Exkurze do kostela

29.09.2023

Dne 27. září navštívili žáci 6. - 9. třídy kostel sv. Vavřince v Bohdalově. Znalec místní historie, pan Růžička, žáky seznámil s minulostí Bohdalova, s architektonickým vývojem kostela a s jeho výbavou a výzdobou. Děti se dozvěděly nové a často překvapivé poznatky o památce, kolem které denně chodí. (foto)