Projekt Příběhy našich sousedů pokračuje

23.11.2021

V pondělí 22. listopadu jsme u nás ve škole přivítali pana Františka Chmelaře, bývalého kronikáře městyse Bohdalov. On a jeho paní nám zajímavě vyprávěli o svém životě i o psaní kroniky. Celé setkání bylo zdokumentováno a sesbíraný materiál bude použit k dalšímu zpracování v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Moc děkujeme manželům Chmelařovým za ochotu a vstřícnost při spolupráci na projektu. (foto)