Školní jídelna

Pavla Ondráčková

vedoucí školní jídelny

566 677 118
731 269 715


Odhlašování obědů

Obědy je nutné odhlásit nejpozději do 6:15 hod. daného dne. Možnosti odhlášení obědů:

a) elektronicky (Strava.cz) - na internetu nebo pomocí mobilní aplikace
b) ústně v kanceláři školní jídelny
c) telefonicky (nejpozději do 6:15 hod. daného dne)

Prosíme rodiče, aby preferovali elektronické odhlašování stravy. Před návratem žáka do školy si mohou rodiče v aplikaci ověřit, že má dítě objednanou stravu. První den nemoci lze oběd vyzvednout, ostatní dny je nutno odhlásit.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše a to i v případě, že stravu nevyzvednete a tzv. "propadne".

Elektronické odhlašování obědů

Přihlašovací údaje a tvar hesla vám byl sdělen na tištěném dokumentu, který děti dostaly ve škole.

Podrobný postup (fotonávod) přihlášení do aplikace a její ovládání naleznete níže: