Pasování prvňáčků na čtenáře

25.06.2023

Dne 23. června proběhla v 1. třídě slavnost Pasování prvňáčků na čtenáře. Paní ředitelka si nejdříve poslechla prvňáčky, kteří jí přečetli pohádky ze Slabikáře a pak následovalo samotné pasování. Malí čtenáři obdrželi pamětní list a odznak Jsem čtenář. (foto)