Exkurze do Třebíče

15.05.2022

Ve čtvrtek 12. května žáci 8. a 9. třídy podnikli exkurzi do Třebíče, města památek UNESCO. Nejdříve navštívili ekotechnické centrum Alternátor. Součástí programu byla exkurze do Teplárny ZÁPAD, kde byli žáci seznámeni s chodem teplárny využívající biomasu - dřevní štěpku. Další částí byl v multimediálním sále pořad zaměřený na Vesmír. Díky unikátní projekci na kouli se přenesli do vesmíru a nechali se provázet po hvězdách, planetách i povrchu naší Země. Pak si již žáci sami prošli všechny expozice týkající se energetiky, obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, prohlédli si parní stroj i originální sbírku stabilních motorů. Odpoledne za krásného slunečného počasí si prošli židovskou čtvrť a Karlovo náměstí. Exkurze do Třebíče byla zakončena prohlídkou nádherné baziliky sv. Prokopa. Věříme, že exkurze za poznáním se žákům líbila a odnesli si spoustu zajímavých poznatků a zážitků. (foto)