Stravování

Pavla Ondráčková

vedoucí školní jídelny

566 677 118
731 269 715


Ceny stravování

Strávníci hradí stravu ve výši finančního normativu na potraviny. 

Mateřská škola

věková kategorie 3–6 let

  • přesnídávka: 13 Kč
  • oběd: 27 Kč
  • svačina: 12 Kč

věková kategorie 7 let a více

  • přesnídávka: 13 Kč
  • oběd: 30 Kč
  • svačina: 12 Kč

Plná úhrada ceny oběda, tj. finanční normativ na potraviny spolu se mzdovými a věcnými náklady:

  • 3–6 let: 27 + 50 = 77 Kč
  • 7 let a více: 30 + 50 = 80 Kč

Odhlašování obědů

Obědy je nutné odhlásit nejpozději do 6:15 hod. daného dne. Možnosti odhlášení obědů:

a) elektronicky (Strava.cz) - na internetu nebo pomocí mobilní aplikace
b) ústně v kanceláři školní jídelny
c) telefonicky do školní jídelny (nejpozději do 6:15 hod. daného dne)

Prosíme rodiče, aby preferovali elektronické odhlašování stravy. Před návratem dítěte do školky si mohou rodiče v aplikaci ověřit, zda má dítě objednanou stravu. 

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje školní stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve školce. V případě neodhlášeného stravování v době absence dítěte bude účtována úhrada za stravu v plné výši.

Elektronické odhlašování obědů

Podrobný postup (fotonávod) přihlášení do aplikace a její ovládání naleznete níže: