Otevření sportovního areálu, dětský den

31.05.2023

V neděli 28. května se za krásného slunečného počasí uskutečnilo slavnostní otevření nového sportovního areálu spojené s připomínkou 100. výročí založení Sokola a 60. výročí obnovy organizovaného sportu v Bohdalově. Celou akci s bohatým programem organizoval městys Bohdalov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Bohdalov, SDH Bohdalov, FC Bohdalov, ... Dívky z 1. a 3. třídy vystoupily před veřejností taneční ukázkou moderního tance, žáci 5. a 6. třídy předvedli ukázky různých sportovních průpravných cvičení z basketbalu a atletiky. Na závěr školního bloku aktivit žáci oběhli atletický ovál. Po skončení slavnostního ceremoniálu následoval zábavný program Dětského dne, který připravili členové Rady Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Bohdalov a členové Školské rady za vydatné pomoci dalších dobrovolníků. Děti plnily nejrůznější úkoly: skákaly v pytli, střílely na branku, zkoušely svoji zručnost, malovaly na kamínky, hádaly sporty, prolézaly opičí dráhou, shazovaly plechovky, probíhaly slalom se lžící a míčkem, ověřovaly přesnost hodem na hrazdičku. Za splněné úkoly obdržely pěkné věcné odměny a sladkosti. Celé odpoledne děti mohly skotačit na skákacím hradě, dostatečně se občerstvit limonádou, zmrzlinou nebo párkem v rohlíku.
Věříme, že si všichni celé nedělní slavnostní odpoledne opravdu užili a odnesli si řadu pěkných vzpomínek ze společného setkání.  (foto zš) (foto J. Promberger)