9. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Markéta Chlubnová
(marketa.chlubnova@zsbohdalov.cz)

PLÁN VÝUKY od středy 10. 6. do úterý 16. 6. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo
zhlédni videa: co je idiolekt zde, odlišnosti nářečí zde, nářečí v Čechách zde, slezské nářečí zde, středomoravské nářečí zde, východomoravská nářečí zde, ostravské nářečí zde

- Domácí úkoly:
vypracuj následující pracovní listy (list1, list2, list3) a přines je v pondělí 15. 6. ke společné kontrole do školy. Připrav si krátké povídání o knize, kterou jsi za poslední období přečetl/a. Dones do školy ke kontrole literární sešit se všemi zápisy za období distanční výuky.

- Ověření učiva

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
nepravidelná slovesa - nastudujte podle seznamu v učebnici str. 110 - 111 a podle nahrávek: 1. část zde, 2. část zde
Slovesa v angličtině - použití  - nastudujte dokument zde
předpřítomný čas prostý - přečtěte si o něm v pracovním sešitě str. 76 - 77
pročtěte učebnici - lekci 4A, 4B, zaměřte se hlavně na předpřít. čas (pracujte se slovníčkem v prac. sešitě lekce 4A a 4B)
pracovní sešit - str. 35 cvič. 3, strany 36 - 37 po cvičení 8 (řešení zde), jinak můžete projít všechna další cvičení lekce 4A a 4B

- Domácí úkoly:
zadání zasláno mailem

- Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
 slovní zásoba a pracovní listy k tématům, která jsme měli ještě alespoň krátce projít: die Stadt zde, Kleidung zde, Ferien zde, Monate und Jahreszeiten zde, Körperteile zde

- Domácí úkoly:
vypracuj opakovací gramatický test (zde). Pokud narazíš na neznámá slova, použij slovník. Řešení pošlu příští úterý 16.6.

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:

Opakování učiva
Učivo bude zadáno a procvičováno na konzultačních hodinách. Pro ostatní žáky bude učivo a úkoly zaslány mailem.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo
Jaderné bomby
Video - Hirošima, Nagasaki zde, Co dokáže atom? zde, Jak funguje atomová bomba? (Vědecké kladivo) zde, Poslední vteřiny před katastrofou – Fukušima zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CHEMIE

- Učivo:
Názvosloví solí - prohlédni si prezentaci zde, napiš zápis do sešitu - snímek 4, 5, 14, 15, 16

- Domácí úkoly:
podle názvů solí ve snímku 23 napiš vzorce solí, vzorce mi pošli mailem do 16. 6. 2020

- Ověření učiva:
 

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Usazené horniny organogenní a chemogenní - přečti si v učebnici str. 78 - 79, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (poslední snímek v prezentaci)

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Olomoucký kraj
Učebnice str. 98-99 Přečíst text o kraji. V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky.
Moravskoslezský kraj
Učebnice str. 100-101 Přečíst text o kraji. V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky.

- Domácí úkoly:
Zápis z obou krajů zapiš na novou stránku v sešitě. Zápis Olomoucký kraj zde, Moravskoslezský kraj zde.

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Normalizace v Československu, rok 1989, přečti si z učebnice s. 124 - 139, přepiš zápis do sešitu zde, podívej se na videa zde, zde a zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti bude zaslán test na Rok 1968, Normalizace a rok 1989

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
osobní finance - daně, banky, půjčky

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
vyplňte test zde (aktivní od středy 10.6. 7:00 hod do úterý 16.6. 18:00 hod, opraven bude v úterý po 20. hodině)

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Opakování - vyhledávání informací

- Domácí úkoly:
do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán odkaz na testík (základní nástroje Wordu), vyplň tento test do 16. 6. 2020

- Ověření učiva:
 

 

PLÁN VÝUKY od středy 3. 6. do úterý 9. 6. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo
obecné výklady o jazyce, disciplíny jazykovědy - uč.s.97, cvičení1, cvičení2, cvičení3
Literatura - Josef Škvorecký-prezentace (zde), zápis do sešitu snímky 1-9

- Domácí úkoly:
tentokrát zhlédni videa ČT EDU: výkladové slovníky zde, Josef Jungmann zde, vrstvy češtiny zde, odborná terminologie zde, vojenský slang zde, železničářský slang zde, brněnský hantec zde

- Ověření učiva

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
will
rozhodnutí, nabídka - uč. str. 72 projděte, PS str. 52,cvič.1,2
vyjádření budoucnosti - shrnutí - prezentace zde
cvičení PS str. 49,50,52,53
další cvičení: cvičení 1 zde, cvičení 2 zde
řešení ke všem cvičením z tohoto týdne zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
reálie Rakouska – projdi si prezentace a videa o Rakousku (zde zde) a Vídni (zde zde), video1video2
pročti si dokument Republik Ősterreich (zde)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
po prostudování výše uvedených materiálů vypracuj test, který zašlu na Office

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Opakování učiva

Dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M9, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole.

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo
Palivový cyklus – výklad v prezentaci zde (zápis je na snímku 7)
Online cvičení - řetězová reakce zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:

 

CHEMIE

- Učivo:
Hmotnostní zlomek - přečti si v učebnici stranu 78 - 79, prostuduj prezentaci zde
Názvosloví kyselin - v prezentaci zde máš odkazy na výklad názvosloví kyselin (poslechni si oba)

- Domácí úkoly:
napiš do sešitu zápis z učiva Hmotnostní zlomek

- Ověření učiva:
Pošli mi mailem názvy a vzorce kyselin (poslední snímek prezentace)

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Úlomkovité usazené horniny - přečti si text v učebnici na straně 76 - 78, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (poslední dva snímky prezentace)

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Jihomoravský kraj
Učebnice str. 94-95, Přečíst text o kraji. V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky.
Zlínský kraj
Učebnice str. 96-97 Přečíst text o kraji. V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky.

- Domácí úkoly:
Zápis z obou krajů zapiš na novou stránku v sešitě. Zápis Jihomoravský kraj zde, zápis Zlínský kraj zde.

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Rok 1968 v Československu, přečti si z učebnice s. 120 - 123, přepiš zápis do sešitu zde, podívej se na videa zde a zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Finanční gramotnost
na této stránce zde najdete spoustu videí týkajících se finanční gramotnosti, podívejte se na několik z nich, vybírejte podle vašeho zájmu
nevynechte ale videa, která se týkají zadlužení a jeho následkům nejen pro samotného dlužníka

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Technologie monitorů – opakování

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán odkaz na testík (monitory), vyplň tento test do 9. 6. 2020.

 

PLÁN VÝUKY od středy 27. 5. do úterý 2. 6. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo
obecné výklady o jazyce – uč. str. 94, 95, 96 – projdi poučky v hnědých rámečcích, prostuduj prezentaci (zde), pak si udělej cvičení: cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4, cvičení5, cvičení6. Test (zde), řešení testu je hned za ním přímo v dokumentu Pdf.
Literatura – Petr Bezruč – čítanka str. 155, prezentace k pročtení (zde), zápis do sešitu (zde).

- Domácí úkoly:
diktát se Zdeňkem Svěrákem zde

- Ověření učiva
pošli na můj mail proslov ke konci školního roku zadaný minulý týden, až si vaše práce pročtu, vybereme nějaký ke zveřejnění.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
budoucí čas - pročtěte si prezentaci zde
cvičení na going to - pracovní sešit str. 17, 18 a 20, učebnice 2A projděte ústně, nahrávky zde
cvičení na will - pracovní sešit str. 25, 26, učebnice 3 A projděte ústně, nahrávky zde
řešení k cvičením zde

- Domácí úkoly:
zadání zasláno mailem

- Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
dokončení 9. lekce. Prostuduj dokument Ja-nein-doch (zde). Uč. 18/8, 19/10, projdi si shrnutí lekce na str. 20

- Domácí úkoly:
PS 16/8, 16/10 (PS CD 16 zde), s.17-přiřaď text k obrázkům (recept na bramborové placky), s.18-celá (PS CD 17 zde)

- Ověření učiva:
PL ja-nein-doch (zde) – vypracuj a pošli ke kontrole na mail jana.chmelikova@zsbohdalov.cz (žáci s kratším zadáním vypracují jen prvních 11 vět, ostatní vše)

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým Žáci 9. třída)

- Učivo:
Opakování učiva 3
procvičování na online cvičení zde: třetí mocnina a odmocnina zde, n-tá mocnina zde 

dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M9, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole.

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo
Jaderná elektrárna – výklad v prezentaci zde (zápis je na snímcích 14- 16)
Video - jak funguje jaderná elektrárna zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:

 

CHEMIE

- Učivo:
Stavební materiály - učebnice str. 96 - 97- přečti si, přečti si informace v prezentaci zde, napiš zápis do sešitu
Názvosloví halogenidů a oxidů - zopakuj podle prezentace zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Přeměněné horniny - učebnice str. 62 - 64 - přečti si, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (v závěru prezentace)

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Kraj Vysočina
Učebnice str. 92-93 Přečíst text o kraji. V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky.

- Domácí úkoly:
Zápis z  kraje Vysočina zapiš na novou stránku v sešitě. Zápis je v odkazu zde.

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Kraje ČR. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 2. 6. 2020.

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Československo v 2. polovině 50. let, eučebnice Nová škola s. 90 - 91, přepiš zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Půjčky

- Domácí úkoly:
zaslán mailem

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

- Učivo
Příprava na přijímací zkoušky, učivo bude probráno na konzultačních hodinách, ostatním bude zasláno na email.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

- Učivo:
Příprava na přijímací zkoušky (učivo zadáno a procvičováno na konzultačních  hodinách)
Opakování učiva pro žáky, kteří nechodí na konzultační hodiny: zadání příkladů zde

- Domácí úkoly:
zadány na konzultační hodině z matematiky
ostatní žáci: na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z CvM, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Technologie monitorů – plazmový displej, oled
prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
do sešitu si podle prezentace udělej zápis 

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 20. 5. do úterý 26. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 12:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo
pořádek slov v české větě – uč.s.77-79, řešení (zde).
Literatura – opakování Jan Drda a Bohumil Hrabal (PL lit. zadání zde), (řešení zde).
Sloh – začni zpracovávat proslov, který byste jako třída mohli přečíst na slavnostním zakončení školního roku. Inspirace je v učebnici s.122, samozřejmě cennější je vlastní nápad. Na práci máš dva týdny, neposílej proto teď nic, až příště – připomenu to v plánu práce.

- Domácí úkoly:
PS Opakujeme češtinu 2.díl světle modrý s.38-39 – přečti si poučky, vypracuj cvičení, řešení PS (zde).  

- Ověření učiva
uč. 72/2a – přepiš vlastnoručně a čitelně na papír bez chyb, nafoť tak, aby se dalo opravit, pošli na mail p. Poláškové.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

přídavná jména, příslovce, slovíčka 1. lekce

- Učivo:
slovíčka 1C - zapište do slovníku, natrénujte výslovnost zde, naučte
učebnice 1 C - str. 24 - 25: přečtěte text str. 24, udělejte cvič. 3, 4, pak si poslechněte konec příběhu - nahrávku 1.18 zde a odpovězte na otázky v cvič. 5, cvičení 6 - 8 udělejte ústně
použití členů - nastudujte dokument Užití členů zde, udělejte cvičení a zkontrolujte (obsahuje řešení)
učeb. str. 23 levá strana včetně cvič. 4, PS str. 13 cvič. 5,6 (všechna 3 cvičení zkontrolujte zde)
pro zdokonalení porozumění rodilému mluvčímu zhlédněte video zde, které obsahuje 7 pravidel jak používat členy v angličtině, u každého pravidla cvičení a řešení 

- Domácí úkoly:
napište v 8 větách děj příběhu z učebnice str. 24, nezapomeňte na konec z poslechu

- Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 12:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
PS 15/7 (poslech PS CD 13 zde), 16/9 (poslech PS CD 14 zde), video zde (neznámá slova si hledej ve slovníku).

- Domácí úkoly:
PL Essen zde – přečti texty a vypracuj úkoly k nim

- Ověření učiva:
přelož do češtiny text Elenas Speiseplan z prac.listu Essen a pošli ke kontrole na mail p. Poláškové. (žáci se zkráceným zadáním prověrek přeloží 6 řádků, ostatní celé)

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým Žáci 9. třída)

- Učivo:
Opakování učiva 2

dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M9, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole.

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo
Uvolňování jaderné energie – výklad v prezentaci: zde (zápis je na snímcích 23- 30)

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Jaderné záření. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 26. 5. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Koncentrace roztoku - pročti si prezentaci zde
Chemie na polích a zahradách - učebnice str. 94 - 95 - přečti si, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu (v prezentacích)

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Tektonika - učebnice str. 60 - 61- přečti si, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (v závěru prezentace)

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Královéhradecký kraj
Učebnice str. 88-89 Přečíst text o kraji. V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky.
Pardubický kraj
Učebnice str. 90-91. Přečíst text o kraji. V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky.

- Domácí úkoly:
Zápis z každého kraje zapiš na novou stránku. Královéhradecký kraj zápis zde, Pardubický kraj zápis zde.

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Věda a umění 2. poloviny 20. století, přečti si učebnici na s. 116-119

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Půjčky
podívejte se na videa o půjčkách: Půjčky zde, Šmejdi zde, co to je lichva zde
zápis do sešitu zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

- Učivo
Příprava na přijímací zkoušky, učivo bude probráno na konzultačních hodinách, ostatním bude zasláno na email.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

- Učivo:
Příprava na přijímací zkoušky (učivo zadáno a procvičováno na konzultačních  hodinách)
Opakování učiva pro žáky, kteří nechodí na konzultační hodiny: zadání příkladů zde

- Domácí úkoly:
zadány na konzultační hodině z matematiky
ostatní žáci: na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z CvM, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Technologie monitorů – LCD monitor
prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
do sešitu si podle prezentace udělej zápis 

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 13. 5. do úterý 19. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 12:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo
věta neúplná PL (zde), řešení  PL (zde), uč. 76/2,3,4,5,  77/6a , uč.řešení (zde).
Literatura – čítanka s. 151 Ostře sledované vlaky - přečti ukázku, zápis ze snímků 6-9 Bohumil Hrabal (zde), ukázka z filmu zde, film  Postřižiny zde a zde a zde, , film Obsluhoval jsem anglického krále zde

- Domácí úkoly:
jazykové rozbory (zde), řešení (zde) (dotazy vyřešíme na online hodině nebo s p. uč. Kafkovou ve škole)

- Ověření učiva
přečti celou povídku Šimka a Grossmanna Jak jsem si volil povolání (zde) a napiš na mail (jana.chmelikova@zsbohdalov.cz), které zaměstnání si nakonec hrdina povídky vybral a hlavně proč.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

slovní zásoba 1A,B, užití členu určitého, neurčitého

- Učivo:
minulé časy - test zde (přístupný od středy 13.5. 7:00 hod do úterý 19.5. 18:00 hod na jeden pokus)
příslovce - uč. str. 19  vpravo - Adverbs of manner + cvič. 8, 9 (nahrávka 1.11 zde), PS str. 10 cvič. 5,6 (řešení zde)
dokument Příslovce zde - nastudujte, udělejte cvičení, zkontrolujte

žádost, nabídka pomoci - uč. str. 102 - nahrávka 1.19 zde, nahrávka 1.20 zde, poznámky k látce zde

- Domácí úkoly:
opakujte slovíčka 1A,B
PS str. 13 dole, nahrávka 05 zde

- Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 12:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
slovíčka Seite 18 (slovník zde), uč. 18/7a,b (poslech uč. CD 17 zde)

- Domácí úkoly:
budoucí studenti  si projdou  doplňkový obrázkový slovník (zde), všichni - PL man (zde) přelož věty 8-14 a pošli na mail zdenka.polaskova@zsbohdalov.cz. Pokračuj v seriálu Deutsch mit Nico

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým Žáci 9. třída)

- Učivo:
Opakování učiva 1

dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M9, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole.

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo
Jaderné reakce – výklad v prezentaci zde (zápis je na snímcích 12- 17)

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:

 

CHEMIE

- Učivo:
Výpočet molární hmotnosti - postup v příloze (zde -Doplň tabulku)
Roztoky - prohlédni si prezentaci zde, napiš zápis do sešitu (v prezentaci)

- Domácí úkoly:
Doplň tabulku na výpočet molární hmotnosti, objemu a látkového množství a hotovou mi pošli mailem

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Vyvřelé horniny - učebnice str. 56 - 59 - přečti si, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (v závěru prezentace)

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Ústecký kraj
Učebnice str. 84-85
Přečíst text o kraji.
V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky.

Liberecký kraj
Učebnice str. 86-87
Přečíst text o kraji.
V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky.

- Domácí úkoly:
Zápis z každého kraje zapiš na novou stránku. Zápis Ústecký kraj zde, Liberecký kraj zde.

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
50. a 60. léta 20. století ve světě, přečti si z učebnice s. 112 - 115, přepiš zápis do sešitu zde, eučebnice Nová škola s. 92-96

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email bude poslán test na Obnovení Československa, Československo v letech 1946-47, Studená válka, Totalitní režim.

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Finanční produkty
koukněte na video Finanční gramotnost zde 
prostudujte dokument Finanční produkty a služby zde, vypište si názvy všech produktů do sešitu

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

- Učivo
Příprava na přijímací zkoušky, učivo bude probráno na konzultačních hodinách, ostatním bude zasláno na email.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

- Učivo:
Příprava na přijímací zkoušky (učivo zadáno a procvičováno na konzultačních  hodinách)
Opakování učiva pro žáky, kteří nechodí na konzultační hodiny: zadání příkladů zde

- Domácí úkoly:
zadány na konzultační hodině z matematiky
ostatní žáci: na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z CvM, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Technologie monitorů
zhlédni video – jak funguje LCD monitor zde
prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
do sešitu si podle prezentace udělej zápis 

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 6. 5. do úterý 12. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo
učebnice s.75 Kapitola 10 - přečíst poučku, pracovní listy (zde) vytiskni, vlep do sešitu, řešení (zde).
Sloh – uč. s. 129 přehled funkčních stylů – nastudujte k přijímacím zkouškám.
Literatura – s.147-148 Jan Drda-Vyšší princip (přečti ukázku, zápis zde, ukázky z filmu zde a zde), s.149-150 Nejmladší z lidických mužů (přečti ukázku, video zde a zde)

- Domácí úkoly:
Diktát se Zdeňkem Svěrákem zde

- Ověření učiva

 

ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

slovíčka 1A a 1B
minulé časy

- Učivo:
minulé časy
příběh Elissa - pracovní list se zadáním a odkazem zde
minulé časy cvičení zde (vypracujte, sami zkontrolujte - řešení je na konci)
stavová slovesa - prostudujte dokument zde, zapište do sešitů

- Domácí úkoly:
PS str 12 celá, řešení zde, cvičení 4 - pošlete odpovědi mailem, stačí slovesa (očíslovaná)

- Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
 Podmět man – prostuduj dokument (zde). Spezialitäten in Deutschland- uč. s. 17 –celá, zhlédni video zde, pro zájemce povídání o kuchyni Německa (zde), Rakouska (zde) a Švýcarska (zde), Mozartovy koule (zde) a zde,  Sachrův dort (zde) a recept zde zde.

- Domácí úkoly:
přelož věty 1-7 s podmětem man (PL zde) a pošli na mail zdenka.polaskova@zsbohdalov.cz. PS 15/6a,b (PS posílat nemusíš), přikládám řešení Dú na poslech Jasmin und Mario (zde)

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým Žáci 9. třída)

- Učivo:
Jednoduché úročení, různá úrokovací období – nové učivo bude vysvětleno na online výuce

dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M9, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole.

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo
Využití jaderného záření – výklad v prezentaci zde (zápis je na snímcích 20- 23)

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor: pracovní list Radioaktivita. Žák pracovní list podle pokynů v e-mailu a pošle vyučujícímu zpět do úterý 12. 5. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Redoxní reakce - opakování zde
Molární hmotnost - přečti si v učebnici na str. 76 - 77, podívej se na prezentaci zde

- Domácí úkoly:
Napiš zápis do sešitu (snímky v prezentaci: 2, 3, 6, 7)

- Ověření učiva:
Napiš odpovědi na otázky (zde) a pošli na můj email do úterý 12. 5. 2020.

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Magma - přečti si v učebnici strany 48 - 50, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (snímky v prezentaci: 1, 2, 3, 5, 7)

- Ověření učiva:
Na email žáka byl zaslán test Zemětřesení, sopečná činnost. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 12. 5. 2020.

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Plzeňský kraj
Učebnice str. 80-81
Přečíst text o kraji.
V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky.
Karlovarský kraj
Učebnice str. 82-83
Přečíst text o kraji.
V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky.

- Domácí úkoly:
Zápis z každého kraje zapiš na novou stránku.
Zápis Plzeňský kraj zde, zápis Karlovarský kraj zde

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Totalitní režim v Československu po roce 1948, přečti si z učebnice s. 108-109, přepiš zápis do sešitu zde, eučebnice Nová škola s. 88-91,
videa: video1 zde, video2 zde, video3 zde

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Banky
koukněte na videa: banky zde, bankovní účet zde, bankovní účet v praxi zde
udělejte si zápis do sešitů podle prezentace zde 

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

- Učivo: Svátek práce

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

Online výuka – středa: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým Žáci 9. třída)

- Učivo:
Opakování učiva nejen na příjímací zkoušky - řešení problematických úloh z testu bude vysvětleno na online výuce

- Domácí úkoly:
Zadání testu najdete zde (test si vytiskněte a počítejte přímo do listů, kdo nemá tiskárnu, počítá si příklady na papír),
POZOR: výpočty s výsledky mi odevzdáte v pondělí 11. května na konzultační hodině z matematiky
Studenti vyřeší vše, nestudenti: jsou bez úkolu

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Technologie optických mechanik - opakování

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán odkaz test (optické mechaniky), vyplň tento test do 12. 5. 2020.

 

PLÁN VÝUKY od středy 29. 4. do úterý 5. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 12:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo
pomocná videa na přípravu na přijímací zkoušky zde ( (musíš se vpravo nahoře zaregistrovat, ale dál je to zdarma, lze využít i videa pro přípravu k maturitě). Přímá a nepřímá řeč  uč. s.74-75  celou projít. Procvičení přímé řeči zde. Všestranné jazykové rozbory – zadání (zde), řešení (zde). Dotazy vyřešíme v pátek. Literatura čítanka s. 145 Atentát (přečti ukázku, odkaz  na dva filmy: zde  a zde)

- Domácí úkoly:
uč. 74/2 – pošli na mail, pracovní sešit Hravá literatura vypracuj s. 57, 61, 62 (Hašek, Čapek),  řešení (zde), pro kontrolu ještě řešení minulé úlohy (zde)

- Ověření učiva
test z literatury (odkaz zašlu na Office)

 

ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 10:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

slovíčka 1A
minulé časy - použití obou časů

- Učivo:
minulé časy - použití
koukněte na video zde
pracovní list  Minulé časy procvičování (zde), prostudujte, udělejte cvičení a zkontrolujte
učebnice str. 21 přečtěte text, přeložte, udělejte cvič. 4 -6 na straně 20
slovíčka 1B - zapište, výslovnost natrénujte podle nahrávky (zde), naučte

- Domácí úkoly:
pracovní list (zde), vypracujte, pošlete mailem odpovědi 

- Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: v 12:00 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
Im Restaurant – pročti a nauč se některé fráze potřebné v restauraci  (zde), zhlédni  videa a uč se podle nich: video1, video2, video3, video4, video5, video6

- Domácí úkoly:
projdi si s učebnicí poslechová cvičení  CD 10 - CD 15 a s prac.sešitem CD 10 (bylo zasláno na Office),zkontroluj si minulý úkol Nenasytná housenka (zde)

- Ověření učiva:
na základě poslechů uč. CD 13-14 Jasmin und Mario odpověz na otázky (zde) a pošli na mail

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým Žáci 9. třída)

- Učivo:
Jednoduché úročení – nové učivo bude vysvětleno na online výuce
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M9, vyplň ho podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět ke kontrole.

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo
Radioaktivita – výklad v prezentaci zde (zápis je na snímcích 22- 31)
Videa: Radioaktivita zde, Radioaktivita kolem nás zde, Černobyl 20 let zde, Černobyl – město duchů zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu, obrázek pronikavosti záření lze i vytisknout zde

- Ověření učiva:

 

CHEMIE

- Učivo:
Řada napětí kovů - učebnice str. 68 - 69, přečti si, prohlédni si prezentaci zde
Základní typy chemických reakcí - učebnice str. 72 - 75, přečti si, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (poslední snímek v prezentacích)

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Sopečná činnost - učebnice str. 51-55, přečti si, podívej se na prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (prezentace - snímky:1,2,4,5,9,13,19)

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Středočeský kraj
Učebnice str. 76-77
Přečíst text o kraji. V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky ze Středočeského kraje.
Jihočeský kraj
Učebnice str. 78-79
Přečíst text o kraji. V přiložené prezentaci zde si prohlédni text a obrázky z Jihočeského kraje.

- Domácí úkoly:
Zápis z každého kraje zapiš na novou stránku. Zápis Středočeský kraj zde, zápis Jihočeský kraj zde.

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Únor 1948, přečti si z učebnice s. 106 - 107, zápis zde, eučebnice Nová škola s. 87, video zde 

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Daně
zapište zápis podle prezentace (zde)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

- Učivo: Svátek práce

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

Online výuka – středa: v 13:00 hod. (Office365, aplikace Teams, tým Žáci 9. třída)

- Učivo:
Opakování učiva nejen na příjímací zkoušky - řešení problematických úloh z testu bude vysvětleno na online výuce

- Domácí úkoly:
zadání testu najdete zde (test si vytiskněte a počítejte přímo do listů, kdo nemá tiskárnu, počítá si příklady na papír)
Studenti vyřeší vše, nestudenti řeší příklady: 2, 3, 5.1, 8.1, 15.1
Na email žáka byl zaslán soubor Výsledky úkolů z CvM9 (Test E). Vyplň do dokumentu své výsledky podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět.

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Technologie optických mechanik, blue ray
prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
do sešitu si udělej zápis

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 22. 4. do úterý 28. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: 12:00–12:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo
procvičuj pravopis na online cvičení1, cvičení2, cvičení3, zopakuj si učivo o souřadně spojených vedlejších větách (zde a zde).
PS 26/11, 27/13, 14, 15,  33/28. Řešení (zde). 
Literatura – Karel Čapek čítanka s.122 (Válka s mloky), s.125 (Bílá nemoc)- obě ukázky přečti, do sešitu opiš prezentaci kromě snímků 3,6,12 (zde).
Film Bílá nemoc zde

- Domácí úkoly:
uč. 70/3 vytvoř grafy souvětí , urči poměry a pošli na mail. Vzor: Nepůjdu do školy, protože jsem byl u lékaře a (protože) už nestihnu autobus.  1H, protože 2V příčinná a (protože)3V příčinná  (poměr sluč.)

- Ověření učiva

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
minulý čas prostý - opakování
pracovní list (zde) - můžete si vytisknout nebo jen napsat odpovědi na papír, dokument obsahuje i řešení, takže si poctivě zkontrolujte svoje odpovědi
online: cvičení1cvičení2
PS str 11 cv. 1

- Domácí úkoly:
opakujte průběžně slovíčka
minulý čas prostý - pracovní list, odeslán mailem

- Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

Online výuka – pátek: 12:00–12:30 hod. (Office365, aplikace Teams)

- Učivo:
slovíčka 9.l. Seite 16 (zde), uč. 16/4 a,b – přečti, přelož si, zkus si rozhovor obměnit,  PS 14/4a logicky seřaď, b doplň.  Zhlédni  videa: video1, video2

- Domácí úkoly:
Pokračuj si v seriálu Deutsch mit Nico. Přelož věty s vazbou ,,es gibt“(zde) (nezapomeň, že po ní následuje 4.pád), pak si svoji práci zkontroluj podle řešení (zde).

- Ověření učiva:
z videa  Die Kleine Raupe Nimmersatt napiš vše, co zvládla housenka v jednotlivých dnech prokousat (samozřejmě  německy i s číslovkami) a pošli na mail ve Wordu

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: 13:00–13:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým Žáci 9. třída)

- Učivo:
Základy finanční matematiky, procenta a jejich výpočty, úročení – opakování učiva
zhlédni video zde (nezkreslená věda – finanční gramotnost)
dokument zde si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka v Office365 byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M9, vyplň ho na počítači podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět.

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo
Opakování (elektromagnetická záření) – online cvičení zde
Atomová jádra (nové učivo) – výklad v prezentaci zde (zápis je na snímcích 22 - 30)
Video Nezkreslená věda – „Co je to atom?“ zde
Video „Mocný atom“ zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor: pracovní list Elektromagnetické vlny a záření. Žák pracovní list podle pokynů v e-mailu a pošle vyučujícímu zpět do úterý 28. 4. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Galvanické články - učebnice str. 70 - 71 - přečti si, prohlédni si prezentaci zde, podívej se na video zde

- Domácí úkoly:
vypracuj odpovědi na otázky (Katalyzátory - SP, zde), odpovědi mi pošli mailem

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Zemětřesení - učebnice str. 44 - 47 - přečíst, prohlédnout prezentaci zde (součástí prezentace je video, podívej se na něj)

- Domácí úkoly:
napsat zápis podle prezentace: snímky 1, 3, 7, 9, 10, 12 (jen nadpis a 1. odrážku), 22 (jen 1. odrážku)

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Praha
Učebnice str. 74-75
Přečíst text o prvním kraji Praze. V přiložené prezentaci zde si prohlédni další obrázky z Prahy.

- Domácí úkoly:
Budeme postupně probírat jednotlivé kraje, začínáme Prahou.
Zápis z každého kraje zapiš na novou stránku. Zápis je zde.

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Studená válka, přečti z učebnice s. 102 - 105, přepiš zápis do sešitu zde, eučebnice Nová škola s. 92 - 95, etaktik s. 34 -35

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
test na SNP, Osvobozování Československa, Květnové povstání, Porážka fašismu, Svět po druhé světové válce bude zaslán na tvůj email

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Národní hospodářství
prezentace zde - pročtěte, zapište do sešitu

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

- Učivo:
Vypracuj úkoly z pracovního sešitu Přijímačky v pohodě z části Porozumění textu (zelené stránky)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

Online výuka – středa: 13:00–13:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým Žáci 9. třída)

- Učivo:
Opakování učiva nejen na příjímací zkoušky

- Domácí úkoly:
zadání testu najdete zde (test si vytiskněte a počítejte přímo do listů, kdo nemá tiskárnu, počítá si příklady na papír)
Studenti vyřeší vše, nestudenti řeší příklady: 2, 3.1, 4.1, 5.1, 8.1, 15.1
Na email žáka byl zaslán soubor Výsledky úkolů z CvM9 (Test D). Vyplň do dokumentu své výsledky podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět.

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Technologie optických mechanik
zhlédni video zde (jak funguje dvd mechanika)
prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
do sešitu si udělej stručný zápis

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 15. 4. do úterý 21. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo
napiš si diktát se Zdeňkem Svěrákem zde, , uč. 68/5, 7, 8, 10 vše ústně,  literatura – čítanka Švejk str. 115-116 přečíst, projdi si prezentaci Jaroslav Hašek zde a jako zápis do sešitu opiš  snímky 5 a 6, připomeň si film zde

- Domácí úkoly:
PS 2.díl (světle modrý) – 42/1,2,3, 26/8,9,10 piš přímo do PS . Snad sedí stránky ,měly by tam být poměry mezi VH a vedlejší věty. Řešení PS přikládám, nejprve si ve vlastním zájmu vypracuj cvičení v PS, pak si je můžeš  zkontrolovat zde, zde, zde

- Ověření učiva
uč. 70/2 – neopisuj celé věty, pouze z nich vypiš několikanásobné větné členy a urči poměry.  Dále mi napiš, jak se ti povedl diktát (počet chyb, jak se ti líbil, co bylo těžké.) Obě ověření pošli nejlépe najednou v jednom dokumentu Word na můj mail.

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
minulý čas průběhový - učebnice Your Space 3 str. 16 - 19 projděte ústně, PS str. 9 zde - vytiskněte a vyplňte nebo napište do sešitů
slovíčka 1A - zapsat (seznam zde), natrénovat

- Domácí úkoly:
napište mi do mailu, co jste dělali nebo nedělali o Velikonocích (8 vět), zaměřte se na velikonoční tradice, použijte minulý čas průběhový

- Ověření učiva
min. čas průběhový - testík zde (přístupný od středy 15.4. 7:00 hod do úterý 21.4. 22:00 hod)

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
nejdřív si zopakuj slovíčka 9.l. ke str. 13, 14, nauč se nová slovíčka ke str. 15 (zde). Procvičuj: cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4, cvičení5
podívej se na německou snídani zde
uč. 15/3a přečti text a oranžový a šedý rámeček, přelož si vše do češtiny.

- Domácí úkoly:
PS 13/3 a,b+ústně si na otázky ve cv. 3b odpověz.  Zkontroluj si str. 12 a 13 v PS podle řešení zde.  Další videa Deutsch mit Nico.

- Ověření učiva:
nafoť PS str. 12 a 13, pošli na mail

 

MATEMATIKA

Online výuka – středa: 13:00–13:30 hod. (Office365, aplikace Teams, tým Žáci 9. třída)

- Učivo:
Jehlan, kužel, koule – úlohy z praxe (opakování učiva)
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka v Office365 byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M9, vyplň ho na počítači podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět.

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo
Zdroje záření – výklad v prezentaci zde (zápis je na snímcích 14, 15, 16)
On-line cvičení zde
Video délka mikrovlny zde

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Záření - úvod. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 21. 4. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Elektrolýza - učebnice str. 66 - 67, přečti si, podívej se na video zde
Galvanické pokovování - podívej se na video zde

- Domácí úkoly:
napsat (nebo vytisknout a nalepit) zápis zde

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo
Horniny, stavba Země, geologické děje, pohyb kontinentů - opakování

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test "Stavba Země, pohyb kontinentů". Žák tento test vyplní a odešle do úterý 21. 4. 2020 

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Administrativní dělení
Učebnice str. 72-73
Přečíst text, projít jména krajů a krajská města.

- Domácí úkoly:
Budeme postupně probírat jednotlivé kraje, začínáme Prahou.
Prohlédni přiloženou prezentaci zde.

- Ověření učiva:
V závěru prezentace je 7 záběrů Prahy. O jaká místa se jedná? Své odpovědi pošli na adresu reditel@zsbohdalov.cz.

 

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Československo v letech 1545 -1947, přečíst v učebnici s. 99-101, přepsat zápis do sešitu zde, opakovat pomocí eučebnice Nová škola s. 86-87, podívej se na videa: video1, video2

- Domácí úkoly:
Překresli do sešitu z učebnice s. 99 graf Výsledky voleb v roce 1946 i s popisem.

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo
Ekonomie - opakování

- Domácí úkoly:
vyplňte kvíz zde (odkaz je platný od středy 15.4. 7:00 hod do úterý 21.4. 22:00 hod)

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

- Učivo:
Opakování pravopisu, zkontroluj Významy a tvoření slov z pracovního sešity Přijímačky v pohodě, na tvůj email ti budou zaslány výsledky.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti bude zaslán pravopis, doplň i/y a zašli zpět na můj email.

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

- Učivo:
Opakování učiva na příjímací zkoušky

- Domácí úkoly:
zadání testu najdete zde (test si vytiskněte a počítejte přímo do listů, kdo nemá tiskárnu, počítá si příklady na papír)
Studenti vyřeší vše, nestudenti řeší příklady: 2, 3.1, 5.1, 15.1
Na email žáka byl zaslán soubor Výsledky úkolů z CvM9 (Test C). Vyplň do dokumentu své výsledky podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět.

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Technologie optických mechanik
prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
do sešitu si udělej zápis ze snímků 1–4

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 8. 4. do úterý 14. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo
Mluvnici tento týden vynecháme, ale nezapomínejte na přípravu na přijímací zkoušky, připomínám testy CERMAT zde
literatura – v pracovním sešitě Hravá literatura opakujte probrané autory (s.45, 48 (A.Sova), 50, 54, 55, 56, 58). Řešení vám pošlu na mail.

- Domácí úkoly:
sloh – Zopakujte si, jak má vypadat úvaha zde. Napište úvahu na téma, které je teď pro nás všechny velmi aktuální, tedy jak vnímáte současnou situaci kolem vás, různá omezení, jak vnímáte to, že se musíte vzdělávat doma, jaké to má kladné a záporné stránky, jak vás to ovlivní do budoucna, zkrátka zauvažujte, napište, je to slohová práce. Pozor na pravopis, odstavce, délka asi půl strany při standardní velikosti písma. Dokument ve Wordu mi pošlete na mail, dostanete známku.

- Ověření učiva
 slohová práce -  viz výše

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Velikonoční zvyky ve Velké Británii - vyberte 1 video: video1 (s anglickými titulky), video2 (bez titulků)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva
test o velikonocích zde, v případě potřeby použijte slovník

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
Ostern (Velikonoce) – zhlédni  videa: video1video2
Práce navíc pro zájemce a budoucí studenty němčiny: posílám tři velikonoční časopisy (časopis1časopis2časopis3) s různými úkoly, hádankami,kvízy,poslední stránka vždy obsahuje řešení. Dále můžete zhlédnout kreslený film zde.

- Domácí úkoly:
pro všechny  – na základě obou videí vyplň pracovní list na velikonoční slovíčka zde a pošli mi na mail. Po Velikonocích se vrátíme k práci s učebnicí a prac. sešitem.

- Ověření učiva:
Ich wünsche euch frohe Ostern! - napište mi německy odpověď 

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Kužel (opakování učiva)
Koule, kulová plocha (nové učivo)
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů
Online setkání – středa: 18:00–18:30 hod. (Ofice365, aplikace Teams)

- Domácí úkoly:
Na email žáka v Office365 byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M9, vyplň ho na počítači podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět.

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CHEMIE

- Učivo:
Koroze - učebnice str. 64 - 65, přečíst, prohlédnout prezentaci zde (podívej se na video v závěru prezentace)

- Domácí úkoly:
napsat zápis podle prezentace

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Doprava a služby – opakování
Zopakuj podle sešitu kapitoly: Doprava, Služby, Cestovní ruch.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
V přiložené prezentaci zde je 12 snímků. Na každém z nich je jedna památka UNESCO v České republice. Poznej je a správné odpovědi pod čísly 1 -12 pošli na adresu: reditel@zsbohdalov.cz

 

DĚJEPIS

- Učivo:
 Obnovení Československa, číst v učebnici s. 98, přepiš si zápis do sešitu zde, opakuj v eučebnici Nová škola s. 84-85, pracovní sešit Nová škola s.44

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo: --- (velikonoční prázdniny)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

- Učivo:
Dokonči Významy a tvoření slov z Pracovního sešitu Přijímačky v pohodě

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

- Učivo:
Opakování na příjímací zkoušky

- Domácí úkoly:
Zadání testu najdete zde (test si vytiskněte a počítejte přímo do listů, kdo nemá tiskárnu, počítá si příklady na papír)
Studenti vyřeší vše, nestudenti řeší příklady: 2, 3.1, 4.1, 5.1
Na email žáka v Office365 byl zaslán soubor Výsledky úkolů z CvM9 (Test B). Vyplň do dokumentu tvé výsledky podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Technologie optických mechanik: Jak funguje mechanika DVD (video)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 1. 4. do úterý 7. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo
Významové poměry v několikanásobných větných členech – zopakuj podle prezentace zde a podle přehledu zde, ten si třeba i vytiskni a vlep do sešitu, 
pak procvičuj zde, procvičuj pravopis zde nebo nebo mluvené diktáty zde
literatura – R. Rolland, E.M.Remarque – zápis do sešitu podle prezentace zde, zaměřte se na snímky popisující díla Petr a Lucie, Na západní frontě klid. Přečtěte si  ukázky v čítance na str. 108-110, samozřejmě doporučuji přečíst knihy celé, e-knihu Petr a Lucie máte zde.

- Domácí úkoly:
vypracuj pracovní list několikanás. větné členy (zde) a pošli ke kontrole na mail vyučujícího

- Ověření učiva

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
minulý čas průběhový
tvary, užití nastudujte (zde)
tvary v krátkém příběhu (video)

- Domácí úkoly:
procvičování (zde) - udělejte ústně, cvič. 3 a 4 napište přímo do dokumentu a pošlete mailem zpět

- Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
L.9 – nová slovíčka se učte postupně k jednotlivým stranám, slovník s výslovností k prac. sešitu (zde), ale určitě se v této lekci naučíte spoustu slov navíc projít v uč. str. 13 a 14, potraviny se ve větách používají bez členů, maximálně je před nimi číslovka, pokud se dají počítat na kusy.
Procvičuj slovíčka: cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4, cvičení5, cvičení6

- Domácí úkoly:
PS 12/1a, 12/2a,b, zkontroluj a oprav si minulý DÚ (řešení zde a zde), uč se nová slovíčka, Deutsch mit Nico (instrukce zaslány mailem 27.3.)

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Jehlan, objem, povrch (opakování učiva)
Kužel (nové učivo)
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů

- Domácí úkoly:
Na email žáka v Office365 byl zaslán soubor s názvem Výsledky úkolů z M9, vyplň ho na počítači podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět do úterý 7. 4. 2020 včetně.

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo:
Elektromagnetické záření úvod (úvod) – výklad v prezentaci zde (zápis je na snímcích 18 – 21)
Elektromagnetické vlny a záření (druhy záření) – výklad v prezentaci zde (zápis je na snímcích 11, 12, 13)

- Domácí úkoly:
zápis do sešitu

- Ověření učiva:

 

CHEMIE

- Učivo:
Oxidačně redukční reakce - učebnice str. 60 - 61, přečíst text v učebnici, napsat zápis zde
ústně odpověz na otázky z pracovního sešitu eTaktik zde na str. 2, cv. 2,3
Hoření - učebnice str. 62 - 63, přečíst, prohlédnout prezentaci zde, napsat zápis podle prezentace - snímky: 1,2,3,7

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Pohyb kontinentů - učebnice str. 40 - 43, přečíst, prohlédnout prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napsat zápis podle prezentace - snímky: 1,2,3,7,10,11,14,16,17

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Služby a cestovní ruch
Učebnice str. 66-67, atlas ČR str. 26-27,
Prohlédni prezentaci zde

- Domácí úkoly:
Napiš zápis do sešitu zde

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Svět po druhé světové válce, přečti si z učebnice s. 94 - 97, přepiš zápis do sešitu zde,
přečti si z eučebnice Nová škola s. 72 -78 včetně opakování, PS Nová škola s. 36 - 37 opakuj, dále si opakuj z PS etaktik s. 32 -33 

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo:
Obchod, trh - prezentace zde, udělejte zápis do sešitu
e-učebnice zde - učebnice Výchova k občanství 9 str. 31 -35, přečtěte si o historii a současnosti peněz, formách placení (návod na aktivaci e-učebnice poslán mailem)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

- Učivo:
Vypracuj otázky z oddílu Významy a tvoření slov (červené stránky) z pracovního sešitu Přijímačky v pohodě, procvičuj pravopis kvíz zde 

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na email budou zaslány výsledky otázek z tvarosloví a skladby.

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

- Učivo:
Opakování na příjímací zkoušky

- Domácí úkoly:
Zadání testu najdete zde (test si vytiskněte a počítejte přímo do listů, kdo nemá tiskárnu, počítá si příklady na papír)
Studenti vyřeší vše, nestudenti řeší příklady: 1, 2, 3, 4.1, 15.1
Na email žáka v Office365 byl zaslán soubor Výsledky úkolů z CvM9 (Test A). Vyplň do dokumentu své výsledky podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět do 7. 4. 2020 včetně.

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Práce s textovým editorem

- Domácí úkoly:
do mailu žáka v O365 byl zaslán odkaz na online cvičení

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo
Mluvnice – opakování vedlejších vět – kvíz zde, významové poměry mezi VH – procvičuj cvičení1 zde, cvičení2 zde, cvičení3 zde, cvičení4 zde, cvičení5 zde, cvičení6 zde
Sloh – fejeton – do sloh. sešitu opiš definici fejetonu  -  uč. 128 dole (útvar publicistický=novinářský), přečti si tři ukázky fejetonů uč. 127 a 128
Literatura - Viktor Dyk – Krysař – čítanka s. 86-88 přečíst, zápis do sešitu zde, děj si zestručněte, Jiří Voskovec a Jan Werich – čítanka s. 95 přečíst, zápis do sešitu zde Osvobozené divadlo a ke zhlédnutí dokument zde

- Domácí úkoly:
pracovní list zde vyplň, nafoť a pošli na můj mail jana.chmelikova@zsbohdalov.cz

- Ověření učiva

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
uč. str. 100 - 101 projděte ústně
PS str. 72 - 73 cvičení 1 - 5
poslech - zadání posláno mailem

- Domácí úkoly:
zadání posláno mailem

- Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
dokončení  8. lekce – zopakuj slovíčka, vyplň PS s.10

- Domácí úkoly:
Dokončete pracovní listy na gramatiku, které jste už dostali a z poloviny byste je měli mít hotové.  Pro jistotu je posílám znovu (list1, list2) i s dvěma prezentacemi na zopakování rozkazu (prezentace1,prezentace2). Vy, co budete mít němčinu na stř. škole, sledujte seriál Deutsch mit Nico, klidně s titulky zde

- Ověření učiva:
prac.listy pošlete ke kontrole na mail jana.chmelikova@zsbohdalov.cz

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Opakování známých obrazců a těles, Jehlan
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů, v případě, že si nemůžeš vzpomenout na nějaký vzorec, tak nahlédni zde (Přehled vzorců pro výpočet obvodů, obsahů rovinných obrazců) nebo zde (Přehled vzorců – tělesa).

- Domácí úkoly:
Na email žáka v Office365 byl zaslán soubor Výsledky úkolů z M9. Vyplň dokument podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020 včetně.

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo:
Polovodiče – shrnutí učiva, nauč se ze sešitu kapitolky Vedení proudu v polovodičích, Polovodič typu N a typu P, Polovodičová dioda, Dioda jako usměrňovač, Polovodičové součástky

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor: pracovní list Polovodiče. Žák vyplní dokument podle pokynů v e-mailu a pošle vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020.
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Dioda. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 31. 3. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Rychlost chemické reakce, látková koncentrace - učeb. str. 56 - 59 - přečíst, zápis podle prezentace zde (opsat snímky s bílým podkladem, modře podbarvené snímky neopisovat + neopisovat úplně poslední snímek)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Geologické děje - učeb. str. 39 - přečíst, napsat zápis zde
Ústně odpověz na otázky z pracovního sešitu eTaktik zde na str. 22-23 (přístupové údaje ti byly zaslány tvůj email)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Doprava ČR
Učebnice str. 64-65

- Domácí úkoly:
Napiš zápis do sešitu zde

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Porážka fašismu, přečíst z učebnice s. 62-63, zapsat zápis do sešitu zde, projdi si stránky v eučebnici Nová škola s. 67 - 70 (odkaz ti bude poslán na email), podívej se na videa (video1, video2)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti bude odeslán prověřovací test 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo:
Ekonomie, dělba práce, výroba
prezentace zde - udělejte zápis do sešitů

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

- Učivo:
Z pracovního sešitu Přijímačky v pohodě dodělej celé tvarosloví (zelené stránky) a skladbu (modré stránky).

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti budou poslány výsledky testu 6 - zkontroluj!

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

- Učivo:
Opakování na příjímací zkoušky

- Domácí úkoly:
Zadání testu najdete zde (test si vytiskněte a počítejte přímo do listů, kdo nemá tiskárnu, počítá si příklady na papír)
Nestudenti vypočítají příklady 2, 3, 12, 13; studenti - vypočítají vše
Na email žáka v Office365 byl zaslán soubor Výsledky úkolů z CvM9 (Test 6), soubor Výsledky úkolů z CvM9 (Test 2020).
Vyplň dokumenty podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020 včetně.

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Informace
z prezentace zde si do sešitu udělej zápis ze snímků 3, 4, 5
shlédni video, jak se převádí do dvojkové soustavy zde

- Domácí úkoly:
do emailu žáka v Office365 byla zaslána zpráva s odkazem na test opakování znalostí z informací, vyplň tento test do úterý 31. 3. 2020 včetně 

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

 • Učivo
  mluvnice - vedlejší věty - zopakuj si druhy vedlejších vět podle naší učebnice Český jazyk FRAUS na str.. 66-67, procvičování online cvičení zde  (celkem 10 cvičení s možností kontroly a opravy po vypracování)
   

 • Domácí úkoly:
  pracovní list zde
  práce před přijímacími zkouškami - testy zde - testy z uplynulých let se záznamovými archy a řešením, doporučuji udělat si každý týden alespoň dva, možná jste některé dělali ve Cvičení z češtiny, pak si stáhněte jiný
  literatura - čítanka s. 83 Oscar Wilde - Rybář a jeho duše - přečti ukázku, udělej do sešitu zápis z prezentace zde, zájemci si mohou přečíst nebo poslechnout i více jeho pohádek zde a zde, případně zhlédnout film Obraz Doriana Graye

 • Ověření učiva

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo:
  8. lekce v učebnici - dokončete, zapište slovíčka 8C, procvičujte slovíčka celé lekce
   
 • Domácí úkoly:
  PS - vše v 8. lekci, uč. str. 97 - přečtěte a přeložte text, cv.5 na str. 97 do sešitů
   
 • Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Učivo:
  Reálie Německo (prezentace Deutschland2, Deutschland osobnostidokument Die Bundesrepublik Deutschland, videa zde), projdi, pročti, prohlédni obrázky, hledej na mapě Německa, zapamatuj co nejvíc, přelož klíčová slova, abys rozuměl
 • Domácí úkoly:
  pracovní list zde vytiskni na tiskárně a vyplň vlastní rukou, pokud nemáš  k dispozici tiskárnu, piš do sešitu, po návratu do školy se k tématu vrátíme
  opakování slovíček průběžně a stále

 • Ověření učiva:

 

 

MATEMATIKA

 • Učivo:
  Téma: Řešení rovnic a soustav rovnic
  do šk. sešitu: Sb. (bílá) 99/1ab, 101/8ab, 121/5a, 122/7a

 • Domácí úkoly:
  do dom. sešitu: Sb. 121/3c, 123/9a

 • Ověření učiva:
  rovnice v online cvičení zde

 

 

FYZIKA

 • Učivo:
  Polovodičové součástky – začátek kapitoly probrán v minulé hodině, prezentace zde (část zápisu již máte v sešitě, zápis napište do sešitu, je na snímcích 20, 21, 22)

 • Domácí úkoly:
  zápis do sešitu
  on-line cvičení zde

 • Ověření učiva:

 

CHEMIE

 • Učivo:
  Biokatalyzátory - učeb. str. 52 - 53 - přečíst, prostudovat prezentaci zde, zápis do sešitu: opsat snímky v prezentaci - 1,2,4,5,7 (bez výroby piva),9
  Katalyzátory - učeb. str. 54 - 55 - přečíst, prostudovat prezentaci zde, zápis do sešitu - opsat text z prezentace

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

 • Učivo:
  Horniny, stavba Země - učebnice str. 35 - 38, přečíst v učebnici, napsat zápis zde (nebo vytisknout a nalepit)

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

 • Učivo:
  Opakování spotřebního průmyslu, podle zápisů v sešitě zopakuj obory spotřebního průmyslu.

 • Domácí úkoly:
  Vypracuj úkol (zde) a odešli na e-mailovou adresu: reditel@zsbohdalov.cz

 • Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

 • Učivo:
  Osvobození Československa, Květnové povstání, přečíst uč. s. 85 - 87, zápis do sešitu zde
  podívej se na video zde

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:


 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Učivo:
  Trestní řízení - stáhni prezentaci zde, zapiš do sešitu jako zápis

 • Domácí úkoly:
  Tresty - stáhni zadání zde a odpověz do sešitu

 • Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

 • Učivo:
  Vypracuj Test 6 z pracovního sešitu Přijímačky v pohodě

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

 • Učivo:
  Téma: Příprava na přijímací zkoušky

 • Domácí úkoly:
  prac. sešit: Test 6 (studenti – vše, nestudenti – př. 1, 2, 7, 12, 13, 16.1)
  dříve zadané dom. úkoly na prázdniny (Test 5, Test 2016, …) – žáci odevzdají ke kontrole po návratu do školy

 • Ověření učiva:
  zkuste si online cvičení Scio test (zde)

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

 • Učivo:
  Informace: z prezentace (zde) si do sešitu napiš obsah snímků 1, 2

 • Domácí úkoly:
  do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán soubor (úkol - tvorba grafu – auta), vypracuj podle pokynů
  (pokud žák ztratil nebo nenašel přihlašovací heslo do Office365, může se o pomoc obrátit na M. Chlubnovou např. přes Messenger, WhatsApp, z gmailu mailem na marketa.chlubnova@zsbohdalov.cz)

 • Ověření učiva:

 

 • Učivo: 

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva: