Novinky

Na podzim 2022 se naše škola zapojila do projektu společnosti Scio s názvem Národní testování 9. tříd základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně 9. třídy Lucie Karásková, která v testování znalostí z českého jazyka vytvořila nejlepší výsledek v Kraji Vysočina. Gratulujeme a děkujeme za vzornou...

První pololetí tohoto školního roku jsme slavnostně ukončili v úterý 31. ledna, kdy se všichni žáci školy shromáždili ve školní tělocvičně. Nejdříve paní ředitelka zhodnotila prospěch, chování a úspěchy dětí za 1. pololetí. Letos byli také odměněni žáci za vzornou přípravu do vyučování. Pak následovalo vyhodnocení již proběhlých soutěží, kdy byli...

Na konci ledna se uskutečnilo pro 5. ročník okresní kolo Matematické olympiády, do kterého postoupili úspěšní řešitelé školního kola Rudolf Vomela, Adam Mokrý a Filip Akrman. Úspěšným řešitelem této nelehké soutěže se stal Adam Mokrý, který obsadil pěkné 11. místo. Gratulujeme.

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol připravil náš dodavatel Bovys ochutnávku exotického ovoce z celého světa. Každá třída 1. stupně obdržela ochutnávkovou bedýnku, jejíž obsah byl přizpůsoben velikosti třídy a letáčky s informacemi o jednotlivých druzích a nápovědou k porcování. Ovoce si děti naporcovaly a pak společně ochutnaly mango....

V průběhu měsíce ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 22 dětí z 6. - 9. třídy. V kategorii A (6. třída) zvítězila Karolína Chromá, v kategorii B (7. třída) zvítězil Štěpán Mokrý a v kategorii C (8. a 9. třída) zvítězila Lucie Karásková z 9. třídy. Všem žákům děkujeme za účast i...

V důsledku stále rostoucích cen potravin, nákladů na energie a navýšení finančních normativů na nákup potravin ve vyhlášce č. 107/2005Sb. o školním stravování přistoupilo ředitelství školy ke zvýšení ceny stravování v naší školní jídelně s platností od 1. 2. 2023 takto:

Dne 19. ledna proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády formou online testu. Otázky na téma Rozdělený svět a Československo v něm 1945–1992 úspěšně zvládl Jakub Chmelík z 9. třídy. Celkově obsadil krásné 12. místo mezi 61 účastníky. Blahopřejeme úspěšnému řešiteli a děkujme za pěknou reprezentaci školy. (výsledky)

Naše škola se každoročně zapojuje do sběrové akce Věnuj mobil v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Během této akce žáci donesli 49 ks starých nebo nepotřebných mobilů, které jsme předali společnosti Remobil. Ta z každého telefonu přispívá 10 Kč na charitativní účely a díky recyklaci mobilů dochází k opětovnému využití surovin. To...

Ve dnech 2. – 7. ledna vyrazilo celkem 30 žáků 7., 8. a 9. třídy na lyžařský výcvik do Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších. V pondělí po příjezdu do místa výcviku nás čekalo nevlídné počasí v podobě deště a nedostatku sněhu, což tuto zimu trápí nejen české hory. Přesto jsme si "vyfasovali" potřebné lyžařské, případně snowboardové vybavení, abychom v...