Prevence dětských úrazů

13.04.2022
Ve středu 6. dubna se žáci třetího ročníku zúčastnili preventivního programu na téma Prevence dětských úrazů. Program byl rozdělený na tři části. První se věnovala tomu, co už žáci o úrazech ví, kde se mohou zranit, jak postupovat v případě úrazu či na jaké číslo zavolat. V druhé části si žáci poslechli, jaké úrazy se mohou stát v dopravě a své zkušenosti a nově nabyté dovednosti zúročili v připraveném kvízu. Poslední část byla již ryze praktická. Děti se totiž na modelu člověka učily poskytovat první pomoc. Zjistily, že to není vůbec jednoduché. Ale i tohoto úkolu se zhostily s nadšením. Na konci programu měly děti zhodnotit, jak se jim líbil. Dle převažujících smajlíků se dětem program líbil a všechny tvrdily, že byl poučný a že doufají, že si vše zapamatovaly pro případ, že by to bylo potřeba. (foto)