Zápis do 1. třídy

pro školní rok 2023/2024

  • bližší informace o organizaci zápisu budou zde zveřejněny v dostatečném časovém předstihu