiva:

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 • Učivo:
  Drogy -  přečíst si zde, zápis do sešitu (3. strana listu)

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

 • Učivo:
  Typy počítačové infiltrace, z prezentace (zde) si do sešitu zapiš obsah snímků 16, 18, 19

 • Domácí úkoly:
  do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán soubor (úkol – formát odstavce), vypracuj podle pokynů
  (pokud žák ztratil nebo nenašel přihlašovací heslo do Office365, může se o pomoc obrátit na M. Chlubnovou např. přes Messenger, WhatsApp, z gmailu mailem na marketa.chlubnova@zsbohdalov.cz)

 • Ověření učiva: