Volba povoláníNový webový portál, jehož cílem je pomoc při výběru střední školy.


V atlase můžete školy vyhledat podle měst a zaměření, forem studia a dalších kritérií. 


Informačním systém nabízí pomoc při výběru povolání. 


Informační systém ke konání jednotných přijímacích zkoušek.


Příprava na přijímací zkoušky se SCIO: informační leták s tipy na přípravu na přijímačky zde, další info naleznete zdePřijímací řízení na střední školy 2024


Nový informační web prihlaskynastredni.cz

Nové webové stránky obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole přihlašovat k přijímacímu řízení, včetně digitálního přihlašovacího systému dipsy.cz.


1. Termíny jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

2. Přijímací řízení bez jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

V těchto oborech není vyloučena školní přijímací zkouška.

3. Informace středních škol o kritériích přijímacího řízení

Ředitelé středních škol zveřejňují kritéria přijímacího řízení na webových stránkách v lednu 2024. Taktéž uvádí způsob hodnocení a podrobnosti organizace přijímacího řízení.

4. Přihlášky na střední školy, včetně osmiletých gymnázií

Termín podání pro podání přihlášky: 

Podrobnosti o podávání přihlášek budou upřesněny na schůzce poradce pro volbu povolání s rodiči žáků na začátku února 2024.

5. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud se žáci se SVP hlásí na maturitní obor, budou vykonávat jednotnou přijímací zkoušku. Dle zákona mají při této zkoušce nárok na prodloužení časového limitu pro jednotlivé testy. O úpravě podmínek, tedy prodloužení časového limitu, rozhoduje poradenské pracoviště, které žák navštěvuje (PPP, SPC). Dané pracoviště vydává potvrzení o speciálních vzdělávacích potřebách žáka, které je nutné přiložit k přihlášce na střední školu.

Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách MŠMT zde.


Podpora žáků na jednotné přijímací zkoušky:

  • Testová zadání:
    Testová zadání k procvičování a další informace k přijímací zkoušce naleznete zde.
  • Vzdělávací videa EDU:
    EDU ČT nabízí kolekci vzdělávacích videí Jak na přijímačky z matematiky, které naleznete zde

  • Přijímačky bez obav:
    Podpora je nabízena formou videí z českého jazyka a matematiky, která pomáhají s přípravou k přijímacím zkouškám na čtyřleté a osmileté obory, vznikala ve spolupráci Cermat, NPI a MŠMT. Videa naleznete zde.