Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

naleznete zde


 • Termín zápisu: čtvrtek 4. května 2023 v čase od 9:00 do 15:00 hodin
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti s odkladem povinné školní docházky .

Organizace zápisu pro rodiče, které žádají o přijetí dítěte:

 • Zápis proběhne bez přítomnosti dítěte ve školce.
 • Čas příchodu k zápisu je nutné si zarezervovat pomocí rezervačního systému. Rezervační systém byl spuštěn do středy 3. 5. 2023 (12:00 hod.).
 • Potřebné dokumenty:
 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zde.
 2. rodný list dítěte, 
 3. občanský průkaz zákonného zástupce.
 • U zápisu zákonný zástupce předloží vyplněnou žádost o přijetí a další dokumenty k ověření totožnosti.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy:

 • Pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení:

 • Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30 dnů po termínu podání žádostí k zápisu. Na webových stránkách školy a vývěsce MŠ bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, které obdrží zákonný zástupce v den zápisu.
 • Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na společném setkání přijatých dětí a jejich rodičů v červenci 2023 (termín bude upřesněn).
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno doporučeně poštou.