9. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Markéta Chlubnová
(marketa.chlubnova@zsbohdalov.cz)

ROZVRH

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo
Mluvnice – opakování vedlejších vět – kvíz zde, významové poměry mezi VH – procvičuj cvičení1 zde, cvičení2 zde, cvičení3 zde, cvičení4 zde, cvičení5 zde, cvičení6 zde
Sloh – fejeton – do sloh. sešitu opiš definici fejetonu  -  uč. 128 dole (útvar publicistický=novinářský), přečti si tři ukázky fejetonů uč. 127 a 128
Literatura - Viktor Dyk – Krysař – čítanka s. 86-88 přečíst, zápis do sešitu zde, děj si zestručněte, Jiří Voskovec a Jan Werich – čítanka s. 95 přečíst, zápis do sešitu zde Osvobozené divadlo a ke zhlédnutí dokument zde

- Domácí úkoly:
pracovní list zde vyplň, nafoť a pošli na můj mail jana.chmelikova@zsbohdalov.cz

- Ověření učiva

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
uč. str. 100 - 101 projděte ústně
PS str. 72 - 73 cvičení 1 - 5
poslech - zadání posláno mailem

- Domácí úkoly:
zadání posláno mailem

- Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

- Učivo:
dokončení  8. lekce – zopakuj slovíčka, vyplň PS s.10

- Domácí úkoly:
Dokončete pracovní listy na gramatiku, které jste už dostali a z poloviny byste je měli mít hotové.  Pro jistotu je posílám znovu (list1, list2) i s dvěma prezentacemi na zopakování rozkazu (prezentace1,prezentace2). Vy, co budete mít němčinu na stř. škole, sledujte seriál Deutsch mit Nico, klidně s titulky zde

- Ověření učiva:
prac.listy pošlete ke kontrole na mail jana.chmelikova@zsbohdalov.cz

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Opakování známých obrazců a těles, Jehlan
dokument (zde) si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů, v případě, že si nemůžeš vzpomenout na nějaký vzorec, tak nahlédni zde (Přehled vzorců pro výpočet obvodů, obsahů rovinných obrazců) nebo zde (Přehled vzorců – tělesa).

- Domácí úkoly:
Na email žáka v Office365 byl zaslán soubor Výsledky úkolů z M9. Vyplň dokument podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020 včetně.

- Ověření učiva:

 

FYZIKA

- Učivo:
Polovodiče – shrnutí učiva, nauč se ze sešitu kapitolky Vedení proudu v polovodičích, Polovodič typu N a typu P, Polovodičová dioda, Dioda jako usměrňovač, Polovodičové součástky

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na e-mail žáka byl zaslán soubor: pracovní list Polovodiče. Žák vyplní dokument podle pokynů v e-mailu a pošle vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020.
Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Dioda. Žák tento test vyplní a odešle do úterý 31. 3. 2020.

 

CHEMIE

- Učivo:
Rychlost chemické reakce, látková koncentrace - učeb. str. 56 - 59 - přečíst, zápis podle prezentace zde (opsat snímky s bílým podkladem, modře podbarvené snímky neopisovat + neopisovat úplně poslední snímek)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

- Učivo:
Geologické děje - učeb. str. 39 - přečíst, napsat zápis zde
Ústně odpověz na otázky z pracovního sešitu eTaktik zde na str. 22-23 (přístupové údaje ti byly zaslány tvůj email)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

- Učivo:
Doprava ČR
Učebnice str. 64-65

- Domácí úkoly:
Napiš zápis do sešitu zde

- Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

- Učivo:
Porážka fašismu, přečíst z učebnice s. 62-63, zapsat zápis do sešitu zde, projdi si stránky v eučebnici Nová škola s. 67 - 70 (odkaz ti bude poslán na email), podívej se na videa (video1, video2)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti bude odeslán prověřovací test 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- Učivo:
Ekonomie, dělba práce, výroba
prezentace zde - udělejte zápis do sešitů

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

- Učivo:
Z pracovního sešitu Přijímačky v pohodě dodělej celé tvarosloví (zelené stránky) a skladbu (modré stránky).

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Na tvůj email ti budou poslány výsledky testu 6 - zkontroluj!

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

- Učivo:
Opakování na příjímací zkoušky

- Domácí úkoly:
Zadání testu najdete zde (test si vytiskněte a počítejte přímo do listů, kdo nemá tiskárnu, počítá si příklady na papír)
Nestudenti vypočítají příklady 2, 3, 12, 13; studenti - vypočítají vše
Na email žáka v Office365 byl zaslán soubor Výsledky úkolů z CvM9 (Test 6), soubor Výsledky úkolů z CvM9 (Test 2020).
Vyplň dokumenty podle pokynů a pošli vyučujícímu zpět do úterý 31. 3. 2020 včetně.

- Ověření učiva:

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

- Učivo:
Informace
z prezentace zde si do sešitu udělej zápis ze snímků 3, 4, 5
shlédni video, jak se převádí do dvojkové soustavy zde

- Domácí úkoly:
do emailu žáka v Office365 byla zaslána zpráva s odkazem na test opakování znalostí z informací, vyplň tento test do úterý 31. 3. 2020 včetně 

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

 • Učivo
  mluvnice - vedlejší věty - zopakuj si druhy vedlejších vět podle naší učebnice Český jazyk FRAUS na str.. 66-67, procvičování online cvičení zde  (celkem 10 cvičení s možností kontroly a opravy po vypracování)
   

 • Domácí úkoly:
  pracovní list zde
  práce před přijímacími zkouškami - testy zde - testy z uplynulých let se záznamovými archy a řešením, doporučuji udělat si každý týden alespoň dva, možná jste některé dělali ve Cvičení z češtiny, pak si stáhněte jiný
  literatura - čítanka s. 83 Oscar Wilde - Rybář a jeho duše - přečti ukázku, udělej do sešitu zápis z prezentace zde, zájemci si mohou přečíst nebo poslechnout i více jeho pohádek zde a zde, případně zhlédnout film Obraz Doriana Graye

 • Ověření učiva

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo:
  8. lekce v učebnici - dokončete, zapište slovíčka 8C, procvičujte slovíčka celé lekce
   
 • Domácí úkoly:
  PS - vše v 8. lekci, uč. str. 97 - přečtěte a přeložte text, cv.5 na str. 97 do sešitů
   
 • Ověření učiva

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Učivo:
  Reálie Německo (prezentace Deutschland2, Deutschland osobnostidokument Die Bundesrepublik Deutschland, videa zde), projdi, pročti, prohlédni obrázky, hledej na mapě Německa, zapamatuj co nejvíc, přelož klíčová slova, abys rozuměl
 • Domácí úkoly:
  pracovní list zde vytiskni na tiskárně a vyplň vlastní rukou, pokud nemáš  k dispozici tiskárnu, piš do sešitu, po návratu do školy se k tématu vrátíme
  opakování slovíček průběžně a stále

 • Ověření učiva:

 

 

MATEMATIKA

 • Učivo:
  Téma: Řešení rovnic a soustav rovnic
  do šk. sešitu: Sb. (bílá) 99/1ab, 101/8ab, 121/5a, 122/7a

 • Domácí úkoly:
  do dom. sešitu: Sb. 121/3c, 123/9a

 • Ověření učiva:
  rovnice v online cvičení zde

 

 

FYZIKA

 • Učivo:
  Polovodičové součástky – začátek kapitoly probrán v minulé hodině, prezentace zde (část zápisu již máte v sešitě, zápis napište do sešitu, je na snímcích 20, 21, 22)

 • Domácí úkoly:
  zápis do sešitu
  on-line cvičení zde

 • Ověření učiva:

 

CHEMIE

 • Učivo:
  Biokatalyzátory - učeb. str. 52 - 53 - přečíst, prostudovat prezentaci zde, zápis do sešitu: opsat snímky v prezentaci - 1,2,4,5,7 (bez výroby piva),9
  Katalyzátory - učeb. str. 54 - 55 - přečíst, prostudovat prezentaci zde, zápis do sešitu - opsat text z prezentace

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

PŘÍRODOPIS

 • Učivo:
  Horniny, stavba Země - učebnice str. 35 - 38, přečíst v učebnici, napsat zápis zde (nebo vytisknout a nalepit)

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

ZEMĚPIS

 • Učivo:
  Opakování spotřebního průmyslu, podle zápisů v sešitě zopakuj obory spotřebního průmyslu.

 • Domácí úkoly:
  Vypracuj úkol (zde) a odešli na e-mailovou adresu: reditel@zsbohdalov.cz

 • Ověření učiva:

 

DĚJEPIS

 • Učivo:
  Osvobození Československa, Květnové povstání, přečíst uč. s. 85 - 87, zápis do sešitu zde
  podívej se na video zde

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:


 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Učivo:
  Trestní řízení - stáhni prezentaci zde, zapiš do sešitu jako zápis

 • Domácí úkoly:
  Tresty - stáhni zadání zde a odpověz do sešitu

 • Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

 • Učivo:
  Vypracuj Test 6 z pracovního sešitu Přijímačky v pohodě

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva:

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

 • Učivo:
  Téma: Příprava na přijímací zkoušky

 • Domácí úkoly:
  prac. sešit: Test 6 (studenti – vše, nestudenti – př. 1, 2, 7, 12, 13, 16.1)
  dříve zadané dom. úkoly na prázdniny (Test 5, Test 2016, …) – žáci odevzdají ke kontrole po návratu do školy

 • Ověření učiva:
  zkuste si online cvičení Scio test (zde)

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

 • Učivo:
  Informace: z prezentace (zde) si do sešitu napiš obsah snímků 1, 2

 • Domácí úkoly:
  do e-mailů žáků v Office365 byl zaslán soubor (úkol - tvorba grafu – auta), vypracuj podle pokynů
  (pokud žák ztratil nebo nenašel přihlašovací heslo do Office365, může se o pomoc obrátit na M. Chlubnovou např. přes Messenger, WhatsApp, z gmailu mailem na marketa.chlubnova@zsbohdalov.cz)

 • Ověření učiva:

 

 • Učivo: 

 • Domácí úkoly:

 • Ověření učiva: