Soutěž ve sběru papíru a hliníku

23.05.2023

Na začátku května  se na naší škole uskutečnil jarní sběr starého papíru a hliníku. Děti ke zpětnému odběru odevzdaly téměř 4 500 kg papíru a více než 300 kg hliníku. Vítězem školní soutěže ve sběru papíru se stala Aneta Kolářová z 6. třídy (660 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila Sofie Teplá z 1. třídy (89 kg). Poděkování patří všem dětem a rodičům, kteří se do akce zapojili a také deváťákům, kteří pomáhali s nakládáním veškerého papíru a hliníku do kontejneru. (foto)