Program Bezpečný pes

24.05.2023

V pondělí 22. května byl pro žáky 1. až 5. třídy připraven program s názvem Bezpečný pes, jehož cílem bylo děti naučit, jak se zachovat při útoku psa. Nejdříve proběhlo seznámení s pejsky, kteří za dětmi přijeli, Odborní lektoři naučili žáky znát řeč psího těla, jejich mimiku a rozpoznat psí varovné signály. V další části navodili konkrétní situace ze života, do kterých se děti mohou spolu s cizím psem dostat. Naučili je, jak tyto situace řešit, a co v těchto případech nejlépe dělat. Děti si osvojily techniky, které v případě útoku psa jim pomohou ochránit si důležité části těla. Zárověň se také dozvěděly, jak takovému útoku úplně předejít. Akce se konala za krásného slunečného počasí na zahradě mateřské školy a všem se moc líbila. (foto)