Den dětí

03.06.2024

Oslava ke Dni dětí začala pro žáky 1. stupně besedou se spisovatelem Janem Opatřilem, který představil svoje knihy o rybách. A proto celá oslava pokračovala tématem "Vodní svět". Žáci deváté třídy nachystali různá stanoviště, na kterých děti plnily úkoly. Potom si děti opekly špekáčky a zasportovaly s deváťáky. Počasí bylo objednané, a tak se déšť spustil až po návratu do školy. (foto)