V úterý 26. března se žáci 2. třídy v rámci předmětu praktické činnosti pustili do kuchařského dobrodružství – pečení velikonočních beránků. Všichni se spravedlivě podíleli na přípravě, míchání těsta a nakonec ozdobení upečených beránků. Ve středu si žáci pochutnali na svém vlastním díle, kdy beránky si snědli na svačinku. (foto)

Ve středu 27. března se ve Žďáře nad Sázavou konala tradiční okrsková soutěž ve šplhu na tyči, které se zúčastnili naši žáci z 2. až 5. třídy. Každá třída představovala jednu kategorii, a dle pravidel měl každý sportovec 2 pokusy, hodnotil se lepší z obou pokusů. Nejlepší výkon z našich chlapců podal Marek Chobotský (2. tř., 4. místo) a z...

V pátek 22. března se žáci naší školy již tradičně zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan 2024. Soutěžící byli podle věku rozděleni do čtyř kategorií: Cvrček (2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída), z nichž každá kategorie obsahovala řadu různě obtížných příkladů. V kategorii Cvrček...

Ve čtvrtek 21. března 2024 se uskutečnilo v budově Gymnázia ve Žďáře nad Sázavou krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu v těžké konkurenci mnoha gymnázií a městských škol skvěle reprezentovala Barbora Bartušková z 9. třídy a celkově obsadila vynikající 8. místo v Kraji Vysočina. Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci. (výsledky)...

V pondělí 25. března proběhlo školní kolo vědomostní soutěže určené pro žáky 7. a 8. tříd Zemědělství a lesnictví na Vysočině, kterou vyhlásil Kraj Vysočina pod záštitou hejtmana Mgr. Vítězslava Schreka, MBA. Cílem této soutěže je zvýšit povědomí žáků základních škol o zemědělství a lesnictví v Kraji Vysočina. Školního kola soutěže se zúčastnilo...

Ve čtvrtek 21. března se na školním hřišti uskutečnila ukázka dravých ptáků, kterou žákům předvedla společnost Zayferus. Vzdělávací program zahrnoval přehlídku několika druhů sov (sýček, výr ...) a mnoha druhů dravců (orel bělohlavý, orel východní, sup, sokol, karančo. poštolka ...). Během ukázky se žáci dozvěděli unikátní vlastnosti a zajímavosti...

Od ledna se žáci 3. a 4. třídy naší školy ponořili do světa plavání. Ve spolupráci s odbornými instruktory z Relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou se stali malými vodními dobrodruhy. Během deseti lekcí se žáci naučili správnou techniku prsa a kraul, pohybovat se bezpečně pod hladinou a cítit se v bazénu jako ryby. Desátá lekce byla pro děti...

Ve středu 13. března se chlapci a dívky z 6.-9. třídy bohdalovské školy zúčastnili 25. ročníku v Trojboji, který se již tradičně koná na ZŠ Palachova ve Žďáru nad Sázavou. Všichni zúčastnění soutěžili v člunkovém běhu, skocích přes švihadlo (za 1 minutu) a sedy/lehy (1 minuta). Nejlepších umístění dosáhli Ruda Vomela z 6. třídy a Honza Vilda z 9....

V úterý 12. března 2024 proběhlo na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepší webové portály Zlatý erb 2024. Soutěžilo se o nejlepší webové stránky obcí, sborů dobrovolných hasičů a školských zařízení. Bohdalov zabodoval hned ve dvou kategoriích. V kategorii školských zařízení získaly webové stránky naší školy...

Ve čtvrtek 7. března proběhlo ve Žďáru nad Sázavou okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Jedná se o konverzační soutěž, kdy žáci prokazují svou schopnost mluvit plynně anglicky, se správnou výslovností a gramatikou. Hodnotí se též pohotovost při konverzaci. Naši školu v soutěži reprezentovali žáci Matyáš Mička (6.) v kategorii I.A (do 7....

V pátek 8. 3. 2024 se v koncertním sále Základní umělecké školy ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo oblastní kolo recitační přehlídky Dětská scéna. Naši školu reprezentovaly Karolína Chromá, Tereza Pometlová (obě 7. třída) a Nela Prombergerová (9. třída). Tereza Pometlová získala ve své kategorii cenu diváků za přednes básně Josefa Čapka Obrazy....

Ve čtvrtek 7. března žáci 4. a 5. třídy navštívili Městské divadlo ve Žďáře nad Sázavou, kde shlédli loutkovou inscenaci Naivního divadla Liberec s názvem Hvězdný posel. Námětem představení byl život slavného vědce Galilea Galileiho, jeho vynalézavost, hledání pravdy a láska ke hvězdám,

Žáci 1.–5. třídy se zapojili do soutěže KvíZOOvání, kterou pořádá Zoologická zahrada Jihlava. V pátek 1. března proběhlo školní kolo. Úlohy pro I. kategorii (1. a 2. třída) četl vyučující a žáci zaznamenávali odpověď do tabulky zakroužkováním správného obrázku. Žáci II. kategorie (3., 4. a 5. třída) měli k dispozici zadání a správnou odpověď...

V úterý 5. března žáci 8. třídy absolvovali záverečnou část kurzu první pomoci. Besedovali se záchranáři a profesionálními hasiči ze HZS Žďár nad Sázavou. Nakonec si prohlédli záchranářský vůz se speciálními přístroji. V rámci tohoto krajského projektu žáci absolvovali celkem 10 vyučovacích hodin. Získali základní znalosti v poskytování laické...

V úterý 5. března žáci 1., 2. a 3. třídy navštívili Městské divadlo ve Žďáře nad Sázavou, kde shlédli představení Dodo v podání herců Naivního divadla Liberec. Inscenace zavedla malé diváky do fantazijního světa tří dětských hrdinů a ptáka Doda.