Návštěva úřadu městyse

21.09.2021

V pondělí 20. září navštívili žáci 9. třídy Úřad městyse Bohdalov. Seznámili se se zaměstnanci úřadu a jejich náplní práce. Pan starosta žákům vysvětlil, jak funguje úřad a o co všechno se stará zastupitelstvo městyse. Taktéž popsal projekty, které již byly realizovány a nastínil i některé, které na realizaci čekají. Děkujeme všem, kteří nám na návštěvě věnovali svůj čas. (foto