Přednáška o nebezpečí alkoholu

17.02.2023

Ve čtvrtek 16. února proběhla v 7. a 8. třídě přednáška s názvem ,,Pobavme se o alkoholu", což je projekt organizace SANANIM. Hlavním cílem je seznámit žáky se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu. Žáci se dozvěděli něco o historii výroby a užívání alkoholu, o jeho vlivu na lidské tělo a zdraví, o závislosti na alkoholu a rizicích s tím spojených. Na interaktivním programu se podílel DJ ROCKSTAR alias Adolfeen, který žáky po celou dobu provázel a kladl jim otázky, nad nimiž se pak společně s lektorkou zamýšleli. Program byl zajímavý a věříme, že si z něj žáci odnesli spoustu poučení do života.