Preventivní programy

29.12.2022

Ve dnech 19. - 20. prosince se na naší škole uskutečnily tři preventivní programy z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Pro žáky 7. třídy byl připraven program Třída a její svět, ve kterém se lektoři společně se sedmáky věnovali tématu vztahů mezi chlapci a děvčaty v rámci třídního kolektivu. Během programu se měli žáci také možnost zamyslet nad fungováním jejich třídy a nad tím, co by bylo třeba dále rozvíjet či zlepšovat.
Pro žáky 6. třídy byl připraven preventivní program Online svět a já. Blok se věnoval tématu online světa a života v něm. Žáci prostřednictvím různých aktivit se zamýšleli nad tím, proč je pro ně internet lákavý, jaké nástrahy na ně mohou v prostředí online světa čekat, jak se chovat na internetu bezpečně, jaké údaje o sobě na internetu sdělovat nebo jak může pohyb na internetu ovlivnit reálný život.
Žáci 3. třídy absolvovali preventivní program s názvem V čem jsme stejní a v čem jsme jiní? Blok se zabýval tématem jinakosti v rámci třídy. Děti se zamýšlely nad tím, zda jsou všichni ve třídě stejní, co mají se spolužáky společného a co je naopak odlišuje. Program cílil na uvědomění si toho, že jinakost mezi lidmi je běžná a že proto není důvod vnímat ji negativně.