Program Prevence dětských úrazů

06.06.2024

Dne 4. 6. se žáci 3. třídy zúčastnili akce Prevence dětských úrazů. Během 3 hodinového programu si formou her zopakovali základy první pomoci, učili se předcházet nebezpečným situacím a jak se zachovat v krizové situaci. Protože se děti po dobu celé akce chovaly vzorně a hezky plnily úkoly, pracovnice Červeného kříže jim za odměnu na obličej namalovaly modřiny. To se dětem moc líbilo. (foto)