Informace k testování žáků od 3. 1. 2022

31.12.2021
  • Od 3. ledna do 16. ledna 2022 bude ve školách probíhat antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, 
  • od 17. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků každé pondělí, 
  • nově se testují všichni žáci (také žáci, kteří mají dokončené očkování nebo mají potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech), 
  • v případě, že bude mít žák pozitivní výsledek antigenního testu při pondělním testování, odchází domů pouze pozitivně testovaný žák. Ostatní žáci se dále bez dalších omezení účastní výuky ve škole, 
  • v případě, že bude mít žák pozitivní výsledek antigenního testu při čtvrtečním testování, odchází domů pouze pozitivně testovaný žák, ale celá třída nastupuje do tzv. režimu test-to-stay, 
  • režim test-to-stay znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku PCR testu pozitivně testovaného spolužáka. Po celou tuto dobu budou platit pro žáky speciální režimová opatření: nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let a dodržování dalších režimových opatření, 
  • pokud bude výsledek konfirmačního PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatňuje po každém zjištění PCR pozitivity žáka školy, tzn. karanténa, 
  • v případě, že je výsledek konfirmačního PCR testu spolužáka negativní a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku antigennímu testu, třída se vrací k běžnému režimu výuky, 
  • nově platí povinnost zákonného zástupce nahlásit škole každý pozitivní výsledek PCR testu svého dítěte