Stravování

Pavla Ondráčková

vedoucí školní jídelny

566 677 118
731 269 715


Odhlašování obědů

Obědy je nutné odhlásit nejpozději do 6:15 hod. daného dne. Možnosti odhlášení obědů:

a) elektronicky (Strava.cz) - na internetu nebo pomocí mobilní aplikace
b) ústně v kanceláři školní jídelny
c) telefonicky do školní jídelny (nejpozději do 6:15 hod. daného dne)

Prosíme rodiče, aby preferovali elektronické odhlašování stravy. Před návratem dítěte do školky si mohou rodiče v aplikaci ověřit, zda má dítě objednanou stravu. 

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje školní stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve školce. V případě neodhlášeného stravování v době absence dítěte bude účtována úhrada za stravu v plné výši.

Elektronické odhlašování obědů

Podrobný postup (fotonávod) přihlášení do aplikace a její ovládání naleznete níže: