Beseda s Policií ČR

17.11.2021

V úterý 16. listopadu se na naší uskutečnily preventivní programy primární prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.  Pro žáky 5. a 6. třídy byl připraven program na téma Nebezpečí virtuální komunikace, jehož obsahem byla nejen problematika sociálních sítí a kyberšikana. Žáci 9. třídy byli v rámci programu Právní vědomí seznámeni, co je trestný čin a přestupek, dopady rizikového chování, získali základy právního vědomí související s trestní odpovědností mládeže. (foto)