E-omluvenka

Elektronická omluvenka slouží k oznámení důvodu NEOČEKÁVANÉ nepřítomnosti žáka ve vyučování. V případě plánované absence žáka v průběhu vyučování je NUTNÁ písemná žádost o uvolnění žáka (datum a podpis rodiče). Absenci je nutné následně omluvit v ŽK.