Dějepisná olympiáda

05.12.2023

V posledním listopadovém týdnu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Soutěže pro žáky 8.–9. třídy na téma Od Konstantina a Metoděje po Jana Husa se zúčastnilo 18 žáků. Vítězkou se stala Barbora Bartušková z 9. třídy a bude reprezentovat naši školu v okresním kole. Děkujeme všem za účast a vítězce blahopřejeme. (výsledky)