3D tisk na škole

25.06.2022

Naše škola se zapojila do projektu v rámci výzvy Průša pro školy, v kterém nám firma Prusa Research zapůjčila 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S+. Cílem projektu je do tří měsíců navrhnout, vymodelovat a pak vytisknout na 3D tiskárně učební pomůcku a poskytnout ji do platformy výukových materiálů. Do projektu jsme se pustili s žáky 8. třídy, kteří se v hodinách Informatiky naučili nejen vytvářet 3D modely, ale také si je vytisknout na 3D tiskárně. Pokud bude náš projekt úspěšný, zdarma zůstane výše uvedená tiskárna na naší škole a bude k dispozici žákům nejen ve výuce informatiky. (foto)