Soutěž Pythagoriáda

08.11.2021

4. listopadu se někteří žáci z šesté až deváté třídy zapojili do matematické soutěže Pythagoriáda. Pro každou kategorii bylo připraveno patnáct nelehkých příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Úspěšným řešitelem se stal soutěžící, který získal 10 a více bodů. Jediným úspěšným řešitelem školního kola se stal žák 6. třídy Štěpán Mokrý, který získal 13 bodů! Ze 7. třídy si nejlépe vedla Barbora Bartušková (7 bodů), z 8. třídy Vojtěch Kolář (6 bodů) a z 9. třídy Simona Bartušková a Tereza Chmelíková. Gratulujeme.