Informace GDPR k testování

07.01.2022

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 23. 12. 2021 mimořádné opatření pod č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN účinné od 3. ledna 2022. Opatření upravuje způsob a četnost testování v základních školách od začátku nového roku, způsob předávání informací o pozitivně testovaných osobách ve školách krajským hygienickým stanicím a způsob předávání informací při trasování.

Při všech těchto činnostech jsou zpracovávány osobní údaje žáků. Informace o způsobu zpracovávání osobních údajů naleznete v přiloženém dokumentu. Další informace o GDPR naleznete zde.