V pondělí 17. června čekala na prvňáčky velká událost - "PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE". Naši čtenáři si pro paní ředitelku připravili Popletenou básničku, při které předvedli svoje čtenářské dovednosti a nesmyslům v básničce jsme se společně i zasmáli. Následovala vážnější část, a to pronesení Čtenářského slibu a jeho stvrzení podpisem každého čtenáře....

Ve čtvrtek 13. června se žáci 4. a 5. ročníku vypravili na školní výlet. Cílem cesty byl lanový park v Domaníně nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Na žáky čekala nejen cesta ve vzduchu, ale také si zkusili střílet z luku a ze vzduchovky na cíl a vyzkoušeli svoji zdatnost a sílu při překonávání silné gumy. Nejdál se podařilo tento odpor překonat...

Žákovský parlament uspořádal již tradiční přespávačku ve škole pro žáky 2. stupně. Sešli jsme se v pátek 14. června v šest večer. Po ubytování v různých místnostech prvního patra čekal na všechny program - turnaj ve vybíjené, fotokoutek, soutěž o nejlepší spací úbor a o nejvyladěnější spací koutek. Po večerce v jedenáct hodin čekalo všechny ještě...

V pátek 14. června se konal v Nížkově jubilejní 20. ročník turnaje v malé kopané mladších žáků. Naši školu reprezentovalo 7 žáků z 3.-5. třídy, turnaje se pak zúčastnilo celkem 5 družstev (Bohdalov, Nížkov A a B, Polnička a Nové Veselí). V základní skupině jsme byli úspěšní a postupně jsme si poradili s výběry A a B z Nížkova...

Dne 13. 6. 2024 vyrazili šesťáci na školní výlet do Jihlavy. Seznámili se s nejzajímavějšími památkami našeho krajského města. Vystoupali na vyhlídku brány Matky Boží, poté naopak sestoupili do tajemného jihlavského podzemí, kde si vyzkoušeli, zda cítí magickou energii v tajuplné svítící chodbě. Čekal je také výstup na vysokou věž největšího...

V úterý 11. června byl pro žáky 6.–9. třídy připraven projektový den na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. Žáci byli rozděleni do několika menších týmů a na jednotlivých stanovištích plnili úkoly ze zdravovědy, dopravní výchovy, ochrany obyvatelstva, bezpečnosti atd. Zvádli na kole jízdu zručnosti a u hasičské zbrojnice je čekala...

Ve čtvrtek 13. června se uskutečnily na naší škole dva preventivní programy z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Pro žáky 8. třídy byl připraven preventivní program Láska je láska. V rámci bloku měli žáci možnost se zamyslet nad podobou svého ideálního partnera nebo nad tím, co vše podle nich partnerský vztah zahrnuje, jak se takový...

Ve čtvrtek 6. června se na dopravní hřiště ve Žďáru nad Sázavou vrátili žáci čtvrtého ročníku, aby si zopakovali a upevnili nabyté znalosti z říjnové návštěvy a vyzkoušeli si pravidla silničního provozu na venkovním hřišti. Nakonec na děti čekal test z teoretických znalostí. Úspěšní řešitelé, kterých nebylo málo (10 žáků), získali svůj první...

V rámci školního projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol se první červnový týden na naší škole uskutečnila jablečná a sýrová ochutnávka. Žáci 1.–5. třídy se seznámili s různými druhy jablek a mohli porovnat odlišné chutě odrůd Golden Delicious, Braeburn, Red Prince a Granátového jablka. Z dodaných sýrů si pochutnali na Eidamu, Goudě a Žervé. (foto...

Dne 4. 6. se žáci 3. třídy zúčastnili akce Prevence dětských úrazů. Během 3 hodinového programu si formou her zopakovali základy první pomoci, učili se předcházet nebezpečným situacím a jak se zachovat v krizové situaci. Protože se děti po dobu celé akce chovaly vzorně a hezky plnily úkoly, pracovnice Červeného kříže jim za odměnu na obličej...

Den dětí

03.06.2024

Oslava ke Dni dětí začala pro žáky 1. stupně besedou se spisovatelem Janem Opatřilem, který představil svoje knihy o rybách. A proto celá oslava pokračovala tématem "Vodní svět". Žáci deváté třídy nachystali různá stanoviště, na kterých děti plnily úkoly. Potom si děti opekly špekáčky a zasportovaly s deváťáky. Počasí bylo objednané, a tak se déšť...

Ve dnech 23. až 25. května se uskutečnilo už 17. setkání českých a polských dětí tentokrát ve Starych Oborzyskach v Polsku, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Po srdečném přivítání si naši žáci prohlídli školu a její blízké okolí. Navečer byla pro české i polské děti připravena diskotéka, kterou si všichni náramně užili. V pátek dopoledne...

Ve středu 22. května se uskutečnilo první školní rozhlasové vysílání, které obstarávají žáci z 8. třídy. Osmáci se rozdělili na tři vysílací týmy, vymysleli si název svého rádia, určili si role moderátorů, zvukařů a zprávařů. Živé vysílání proběhlo o velké přestávce a přenášelo se školním rozhlasem do všech učeben. Vysílání prvního týmu chlapců...

Členové žákovského parlamentu naší školy se i letos zapojili do sbírky Ligy proti rakovině, jejíž výtěžek je využíván na podporu výzkumu rakoviny a na zlepšení kvality života onkologických pacientů. Žáci tak ve škole i na některých místech v obci prodávali žluté kytičky, symbol Českého dne proti rakovině. Letošní ročník byl nadmíru úspěšný, neboť...

Žáci naší školy se již pošesté zapojili do projektu jihlavské zoo s názvem Pod křídla. Nejdříve si hlasováním vybírali zvířátko, které by chtěli podporovat. Z nabídky zvířat vyhrál představitel vačnatců, a to kusu liščí. Chov tohoto druhu děti podpořily finančním příspěvkem ve výši 2 000 Kč získaným za sběr starého papíru. Adopční cedulka (děti ze...