Projekt Skutečný dárek

18.01.2022

V prosinci před blížícími se Vánocemi, které jsou časem rozdávání dárků a konání dobrých skutků, nás napadla myšlenka, že bychom i my, žáci 6. třídy, mohli učinit dobrý skutek. Jsme si vědomi, že ne všichni lidé na světě mají takové štěstí žít v bezpečné zemi, kde se nemusíme bát vyjít na ulici a kde je všeho dostatek, ať už potravin, hygienických pomůcek nebo zábavy. A že také někde jinde ve světě nemusí být samozřejmé, že děti mají tak snadno dostupnou školu nebo třeba zdravotní péči jako my. Rozhodli jsme se proto podpořit projekt "Skutečný dárek" české charitativní organizace Člověk v tísni, která dlouhodobě pomáhá mnoha potřebným, ať už u nás v České republice, nebo také na mnoha místech ve světě, především pak v nejchudších státech Afriky a Asie. Tyto státy často bojují s hladomorem, nedostatečnou zdravotní péčí, následky klimatických změn nebo s následky živelných katastrof. Více informací o projektu si můžete prohlédnout na webové stránce www.skutecnydarek.cz.

Žáci 6. třídy tak uskutečnili dobrovolnou sbírku, kdy každý mohl přispět jakoukoli částkou. Situaci nám sice zkomplikovala předvánoční karanténa, tudíž jsme projekt museli posunout do nového roku. Podařilo se nám vybrat krásnou částku a společně jsme vybrali a nakoupili "skutečné dárky" za celkovou sumu 3 350 Kč. Za tuto částku jsme nakoupili:

  • jednu ovci
  • 20 kuřat
  • školní pomůcky pro 28 dětí
  • sazenice pro boj se suchem
  • jeden bezpečný porod v nemocnici
  • 8 kanystrů na vodu

Děkujeme všem dětem i rodičům za příspěvky a věříme, že tyto skutečné dárky udělají svým příjemcům minimálně takovou radost, jako udělaly nám díky pocitu vykonání dobrého skutku. Zároveň jsme se shodli, že bychom tuto akci rádi zopakovali a mohla by se tak stát každoroční vánoční tradicí.

Mgr. Tomáš Novotný, třídní učitel 6. třídy