Návštěva Úřadu městyse Bohdalov

15.09.2022

Ve středu 14. září zavítali žáci 9. třídy na Úřad městyse Bohdalov, kde se seznámili s činností úřadu i zastupitelstva obce. Pan starosta žákům představil projekty, jejichž realizace již probíhá nebo je naplánovaná na blízkou budoucnost. Žáci též měli příležitost vyjádřit se k dění k obci a dali několik tipů na to, co by chtěli vylepšit. Děkujeme za čas, který nám pan starosta i zaměstnanci obce věnovali. (foto)