Národní plán doučování

08.09.2021

Od 13. září bude na naší škole realizován program MŠMT s názvem Národní plán podpory návratu do škol. Jedná se o podporu žáků, které ovlivnilo přerušení prezenční výuky v předchozích dvou školních letech způsobené pandemií covid 19. Doučování bude probíhat z předmětů český jazyk, matematika a v některých ročnících i z angličtiny. O termínech doučovacích hodin budou vybraní žáci a jejich rodiče informováni jednotlivými vyučujícími zápisem do žákovské knížky.