Školní jídelna

Pavla Ondráčková

vedoucí školní jídelny

566 677 118
731 269 715


Ceny stravování

Strávníci hradí stravu ve výši finančního normativu na potraviny.

Mateřská škola

věková kategorie 3–6 let

 • přesnídávka: 13 Kč
 • oběd: 27 Kč
 • svačina: 12 Kč

věková kategorie 7 let a více

 • přesnídávka: 13 Kč
 • oběd: 30 Kč
 • svačina: 12 Kč

Základní škola

věková kategorie 7–10 let

 • oběd: 30 Kč

věková kategorie 11–14 let

 • oběd: 32 Kč

věková kategorie 15 let a více

 • oběd: 35 Kč

Plná úhrada ceny oběda, tj. finanční normativ na potraviny spolu se mzdovými a věcnými náklady:

 • 3–6 let: 27 + 50 = 77 Kč
 • 7–10 let: 30 + 50 = 80 Kč
 • 11–14 let: 32 + 50 = 82 Kč
 • 15 let a více: 35 + 50 = 85 Kč

Odhlašování obědů

Obědy je nutné odhlásit nejpozději do 6:15 hod. daného dne. Možnosti odhlášení obědů:

a) elektronicky (Strava.cz) - na internetu nebo pomocí mobilní aplikace
b) ústně v kanceláři školní jídelny
c) telefonicky (nejpozději do 6:15 hod. daného dne)

Prosíme rodiče, aby preferovali elektronické odhlašování stravy. Před návratem žáka do školy si mohou rodiče v aplikaci ověřit, že má dítě objednanou stravu. První den nemoci lze oběd vyzvednout, ostatní dny je nutno odhlásit.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše a to i v případě, že stravu nevyzvednete a tzv. "propadne".

Elektronické odhlašování obědů

Přihlašovací údaje a tvar hesla vám byl sdělen na tištěném dokumentu, který děti dostaly ve škole.

Podrobný postup (fotonávod) přihlášení do aplikace a její ovládání naleznete níže: