Exkurze 4. a 5. třídy

03.05.2024

V pátek 26. dubna vyjeli žáci 4. a 5. ročníku na exkurzi do nedalekého Žďáru nad Sázavou, kde na ně čekal program Krajina a její příběhy z ptačí perspektivy. Žáci se seznámili formou různých pohybových her s pojmy jako je přírodní krajina, kulturní krajina, odlišnostmi a proměnami krajiny během různých historických etap. Porovnali krajinu v pravěku, středověku, novověku a v moderní době. Zamysleli se nad tím, jak se chovat ke krajině ohleduplně a šetrně. Také mohli za pomoci videoprojekce vidět Žďárské vrchy z ptačí perspektivy. Na konci programu se potom žáci rozdělili do skupin a každá skupina si mohla zkusit svoji krajinu vymodelovat. Celá akce proběhla v prostorách žďárského zámku. Také jsme neopomněli navštívit kostel na Zelené hoře a vydali jsme se prozkoumat stezku kolem Konventského rybníka. Samozřejmě jsme nemohli minout ani zámeckou kavárnu a prodejnu suvenýrů. Dle ohlasů dětí, se exkurze líbila a žáci si celý program i toulání se po okolí užili. (foto)