Den dětí

03.06.2022

V pátek 3. června za krásného slunečného počasí proběhl projektový den ke Dni dětí. Žáci 1. až 5. třídy podnikli pěší výlet do tábora u Chroustova. Cestou si zahráli "Šipkovanou" a přitom plnili nejrůznější úkoly, které pro ně nachystali žáci deváté třídy. V táboře děti přivítalo "12 měsíců" se svými úkoly (skákání v pytlích, stříkání vodou, poznávačka rostlin, ...). Po splnění úkolů dostaly děti za odměnu malou sladkost. Před zpáteční cestou se posilnily párkem, který si samy opekly na ohništi.

Pro žáky 6. - 8. třídy připravili program na celé dopoledne členové žákovského parlamentu. Nejdříve se ve škole promítal film, který si žáci mohli zvolit hlasováním. Druhá část dopoledne byla soutěžní. Jednotlivé třídy si mezi sebou změřily síly, rychlost a zručnost v několika aktivitách, jako např. házení kruhů na kuželky, chůzi na chůdách, srážení kuželek koulí, piškvorkách a mnohých dalších zábavných soutěžích. Každý žák sbíral body pro svou třídu. V tomto týmové klání zvítězila 7. třída, která dosáhla nejvyššího průměrného počtu bodů na jednoho zúčastněného žáka. Celé dopoledne bylo zakončeno malou sladkou tečkou na závěr. Akce ke Dni dětí se vydařila a všichni si to náramně užili. (foto)