Novinky

Členové žákovského parlamentu naší školy se i letos zapojili do sbírky Ligy proti rakovině, jejíž výtěžek je využíván na podporu výzkumu rakoviny a na zlepšení kvality života onkologických pacientů. Žáci tak ve škole i na některých místech v obci prodávali žluté kytičky, symbol Českého dne proti rakovině. Letošní ročník byl nadmíru úspěšný, neboť...

Žáci naší školy se již pošesté zapojili do projektu jihlavské zoo s názvem Pod křídla. Nejdříve si hlasováním vybírali zvířátko, které by chtěli podporovat. Z nabídky zvířat vyhrál představitel vačnatců, a to kusu liščí. Chov tohoto druhu děti podpořily finančním příspěvkem ve výši 2 000 Kč získaným za sběr starého papíru. Adopční cedulka (děti ze...

Dne 15. května 2024 vyrazila 6. až 9. třída do Horáckého divadla v Jihlavě. Na naší krajské scéně žáci zhlédli představení od Williama Shakespeara Macbeth v současném překladu Jiřího Joska. Moderní koncepce titulních postav, které se na scéně objevily hned ve třech časových dimenzích, divákům ukázala, že touha po moci a slávě bohužel přetrvává od...

V rámci protidrogové prevence zhlédli žáci 2. stupně dramatizaci románu Radka Johna Memento. Memento je román o narkomanech. Diváci a posluchači mohou v programu projít celou knihou a nahlédnout do života těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním a jediným smyslem života. Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v...

Ve čtvrtek 9. května se na naší škole uskutečnil jarní sběr starého papíru a hliníku. Děti ke zpětnému odběru odevzdaly více než 3 tuny papíru a 461 kg hliníku. Vítězem školní soutěže ve sběru papíru se stala Eliška Zelená z 2. třídy (367 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila Sofie Teplá z 2. třídy (92 kg). Poděkování...

Tento školní rok se žáci 1.–5. třídy poprvé zapojili do vědomostní soutěže KvíZOOvání, kterou pořádala Zoo Jihlava. Šest nejúspěšnějších žáků školního kola z 1.–2. třídy (I. kategorie) se vypravilo v dubnu do jihlavské zoo, kde se zúčastnili základního kola. V konkurenci 21 týmů si naši nejmladší žáčci umístili na pěkném 13. místě. Šestice...