Předprázdninová bojovka

08.02.2023

Na zakončení prvního pololetí proběhla ve čtvrtek 2. února bojovka pro děti 1. stupně na téma : Chráníme přírodu. Úkolem dětí bylo na jednotlivých stanovištích odpovědět správně na otázky a získat písmenko do tajenky. Na všechny úspěšné řešitele čekala sladká odměna. (foto)