Dopravní výchova


BESIP - výukové spoty dopravní výchovy:

Ucelená série dvanácti spotů je určena pro žáky na II. stupni ZŠ, má za cíl posílit kompetence žáků v oblasti dopravní bezpečnosti, zejména jejich hodnotový systém a správné chování a návyky v dopravním prostředí.