Exkurze Dukovany, Třebíč

03.05.2024

V úterý 30. dubna žáci 8. a 9. třídy podnikli exkurzi do informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany. Zde se dozvěděli základní informace o energetice a provozu elektrárny, prohlédli si například i model reaktoru, aktivní zóny reaktoru a kontejneru na ukládání použitého paliva. Mohly si vyzkoušet i řadu interaktivních  modelů, které jim pomohly lépe pochopit principy jaderné energetiky. Novinkou infocentra je unikátní virtuální prohlídka samotné elektrárny se speciálními brýlemi, která žáky doslova nadchla. Po prohlídce elektrárny následovala návštěva Třebíče, města památek UNESCO. Za krásného slunečného počasí si žáci prošli nově opravené Karlovo náměstí i židovskou čtvrť. Exkurze Třebíče byla zakončena prohlídkou nádherné baziliky sv. Prokopa. Věříme, že exkurze za poznáním se žákům líbila a odnesli si spoustu zajímavých poznatků a zážitků. (foto)