Indiánská stezka

05.06.2023

V pátek 2. června byla ke Dni dětí pro žáky 1. stupně připravena Indiánská bojovka. Ráno děti vytvořily 7 kmenů: Lovci, Smrtelné kříže, Zelenáči, Líné veverky, Kočovníci, Indiáni nad druhou a Morbomorové. Před bojem se pomalovaly a vyrazily na pomoc indiánskému kmeni Čikaraků, kterému se ztratil totem. Za splnění 4 úkolů získaly části ztraceného totemu. Všem bojovníkům se nakonec podařilo celý totem složit. (foto)