Festival vzdělávání

11.11.2023

Ve čtvrtek žáci 9. třídy vyrazili do Žďáru nad Sázavou, kde v rámci Dne otevřených dveří ždárských firem navštívili firmu Teleflex, která vyrábí zdravotnický materiál. Během velmi zajímavé exkurze si žáci prohlédli výrobu probíhající za přísných hygienických podmínek tak, aby výrobky splňovaly ty nejpřísnější předpisy. Potom se přesunuli do Kulturního domu, kde proběhl již tradiční Festival vzdělávání, tedy přehlídka středních škol nejen z našeho regionu. Žáci mohli navštívit stánky s vystavenými pracemi studentů, vyzkoušet si některé činnosti, které se na školách vyučují, promluvit s učiteli i studenty škol nebo dokonce ochutnat některé výrobky. To vše snad pomohlo našim deváťákům při zodpovědném výběru oboru, na který již brzy budou podávat přihlášky. 
(foto)