Preventivní programy

13.04.2022

V úterý 12. dubna se uskutečnily na naší škole dva preventivní programy z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Pro žáky 4. třídy byl nachystán preventivní program Kolik co stojí? V první části dostali žáci za úkol namalovat věci, které by si mohli koupit za 100 Kč. Druhá část byla kreativní, za úkol měli vymyslet a vytvořit pozvánku na otevření nové cukrárny. A v třetí části si žáci povídali o tom, kde získávají rodiče peníze a za co všechno je utratí. Cílem preventivního programu bylo uvědomění si hodnoty peněz a hospodaření s nimi. (foto)

Pro žáky 7. třídy byl připraven program s názvem Dvě strany mince, ve kterém si zopakovali a prohloubili znalosti z oblasti drog a rizikových forem závislosti. Cílem tříhodinového bloku bylo podpořit vytvoření nebo upevnění negativního postoje k užívání návykových látek.