Návštěva Úřadu městyse Bohdalov

21.09.2023

Ve středu 20. září navštívili žáci 9. třídy Úřad městyse Bohdalov. Zaměstnanci úřadu je seznámili s náplní své práce a pan starosta si s nimi popovídal o činnosti úřadu, majetku a rozpočtu obce a projektech, které jsou právě realizovány nebo jsou ve fázi studií. Děkujeme všem za čas, který nám věnovali. Na závěr návštěvy si žáci zavzpomínali na staré časy při prohlídce přilehlé zahrady mateřské školy, která je jedním z objektů, o něž se úřad městyse stará. (foto)