Krajské kolo soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině

29.04.2024

V pátek 26. dubna 2024 proběhlo v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě krajské kolo soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině. Své znalosti z oblasti zemědělství a lesnictví otestovalo téměř sedmdesát žáků z 37 základních škol z celé Vysočiny. Naši školu reprezentovali dva žáci z 8. třídy, Dora Dočekalová a Luboš Vala.

Soutěžící nejdříve odpovídali na 25 otázek nelehkého vědomostního testu a následně si mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti v doprovodné soutěži, která pro ně byla připravena na nádvoří krajského úřadu. Na jednotlivých stanovištích poznávali rostliny, semena plodin, ptačí vejce, lesnické nástroje, včelařské pomůcky, vyzkoušeli si dojení, řezání pilou nebo práci se sekyrkou. Úspěšnost žáků v těchto praktických úkolech byla ohodnocena zvláštními odměnami. Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení 20 nejúspěšnějších žáků.

Naše žákyně Dora Dočekalová vybojovala skvělé 8. místo a Luboš Vala obsadil krásné 13. místo. Kromě věcných odměn oba vyhráli i účast na dvoudenním naučně poznávacím výletu, jehož součástí bude návštěva moderních zemědělských a lesnických provozů v Kraji Vysočina. Žáci prokázali výborné znalosti a svým úspěchem vzorně reprezentovali naši školu. Gratulujeme! (foto)