Školní sportovní klub

Školní sportovní klub při ZŠ a MŠ Bohdalov je registrovaným členem Asociace školních sportovních klubů. Jeho smyslem je zapojit žáky do pohybových aktivit a dětem ukázat, že sport je zábava. Účastníme se řady sportovních soutěží pořádaných Okresní radou AŠSK, MŠMT a řadu soutěží také organizujeme.


Sportovní aktivity pro školní rok 2023/2024:

 • Sportovní kroužek (čtvrtek 13:40-14:25 hod.)
 • Turnaj ve stolním tenisu (školní soutěž)
 • Turnaj ve hře ringo (školní soutěž)
 • Vánoční turnaj ve vybíjené (školní soutěž)
 • Turnaj ve florbalu (školní soutěž)
 • Turnaj v minifotbalu (školní soutěž)
 • Lyžařské závody (školní soutěž - dle podmínek)
 • Odznak všestrannosti olympijských vítězů
 • Soutěž ve šplhu
 • Přespolní běh
 • Sportovní liga ZŠ - florbal
 • Sportovní liga ZŠ - minifotbal

Naše škola je členem Asociace školních sportovních klubů.