Lesoobjevování

02.11.2023

V pondělí 30. října se žáci 1., 2., 5. a 6. třídy zúčastnili naučného programu v lese s názvem Lesoobjevování. V lese poznávali listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody, dozvěděli se o životě zvířat v lese v zimě, poznávali stopy jezevce, kuny a lišky. Mohli si také pohladit kožešiny těchto zvířat. Veverkám stavěli z přírodnin domečky. Na závěr vyluštili tajenku, nakreslili list a za odměnu obdrželi kartičku s nálepkou. (foto)