Den prevence dětských úrazů

08.10.2023

Ve středu 4. října navštívili žáci 4. ročníku preventivní program, který pro ně nachystal na ZŠ Jihlava  Český červený kříž. Žáci se na šesti stanovištích seznámili s nebezpečími a riziky, které na ně mohou v běžném životě číhat, ale také se zásadami první pomoci. Během programu si děti vyzkoušely, umělé dýchání nebo ošetřování otevřené rány. Žáci si program užili a opět získali spoustu nových poznatků a zkušeností. (foto)