Úspěch v Olympiádě v německém jazyce

17.03.2023

Dne 14. března proběhlo online formou okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Účastníci se přes Microsoft Teams spojili s odbornou porotou, měli se představit, poté pohovořit o jednom z vylosovaných konverzačních témat a nakonec vyřešit zadanou jazykovou situaci. Posuzovala se výslovnost, obsahová i gramatická správnost a pohotovost. Mezi 14 přihlášenými soutěžícími v kategorii pro základní školy vybojovala krásné 3. místo Lucie Karásková z 9. třídy. Blahopřejeme a děkujeme jí za vzornou reprezentaci naší školy. (výsledky)

Ve čtvrtek 9. března proběhla další jazyková soutěž, a to okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Naši školu v této soutěži reprezentoval Dominik Křesťan (8. tř.), který obsadil v této nelehké soutěži 21. místo. (výsledky)