O škole

Vítejte na oficiálních stránkách školy. Jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i dětem nadaným.  

Základní škola v Bohdalově poskytuje vzdělávání dětem od 6 do 15 let, nepreferuje žádnou z oblastí vzdělávání, ale poskytuje žákům všeobecný přehled. V 1. - 9. ročníku se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu základního vzdělávání "Škola cesta k poznání". Od 1. 9. 2016 dochází na základě novely školského zákona k úpravě tohoto ŠVP, aby byly vytvořeny podmínky pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ("společné vzdělávání").

Základní škola prošla v roce 2006 celkovou rekonstrukcí hlavní budovy. Součástí školy jsou i specializované učebny (učebna fyziky a chemie, zeměpisu a přírodopisu, učebna informatiky, cvičná kuchyně), školní tělocvična, knihovna, pozemek, jídelna a družina. Všechny učebny jsou multimediální, jsou vybaveny počítačem, projektorem, projekční tabulí a reprosoustavou. Z toho tři učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí.

K organizaci školy patří i mateřská škola, která je umístěna v samostatné budově. V roce 2015 prošla budova mateřské školy celkovou rekonstrukcí.

Zřizovatelem školy je Městys Bohdalov.

Škola nabízí

Vědomostní a sportovní soutěže

Projektové aktivity

Spolupráci se zahraniční školou

Zájmové kroužky

Kulturní akce

Přípravu žáků na přijímací zkoušky

Pomoc pro žáky i rodiče při volbě povolání

či o žáky se speciálními potřebami 

Kurzy plavání pro žáky 1. st.

Lyžařský kurz pro žáky 2. st.

Ekoaktivity


Pitný režim pro všechny žáky